46 là nguyên tố nào

Trong bài viết này M & Tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về 46 là nguyên tố nào hay nhất

Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh

Bước vào lớp 8, học sinh sẽ bắt đầu làm quen với môn Hóa học. Cùng với các kiến thức cơ sở như bảng hóa trị, bảng nguyên tử khối hóa học sẽ song hành với các bạn trong suốt quá trình học hóa và là công cụ để các bạn có thể xử lý các bài toán hóa học một cách nhanh chóng nhất. Hãy chia sẻ bài viết sau đây để ghi nhớ nhanh hơn bảng nguyên tử khối hóa học nhé !

I. NGUYÊN TỬ KHỐI LÀ GÌ ?

1. Nguyên tử khối là gì?

Bạn đang xem: Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh

Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó, là tổng của khối lượng electron, proton và notron, nhưng do khối lượng electron rất nhỏ nên thường không được tính, vì vậy có thể nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân.

Hay đơn giản hơn là:

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Nguyên tố khác nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).

Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh

2. Khối lượng nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử là một đơn vị đo khối lượng cho khối lượng của các nguyên tử và phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, đơn vị khối lượng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC.

3. Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định => nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

4. Đơn vị khối lượng nguyên tử là gì?

Đơn vị Cacbon là đơn vị sử dụng để đo khối lượng nguyên tử, có ký hiệu là đvC. Một đơn vị Cacbon bằng 1/12 của khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon đồng vị C12.

Do nguyên tử Cacbon đồng vị C12 phổ biến cùng với đố là chỉ số sai là rất thấp nên Viện đo lường Quốc tế đã thống nhất dùng đơn vị Cacbon này.

II. BẢNG NGUYÊN TỬ KHỐI HÓA HỌC ĐẦY ĐỦ NHẤT

Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh

Sau đây là bảng tổng hợp nguyên tử khối hóa đọc đầy đủ với hơn 100 nguyên tố hóa học phổ biến và hiếm gặp.

STT

Tên gọi

Tên tiếng Anh

Ký hiệu

Nguyên tử khối (u)

1

Hiđrô

Hydrogen

H

1,008

2

Heli

Helium

He

4,002602(2)

3

Liti

Lithium

Li

6,94

4

Berili

Berylium

Be

9,012182(3)

5

Bo

Boron

B

10,81

6

Cacbon

Carbon

C

12,011

7

Nitơ

Nitrogen

N

14,007

8

Ôxy

Oxygen

O

15,999

9

Flo

Flourine

F

18,9984032(5)

10

Neon

Neon

Ne

20,1797(6)

11

Natri

Sodium (Natrium)

Na

22,98976928(2)

12

Magiê

Magnesium

Mg

24,305

13

Nhôm

Aluminum

Al

26,9815386(8)

14

Silic

Silicon

Si

28,085

15

Phốtpho

Phosphorus

P

30,973762(2)

16

Lưu huỳnh

Sulfur

S

32,06

17

Clo

Chlorine

Cl

35,45

18

Argon

Argon

Ar

39,948(1)

19

Kali

Potassium (Kalium)

K

39,0983(1)

20

Canxi

Calcium

Ca

40,078(4)

21

Scandi

Scandium

Sc

44,955912(6)

22

Titan

Titanium

Ti

47,867(1)

23

Vanadi

Vanadium

V

50,9415(1)

24

Crom

Chromium

Cr

51,9961(6)

25

Mangan

Manganese

Mn

54,938045(5)

26

Sắt

Iron (Ferrum)

Fe

55,845(2)

27

Coban

Cobalt

Co

58,933195(5)

28

Niken

Nikel

Ni

58,6934(4)

29

Đồng

Copper (cuprum)

Cu

63,546(3)

30

Xem thêm: Cách dùng quét mã vạch

Kẽm

Zinc

Zn

65,38(2)

31

Gali

Galium

Ga

69,723(1)

32

Gecmani

Germanium

Ge

72,630(8)

33

Asen

Arsenic

As

74,92160(2)

34

Selen

Selenium

Se

78,96(3)

35

Brôm

Bromine

Br

79,904

36

Krypton

Krypton

Kr

83,798(2)

37

Rubiđi

Rubidium

Rb

85,4678(3)

38

Stronti

Strontium

Sr

87,62(1)

39

Yttri

Yttrium

Y

88,90585(2)

40

Zirconi

Zirconium

Zr

91,224(2)

41

Niobi

Niobium

Nb

92,90638(2)

42

Molypden

Molybdenum

Mo

95,96(2)

43

Tecneti

Technetium

Tc

[98]

44

Rutheni

Ruthenium

Ru

101,07(2)

45

Rhodi

Rhodium

Rh

102,90550(2)

46

Paladi

Paladium

Pd

106,42(1)

47

Bạc

Silver (Argentum)

Ag

107,8682(2)

48

Cadmi

Cadmium

Cd

112,411(8)

49

Indi

Indium

In

114,818(1)

50

Thiếc

Tin (Stannum)

Sn

118,710(7)

51

Antimon

Antiomny (Stibium)

Sb

121,760(1)

52

Telua

Tellurium

Te

127,60(3)

53

Iốt

Iodine

I

126,90447(3)

54

Xenon

Xenon

Xe

131,293(6)

55

Xêzi

Caesium

Cs

132,9054519(2)

56

Bari

Barium

Ba

137,327(7)

57

Lantan

Lanthanum

La

138,90547(7)

58

Xeri

Cerium

Ce

140,116(1)

59

Praseodymi

Praseodymium

Pr

140,90765(2)

60

Neodymi

Neodymium

Nd

144,242(3)

61

Promethi

Promethium

Pm

[145]

62

Samari

Samarium

Sm

150,36(2)

63

Europi

Europium

Eu

151,964(1)

64

Gadolini

Xem thêm: đầu tư kiếm tiền trên mạng

Gadonlinium

Gd

157,25(3)

65

Terbi

Terbium

Tb

158,92535(2)

66

Dysprosi

Dysprosium

Dy

162,500(1)

67

Holmi

Holmium

Ho

164,93032(2)

68

Erbi

Erbium

Er

167,259(3)

69

Thuli

Thulium

Tm

168,93421(2)

70

Ytterbi

Ytterbium

Yb

173,054(5)

71

Luteti

Lutetium

Lu

174,9668(1)

72

Hafni

Hafnium

Hf

178,49(2)

73

Tantali

Tantalum

Ta

180,94788(2)

74

Wolfram

Tungsten (Wolfram)

W

183,84(1)

75

Rheni

Rhenium

Re

186,207(1)

76

Osmi

Osmium

Os

190,23(3)

77

Iridi

Iridium

Ir

192,217(3)

78

Platin

Plantinum

Pt

195,084(9)

79

Vàng

Gold (Aurum)

Au

196,966569(4)

80

Thủy ngân

Mercury (Hydrargyrum)

Hg

200,592(3)

81

Tali

Thalium

Tl

204,38

82

Chì

Lead (Plumbum)

Pb

207,2(1)

83

Bitmut

Bismuth

Bi

208,98040(1)

84

Poloni

Polonium

Po

[209]

85

Astatin

Astatine

At

[210]

86

Radon

Radon

Rn

[222]

87

Franxi

Francium

Fr

[223]

88

Radi

Radium

Ra

[226]

89

Actini

Actinium

Ac

[227]

90

Thori

Thorium

Th

232,03806(2)

91

Protactini

Protactinium

Pa

231,03588(2)

92

Urani

Uranium

U

238,02891(3)

93

Neptuni

Neptunium

Np

[237]

94

Plutoni

Plutonium

Pu

[244]

95

Americi

Americium

Am

[243]

96

Curi

Curium

Cm

[247]

97

Berkeli

Berkelium

Bk

[247]

98

Californi

Xem thêm: Top 14 nên để độ sáng màn hình điện thoại bao nhiêu tốt nhất

Californium

Cf

[251]

99

Einsteini

Einsteinium

Es

[252]

100

Fermi

Fermium

Fm

[257]

101

Mendelevi

Mendelevium

Md

[258]

102

Nobeli

Nobelium

No

[259]

103

Lawrenci

Lawrencium

Lr

[262]

104

Rutherfordi

Rutherfordium

Rf

[267]

105

Dubni

Dubnium

Db

[268]

106

Seaborgi

Seaborgium

Sg

[269]

107

Bohri

Bohrium

Bh

[270]

108

Hassi

Hassium

Hs

[269]

109

Meitneri

Meitnerium

Mt

[278]

110

Darmstadti

Darmstadtium

Ds

[281]

111

Roentgeni

Roentgenium

Rg

[281]

112

Copernixi

Copernicium

Cn

[285]

113

Nihoni

Nihonium

Nh

[286]

114

Flerovi

Flerovium

Fl

[289]

115

Moscovi

Moscovium

Mc

[288]

116

Livermori

Livermorium

Lv

[293]

117

Tennessine

Tennessine

Ts

[294]

118

Oganesson

Oganesson

Og

[294]

Một số nhóm nguyên tử

Tên nhóm

Hoá trị

Gốc axit

Khối lượng gốc axit

Axit tương ứng

Khối lượng axit

Tính axit

Hiđroxit(*) (OH); Nitrat (NO3); Clorua (Cl)

I

NO3

62

HNO3

63

Mạnh

Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3)

II

SO4

96

H2SO4

98

Mạnh

Photphat (PO4)

III

Cl

35,5

HCl

36,5

Mạnh

(*): Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại.

PO4

95

H3PO4

98

Trung bình

CO3

60

H2CO3

62

Rất yếu (không tồn tại)

III. CÁCH HỌC THUỘC, GHI NHỚ NHANH BẢNG NGUYÊN TỬ KHỐI HÓA HỌC

Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh

1.Thường xuyên làm bài tập hóa học

Đây là phương pháp tối ưu để ghi nhớ nhanh bảng nguyên tử khối hóa học. Sau khi hiểu được cốt lõi nội dung bạn sẽ nhanh chóng học thuộc công thức của nó. Và sau khi đã học thuộc được các công thức, bạn nên luyện tập thường xuyên, thỉnh thoảng phải ôn lại kẽo quên.

2. Học qua bài ca nguyên tử khối

Khi đã có những bài ca về nguyên tử khối hóa học này việc học thuộc, ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn. Sau đây là 2 bài ca nguyên tử khối dễ nhớ nhất.Bạn tham khảo nhé !

Bài ca nguyên tử khối thứ nhất:

Hiđro số 1 khởi điLiti số 7 ngại gì chí traiCacbon bến nước 12Nitơ 14 tuổi ngày hoa niênOxi 16 khuôn viênFlo 19 lòng riêng vương sầuNatri 23 xuân đầuMagie 24 mong cầu mai sauNhôm thời 27 chí caoSilic 28 lòng nào lại quênPhotpho 31 lập nên32 nguyên tử khối tên Lưu huỳnhClo 35,5 tự mìnhKali 39 nhục vinh chẳng mànCanxi 40 thẳng hàng52 Crom chuỗi ngày tàn phải loMangan song ngũ(55) so đoSắt thời 56 đừng cho trồng trềnhCoban 59 cồng kềnhKẽm đồng 60 lập nền có dưĐồng 63,6Kẽm 65,4Brom 80 chín thư riêng phầnStronti 88 đồng cânBạc 108 tăng lần số saiCatmi một bách mười hai(112)Thiếc trăm mười chín(119) một mai cuộc đờiIot 127 chẳng dờiBari 137 sức thời bao lâmBạch kim 195Vàng 197 tiếng tăng chẳng vừaThủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0)Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồngRađi 226 mongBismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209)Bài thơ nguyên tử phân minhLòng này đã quyết tự tin học hàn

Bài ca nguyên tử khối số 2:

Hai ba Natri (Na=23)Nhớ ghi cho rõKali chẳng khóBa chín dễ dàng (K=39)Khi nhắc đến VàngMột trăm chín bảy (Au=197)Oxi gây cháyChỉ mười sáu thôi (O=16)Còn Bạc dễ rồiMột trăm lẻ tám (Ag =108)Sắt màu trắng xámNăm sáu có gì (Fe=56)Nghĩ tới BeriNhớ ngay là chín (Be=9)Gấp ba lần chínLà của anh Nhôm (Al=27)Còn của CrômLà năm hai đó (Cr=52)Của Đồng đã rõLà sáu mươi tư (Cu =64)Photpho không dưLà ba mươi mốt (P=31)Hai trăm lẻ mộtLà của Thủy Ngân (Hg=201)Chẳng phải ngại ngầnNitơ mười bốn (N=14)Hai lần mười bốnSilic phi kim (Si=28)Can xi dễ tìmBốn mươi vừa chẵn (Ca=40) Mangan vừa vặnCon số năm lăm (Mn=55)Ba lăm phẩy nămClo chất khí (Cl=35.5)Phải nhớ cho kỹKẽm là sáu lăm (Zn=65)Lưu huỳnh chơi khămBa hai đã rõ (S=32)Chẳng có gì khóCacbon mười hai (C=12)Bari hơi dàiMột trăm ba bảy (Ba=137)Phát nổ khi cháyCẩn thận vẫn hơnKhối lượng giản đơnHiđrô là một (H=1)Còn cậu IốtAi hỏi nói ngayMột trăm hai bảy (I=127)Nếu hai lẻ bảyLại của anh Chì (Pb =207)Brôm nhớ ghiTám mươi đã tỏ (Br = 80)Nhưng vẫn còn đóMagiê hai tư (Mg=24)Chẳng phải chần trừFlo mười chín (F=19).

III. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA BẢNG NGUYÊN TỬ KHỐI HÓA HỌC

Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và mẹo ghi nhớ nhanh

1. Tìm nguyên tố trong hợp chất:

Đối với những bước đầu tiên làm quen với môn hóa học, đây là một trong những dạng bài thông dụng nhất. Dưới đây là một ví dụ minh họa đơn giản:

Hợp chất của kim loại A kết hợp với axit H2SO4H2SO4 tạo ra muối có công thức là ASO4ASO4. Tổng phân tử khối của hợp chất này là 160 đvC. Xác định nguyên tố A.

Ta có thể dễ dàng giải bài toán này như sau:

Trên bảng nguyên tử khối ta thấy

Nguyên tử khối của S là :32

Nguyên tử khối của oxy là :16

Theo công thức hợp chất ta có A+32+16×4=160

>> A=64. Dễ thấy 64 là nguyên tử khối của Đồng. Vậy nguyên tố cần tìm là Cu.

2. Tìm nguyên tố khi biết nguyên tử khối

Đối với bài tập trắc nghiệm đơn giản ở lớp 8, các bạn thường xuyên bắt gặp một số câu hỏi như

Xác định nguyên tố có nguyên tử khối gấp 2 lần oxy

Để làm được bài tập này, bạn cần nắm được nguyên tử khối của oxy là 16, nguyên tố có nguyên tử khối gấp 2 lần oxy có nguyên tử khối là 32. Dễ dàng nhận thấy, đáp số của câu hỏi là lưu huỳnh.

Vậy là chúng tôi đã giới thiệu đến quý bạn đọc bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ nhất cùng một số mẹo ghi nhớ nhanh. Hi vọng, sau khi chia sẻ cùng bài viết, bạn đã nắm vững hơn mảng kiến thức này. Các công thức hóa học cũng đã được chúng tôi chia sẻ rất chi tiết. Bnạ tìm hiểu thêm nhé !

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Related Posts

How to get rhinoplasty covered by insurance 352x235 1

How to get rhinoplasty covered by insurance?

What would be an expense factor in an insurance program? Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection? What to do if insurance denied roof…

CÁCH IN HAI MẶT TRONG PDF

CÁCH IN HAI MẶT TRONG PDF

· Bước 1: Mở file PDF bằng phần mượt Foxit Reader > Chọn Print . Nếu bạn chưa xuất hiện phần mềm Foxit Reader thì chúng ta cũng có thể tải xuống 

Tạo thư tự động từ dữ liệu Excel sang Word – tính năng trộn thư Mail Merge

Tạo thư tự động từ dữ liệu Excel sang Word – tính năng trộn thư Mail Merge

Trộn thư (Mail Merge trong excel) là một công cụ vô cùng tiết kiệm thời gian khi phải gửi một lượng thư lớn. Nó giúp bạn nhanh chóng 

Nên mua bàn phím cơ hãng nào

Nên mua bàn phím cơ hãng nào

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Nên mua bàn phím cơ hãng nào hot nhất được tổng…

Bai van ta nguoi than

Bai van ta nguoi than

Dưới đây là bài viết về chủ đề Bai van ta nguoi than cực hot Tả Người Thân Trong Gia Đình Em Lớp 5 ❤️️ 15 Bài…

Địa chỉ ip của mạng vnpt

Địa chỉ ip của mạng vnpt

· Mặc định địa chỉ IP mạng VNPT được cài đặt sẵn trên tất cả các modem là 192.168.1.1 mà không phải người dùng nào cũng biết. Cách tìm địa chỉ IP 

Tạo dáng chụp ảnh với người yêu

Tạo dáng chụp ảnh với người yêu

Dưới đây là bài viết về Tạo dáng chụp ảnh với người yêu hay nhất và đầy đủ nhất Chụp ảnh với nhau là việc những cặp…

Pokemon huyền thoại của satoshi

Pokemon huyền thoại của satoshi

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Pokemon huyền thoại của satoshi cực hay Trong thế giới Pokemon…

Top 10+ các trang web mua hàng trung quốc hot nhất, đừng bỏ lỡ

Top 10+ các trang web mua hàng trung quốc hot nhất, đừng bỏ lỡ

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp các trang web mua hàng trung quốc hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

CODE TÂN THỦ VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

CODE TÂN THỦ VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

· Share Code VLTK Mobile VIP. 2021 miễn phí. lúc đề xuất phiên bản Thần Long Phá Hải, tín đồ chơi sẽ tiến hành đề xuất một khả năng khôn xiết thú 

Hướng dẫn cài đặt PlayCover cho Macbook M1 nhanh và đơn giản

Hướng dẫn cài đặt PlayCover cho Macbook M1 nhanh và đơn giản

· Playcover là dự án cho phép bạn sideload tất cả các ứng dụng iOS trên MacOS ngay cả sau MacOS 11.1. Vậy bạn đã biết cách cài PlayCover cho 

Văn tả bạn thân lớp 5

Văn tả bạn thân lớp 5

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về Văn tả bạn thân lớp 5 hot nhất hiện nay được bình chọn…

Top 16 cho đi rồi sẽ nhận lại hay nhất

Top 16 cho đi rồi sẽ nhận lại hay nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về cho đi rồi sẽ nhận lại hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Cửu vĩ hồ là gì

Cửu vĩ hồ là gì

Dưới đây là bài viết về chủ đề Cửu vĩ hồ là gì cực hay Trong các huyền thoại và truyền thuyết ở những nước Đông Á…

List nhạc không bản quyền facebook

List nhạc không bản quyền facebook

Sau đây là bài viết về chủ đề List nhạc không bản quyền facebook hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng Kho nhạc không…

Tổng hợp 10+ code nhận đá tiến hóa tốt nhất, bạn nên biết

Tổng hợp 10+ code nhận đá tiến hóa tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về code nhận đá tiến hóa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Số seri tiền như thế nào là đẹp, định giá tiền số seri đẹp – NAD Digital

Số seri tiền như thế nào là đẹp, định giá tiền số seri đẹp – NAD Digital

· mình có tờ polymer 500k seri 15422222 có giá nhiêu ak? 30 Tháng Tư, 2021. – Trả lời. Q. Seri 

Cách thay màn hình điện thoại

Cách thay màn hình điện thoại

Qua bài viết này mvatoi xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Cách thay màn hình điện thoại hay nhất và đầy đủ…

Tóc ngang vai uốn sóng lơi

Tóc ngang vai uốn sóng lơi

Trong bài viết này M & Tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về chủ đề Tóc ngang vai uốn sóng lơi cực hay Tóc…

Tổng hợp 17 mẫu landing page bán hàng đẹp hot nhất

Tổng hợp 17 mẫu landing page bán hàng đẹp hot nhất

Dưới đây là danh sách mẫu landing page bán hàng đẹp hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 14 cách vào bios main msi hot nhất

Top 14 cách vào bios main msi hot nhất

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về cách vào bios main msi hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Bị ban nick là gì

Bị ban nick là gì

Dưới đây là bài viết về Bị ban nick là gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng Tìm hiểu band nick là gì?…

Photoshop không xuất được file jpg

Photoshop không xuất được file jpg

Dưới đây là bài viết về Photoshop không xuất được file jpg hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi Bạn đã thiết kế xong một ảnh…

Laptop hp bao nhiêu inch

Laptop hp bao nhiêu inch

Trong bài viết này M & Tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về Laptop hp bao nhiêu inch cực hot Bạn đang thắc mắc…

Tên và hình ảnh 54 dân tộc việt nam

Tên và hình ảnh 54 dân tộc việt nam

Trong bài viết này mvatoi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về chủ đề Tên và hình ảnh 54 dân tộc việt nam hay nhất…

Ngon tinh co dai hay

Ngon tinh co dai hay

Sau đây là bài viết về chủ đề Ngon tinh co dai hay hot nhất Các tín đồ của truyện ngôn tình chắc chắn không thể nào…

Tổng hợp 10+ tên kí tự trong pubg hot nhất hiện nay

Tổng hợp 10+ tên kí tự trong pubg hot nhất hiện nay

Duới đây là các thông tin và kiến thức về tên kí tự trong pubg hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 15 cách tạo link trên điện thoại hot nhất hiện nay

Top 15 cách tạo link trên điện thoại hot nhất hiện nay

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp cách tạo link trên điện thoại hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Số thẻ garena là gì

Số thẻ garena là gì

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Số thẻ garena là gì hay nhất Với các game thủ…

Nhiệt kế điện tử nào tốt nhất

Nhiệt kế điện tử nào tốt nhất

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về Nhiệt kế điện tử nào tốt nhất hot nhất hiện nay được bình…

Biết nói gì trước biển em ơi

Biết nói gì trước biển em ơi

Qua bài viết này mvatoi xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Biết nói gì trước biển em ơi hot nhất hiện nay…