7 Vị Phật Dược Sư

7 Vị Phật Dược Sư

Tóm tắt nội dung
7 Vị Phật Dược Sư Như Lai
Ý nghĩa 12 đại Nguyện Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật
Kết luận
7 vị Dược Sư Phật với lòng từ bi vô biên và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tất cả chúng sinh đến sự giác ngộ. Chúng đã hóa hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau để cứu rỗi khổ đau và mang lại niềm vui cho chúng sinh.

7 Vị Phật Dược Sư Như Lai

Thông thường, có bảy Đức Phật Dược Sư, hoặc 8 Đức Dược Sư (nếu tính thêm Đức Thích Ca Mâu Ni). Hạnh nguyện của các vị này tương đồng, nhằm giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, sống theo đạo thiện, tràn đầy sức khỏe, giàu có, xinh đẹp, sống lâu dài, thoát khỏi các tội lỗi về phạm giới, trộm cắp và đau khổ tâm linh, và tiến tới Tịnh Độ….

Đức Phật Dược Sư là một người giác ngộ có lòng từ bi vô biên đối với tất cả chúng sinh. Ngài bảo trì chúng sinh khỏi đau khổ về tâm hồn và thể xác, khỏi hiểm nguy và rào cản, và giúp họ hủy diệt ba si mê – tham, sân hận và si mê – những căn nguyên của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là vị quân vương Toàn trí.

7 Vị Dược Sư Phật Và Ý Nghĩa 12 đại Nguyện Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật

Theo các kinh điển Phật Giáo, Đức Dược Sư Như Lai có 7 tượng trưng. Mỗi vị có một nguyện và ứng thân riêng. Có thuyết cho rằng các vị này là các hình thể của Đức Dược Sư Như Lai mà phân thân ứng hiện.

Danh hiệu của các vị Dược Sư là: Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai; Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai; Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai; Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai; Pháp Hải Lôi Âm Như Lai; Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai; Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Danh hiệu của 7 Đức Dược Sư Như Lai như sau:

 • Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
 • Quang Thắng: Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
 • Diệu Bảo: Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
 • Viêm Mãn Hương Tích: Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai
 • Pháp Tràng: Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
 • Thiện Trụ Bảo Hải: Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
 • Tịnh Lưu Ly: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Danh pháp 7 vị Phật Dược Sư Như Lai tiếng Phạn

 1. Suparikirti-tanamasriraja: Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
 2. Svaragosaraja: Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
 3. Suvarnabhadradravimala: Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
 4. Asokottamasriraja: Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai
 5. Dharmakirtisagara: Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
 6. Abhiyaraja: Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
 7. Bhaisajyaguru: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Đọc thêm: M & Tôi

Ý Nghĩa 12 đại Nguyện Dược Sư Lưu Ly Vương Quang Phật

1. Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh.
Nguyện thứ nhất, Đức Dược Sư phát nguyện để hiểu được Vô thượng Bồ đề và tiếp tục phục vụ để mang niềm vui và an lạc cho mọi người. Ngài hiểu rằng tất cả chúng ta đều có tiềm năng để mang lại niềm vui cho bản thân và người khác, nhưng do thiếu tri tuệ và nỗ lực, chúng ta không thể giải thoát khỏi những khó khăn và không thể đóng góp cho cuộc sống.

Thời đại Phật, Đức Dược Sư đã nhận thấy sức mạnh của tri thức và tầm quan trọng của lòng từ bi. Ngày nay, quá trình phát triển của loài người được thúc đẩy bởi tri thức của chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta có những tiện ích tốt đẹp cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ta không có lòng từ bi để dẫn dắt và phục vụ đồng loại một cách đẹp đẽ, chúng ta có thể gây đau khổ cho chính mình và cho cả nhân loại.

Khi tụng kinh Dược Sư và tưởng tượng về lời nguyện thứ nhất của Đức Dược Sư, ta cố gắng nâng cao tri thức của mình và sẵn lòng học hỏi, thực hành và xây dựng một thế giới tốt đẹp như Đức Phật Dược Sư, không chỉ để hưởng thụ mà còn để làm việc hữu ích cho đời sống.

2. Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.
Nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư là để có một tâm ngọc lưu ly, trong và ngoài rực rỡ, thanh sáng, phát quang trên mười phương, để những người xung quanh cảm thấy an lành.

Người ta xây dựng tri thức, nhưng lòng tâm ác độc, ích kỷ, đã gây ra khổ đau cho lẫn nhau. Thực tế cho thấy con người càng thông minh thì càng gây ra nhiều khó khăn. Xưa, con người đã dùng tay đánh nhau, sau đánh bằng đá, tiếp theo là vũ khí để gây tàn phá và giết hại hàng loạt.

Với lòng từ bi và tri thức đi kèm, Đức Dược Sư chỉ ra một cách để sửa chữa và trang trọng tổ chức. Ta phải chỉnh sửa cái tôi vào một trạng thái trong sạch, và nhờ người khác chỉ lối, chúng ta trở nên không ai chê trách.

Chúng ta không làm điều gì có lợi cho bản thân và người khác, nhưng cũng không làm phiền ai; đây là giai đoạn hạnh của sự sống trong tiểu thừa. Nhưng khi chúng ta tiến tới bước thứ hai, tu Đại Thừa, chúng ta phải lắng nghe công đức, làm việc để lên đẳng thứ hai.

Ý tưởng này được phật tử dạy trong bài sám Quy mạng: “Kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chí văn ngã danh, giai phát Bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ …”[1], có nghĩa là chúng ta đã đạt được nhiều việc tốt đẹp đến mức người khác có thể nhìn thấy hoặc chỉ tới tên mà họ phát tâm Bồ Đề, không bị đau khổ trong cuộc sống luân hồi.

Ngắn gọn: Từ bỏ lòng ích kỷ để sống hòa hợp với đại chúng, phát triển lòng vị tha dựa trên con đường hướng đến Vô Thượng Bồ Đề.

3. Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện.
Nguyện thứ ba của Đức Phật Dược Sư là để có phương tiện, vì thông minh và đạo đức, nhưng phải có phương tiện mới có thể thực hiện được.

Thí dụ, cần có bộ lọc nước để làm sạch nước uống; điều tương tự cũng áp dụng với việc thanh lọc tâm hồn khỏi những ý đồ xấu.

4. Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa.
Nguyện thứ tư, nếu có ai theo con đường sai, Đức Dược Sư sẽ đưa họ trở về chánh đạo. Nếu người ta theo nhị thừa, Ngài sẽ dạy họ tìm đến giác ngộ vô thượng. Điều này chỉ có thể thực hiện nếu có đủ khả năng, uy tín và đạo lực để chuyển hoá người khác đi trên con đường chân chánh.

Vì vậy, trước khi đưa ra lời khuyên, ta nên có uy tín và đạo lực; nếu không, sẽ bị người khác lợi dụng hoặc thậm chí nguy hiểm tính mạng.

5. Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.
Nguyện thứ năm, với những người tu theo nhị thừa, Đức Dược Sư sẽ khiến họ phát tâm Bồ Đề và có được giới hạn tam tục.

Trước khi đạt thành Phật, chúng ta có lúc có ngay tốt, lúc xấu. Nhưng khi chúng ta phạm sai lầm, nhất là từ bỏ lòng vị tha và sống theo định kiến, chúng ta sẽ bị đọa ác đạo.

Khi phạm sai lầm như vậy, chúng ta nên nhớ tới Đức Phật Dược Sư có trí tuệ tuyệt vời và sự giáo hóa mạnh mẽ, từ đó chúng ta có thể trở lại và hồi phục tâm hồn.

6. Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.
Nguyện thứ sáu, Đức Phật Dược Sư nhận thấy có nhiều người mắc bệnh xấu xí, bị khinh rẻ và bỏ rơi vì tật điếc, mù, nói lắp, tay chân bất ngờ, và cả tình trạng điên cuồng. Những người này đau khổ, và họ trở nên ác độc và bị đọa ác đạo.

Đức Phật Dược Sư có khả năng giúp đỡ và chuyển đổi cuộc sống của những người gây hại để trở thành những người tốt. Bằng việc tu hành và sống theo lời dạy của Đức Phật, họ có thể giải thoát khỏi bệnh tật và đạt nền tảng tốt hơn. Kinh Pháp Hoa cũng đề cập đến việc giảng dạy cho người nghèo khó vào chùa, nơi có đủ thức ăn, chỗ ở và áo quần. Một khi có điều kiện, họ vẫn có thể giúp đỡ người khác.

Từ đó, khi niệm Phật Dược Sư, chúng ta hóa theo gương của Ngài, giúp đỡ những người không may mắn hơn chúng ta. Với khả năng và uy tín của mỗi người, chúng ta có thể đóng góp để đem niềm vui và hạnh phúc cho những cuộc sống không may mắn, chắc hẳn Phật Dược Sư cũng sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường tốt đẹp này.

7. Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.
Nguyện thứ bảy, với những người mắc bệnh nặng và nghèo khó, không có ai để cầu cứu, vì mọi người xa lánh họ. Phật Dược Sư có khả năng làm cho họ thoát khỏi sự sợ hãi của kẻ tà ma. Chỉ khi có lòng từ bi và kiến thức, chúng mới có thể sống trong chánh pháp, và kẻ ác không hại được; gọi là tà không cảm.”

8. Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.
Nguyện thứ tám, đối với phụ nữ chịu nhiều đau khổ, Phật Dược Sư có cách hướng dẫn để họ tu hành và trở thành nam giới. Điều này bằng cách thay đổi tâm và nghiệp của người phụ nữ.

Người phụ nữ luôn mang tâm tình yếu đuối và cần sự chăm sóc từ người khác. Nhưng theo Đức Phật Dược Sư, chúng ta nên cố gắng để nâng cao bản thân và trở nên độc lập, xây dựng sự nghiệp của mình bằng chính tay và óc thức. Chúng ta cần tạo niềm vui cho mình trong cuộc sống và vui mừng với niềm vui của người khác.

Vậy, phụ nữ cần thay đổi tư duy để tạo lập sự nam tính. Chuyển nữ thành nam bằng cách sử dụng tri thức và xây dựng hạnh phúc riêng bằng tay và ý nghĩ của mình; biết tạo ra niềm vui trong cuộc sống, vui mừng với niềm vui của người khác, v.v.

Trước khi tu, ta nghĩ rằng cần phải lập gia đình và có người bạn đời để cùng nhau sống. Nhưng khi tu theo Đức Phật Dược Sư, người phụ nữ phải tự cố gắng và tự xây dựng một cuộc sống độc lập bằng tay và óc để có thể giúp người khác.

9. Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về Chánh Đạo.
Nguyện thứ chín, nếu có ai sa vào dạng ma và bị ràng buộc bởi tà giáo, Đức Phật Dược Sư sẽ giải thoát họ khỏi sợ hãi và giúp họ quay trở lại con đường chánh đạo. Ngài chuyển hướng tinh thần của họ để hướng đến giác ngộ vô thượng, sống trong chánh pháp và trở thành tà bất cảm chánh, khiến kẻ tà ác không thể gây hại.

10. Tránh cho chúng sinh tái sinh trong thời mạt pháp.
Nguyện thứ mười, với những người mắc phải sai lầm và bị giam cầm, Đức Phật Dược Sư sẽ giải thoát những người mê tín này bằng cách dẫn họ trở về thế giới Tịnh Lưu Ly. Nếu họ sống ở thế giới Tịnh Lưu Ly, họ sẽ không bị ác ma quấy rối và không bị lạc vào kiếp luân hồi.

Đến thế giới Tịnh lưu Ly, người dân cũng có khả năng sống trong bình yên khi tâm được thanh tịnh. Trong khi ở nơi này, họ không phải đối mặt với tình trạng phạm lỗi nữa. Xây dựng một thế giới Tịnh Lưu Ly và chú trọng giáo dưỡng người sống trong đó trở thành người tốt, có đạo đức, từ đó chúng ta sẽ trở về để trả nợ.

Cuộc sống trong thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư sẽ giúp ta loại bỏ sự vô minh và tìm đến sự thanh tịnh. Chúng ta không còn đối mặt với vô minh và cảm thấy an bình. Ta đã xây dựng một cuộc sống văn minh như Đức Phật Dược Sư và mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người.