Bài Cúng Gia Tiên Rằm Tháng 7

Dưới đây là những lời khấn cúng rằm tháng 7 Âm lịch – Tết Trung nguyên, ngày xá tội vong nhân và Vu lan báo hiếu.

Lời khấn cúng thần linh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con chúc tụng không gian bốn bề, mười phương chư phật và chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2021

Chúng con, với lòng thành tâm, sửa biện hương hoa, lễ vật và các món cúng dâng, bày trên bàn thờ.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn giả. Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Chúng con xin các ngài ân lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Ngày nay, chúng con gặp tiết Vu lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con nhận ơn từ Tam bảo, Phật trời phù hộ, và các thần linh che chở, công đức lớn lao, và không biết làm sao báo đáp.

Vì vậy, chúng con đem đến lễ bạc, tỏ lòng thành, nguyện mong được thụ hưởng ân đức, phù hộ và độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành. Chúng con tâm tư đồng lòng theo đạo, mong được thịnh vượng, và gia đình thịnh vượng.

Tự lòng thành, chúng con xin đến chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Lời khấn cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con chúc tụng không gian bốn bề, mười phương chư phật và chư phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và tất cả các linh hồn thân thuộc.

Chúng con, với lòng thành tâm, ở vị trí…

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2021. Nhân dịp tiết Vu lan và Tết Trung nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà, cha mẹ, người đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng con, góp phần xây dựng thành công, củng cố gia đạo, và khiến cho chúng con được hưởng ân phước.

Chúng con biết ơn công đức của tổ tiên và công lao không ngừng của trời đất, cùng với mọi thần linh đã che chở. Vì thế, chúng con xin dâng lễ bạc, hương hoa, trà quả, vàng bạc, thắp nén tâm hương, và thành kính cầu nguyện các tổ khảo, tổ tỷ, anh chị em họ, và tất cả các linh hồn thuộc gia tộc…

Xin các vị thánh linh thương xót cháu con, hiện hữu, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật, và phù hộ cho chúng con và gia đình khỏe mạnh, thịnh vượng, và gặt hái nhiều điều tốt lành. Gia đạo mạnh khỏe, và hướng về đạo đức.

Chúng con dâng lễ bạc từ lòng thành, trước mặt các tổ tiên, và xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Lời khấn cúng chúng sinh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con chúc tụng không gian bốn bề, mười phương chư phật và chư phật mười phương.

Con chúc tụng Đức Phật Di Đà.

Con chúc tụng Bồ tát Quan Âm.

Con chúc tụng Táo phủ thần quân.

Vào thời điểm tiết tháng 7, khi mặt trời chuyển sang thu phân

Vào ngày rằm, xá tội vong nhân trong biển hà

Cánh cửa ẩn của âm giới mở ra

Vong linh không nơi cư ngụ

Đại Thánh khảo giáo – A Nan Đà tôn giả

Tiếp nhận chúng sinh, không phân biệt không gian và thời gian

Như cây xó nơi góc chợ

Không chỗ dựa đầu, lang thang suốt đêm ngày

Trong cả năm, đói rét khắc nghiệt

Mang áo táo bạo – không che kín

Cô đơn và bất ổn, không biết làm thế nào để lành

Vì vậy, xin của Phật sự từ bi

Nguyện mong Phật tử nhân từ xót thương

Nay, nhờ nhận lễ đóng góp của tăng đoàn

Kết nối với Tam bảo, thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ

Có thể sanh lên các cõi trời

Hoặc tỉnh thức và trở về cõi lành

Hoặc tái sinh làm người

Biết phân biệt thiện ác và tránh sai lầm…

Chúng sinh quy y Phật

Chúng sinh quy y Pháp

Chúng sinh quy y Tăng…

Ùm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)