Xem hôn nhân dựa vào nạp âm căn cứ vào nạp âm năm sinh của nam nữ làm chuẩn, tiến hành…