Lễ Cúng Ngày Rằm Mùng Một: Tưởng Nhớ Tổ Tiên và Thần Linh

Theo quan niệm dân gian của người Việt, ngày rằm, hay ngày Vọng, được coi là dịp để tưởng nhớ các tổ tiên và thần linh. Lễ cúng ngày rằm thường được tổ chức vào ngày 15 âm lịch, tuy nhiên, nếu gia đình bận rộn, lễ cúng có thể được tổ chức vào chiều ngày 14 âm lịch.

Lễ Vật Cúng Ngày Rằm

Lễ vật cúng ngày rằm thường bao gồm hoa tươi, hương, cau, trầu, trà, nước, bánh kẹo… Mâm lễ cúng còn có thể bao gồm thịt lợn, thịt gà, rượu, hương, hoa và một số món mặn khác tuỳ thuộc vào từng gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tấm lòng thành của mỗi người.

Mâm lễ vật ngày rằm
Mâm lễ vật ngày rằm giúp bày tỏ lòng thành với thổ công, thần linh và gia tiên.

Văn Khấn Cúng Ngày Rằm Thổ Công và Thần Linh

Nam mô A Di Đà Phật (đọc 3 lần sau đó kèm 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật và chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài Hoàng thiên, Hậu Thổ và chư vị Tôn thần. Con xin cúi lạy ngài Đông Thần Quân. Con xin cúi lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch. Con xin kính lạy các vị Phúc đức Tôn thần, Ngũ phương, Ngũ thổ. Con xin kính lạy các ngài Địa chủ, Tài thần, Tiền hậu. Con xin kính lạy các vị tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con tên là…… đang trú ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm …, gia chủ (chúng) con thành tâm sửa biện hương hoa, trà, quả, kim ngân, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ con xin thành tâm kính mời các ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, Bản gia Thổ địa, Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Đông trù Tư mệnh, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần, các ngài Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các vị nghe thấu lời mời thương xót, thương gia chủ con giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và phù độ hộ trì gia chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tài lộc tăng tiến, tâm đạo mở mang.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc thành tâm, dâng lên trước án, cúi xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần sau đó kèm 3 lạy)

Văn khấn ngày rằm
Văn khấn ngày rằm cúng gia tiên và thần linh giúp bày tỏ lòng thành của con cháu.

Văn Khấn Cúng Gia Tiên Ngày Rằm Hàng Tháng

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần kèm 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật và chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài Hoàng thiên, Hậu Thổ và chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy các ngài bản xứ Thổ địa, ngài Bản cảnh thành hoàng, Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. Con xin cúi lạy Tổ tiên, Hiển Tỷ, Hiển khảo chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Tỷ, Tổ Khảo).

Gia chủ (chúng) con tên là:…… đang trú ngụ tại:……

Hôm nay là ngày rằm tháng… năm…, gia chủ chúng con nhờ ơn đức Trời Đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hoa trà, hương, quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con xin kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch. Cúi xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành của chúng con, thụ hưởng lễ vật. Gia chủ con kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Gia chủ con xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, xin phù hộ cho gia chủ chúng con luôn luôn được mạnh khỏe, mọi sự bình an, làm ăn phát tài, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, dâng lên trước án kính lễ, cúi xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật! (đọc 3 lần kèm 3 lạy)

Trên đây là các mẫu văn khấn ngày rằm được nhiều tín chủ lựa chọn. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích để tổ chức lễ cúng thần linh và tổ tiên một cách đúng như mong đợi.