M & Tôi: Cách cúng Thần Tài để tạo thêm may mắn và tài lộc

Cúng Thần Tài là một trong những phong tục truyền thống của người dân Việt Nam trong các dịp đặc biệt trong năm. Ngoài việc chuẩn bị mâm cúng, việc đọc văn khấn Thần Tài cũng rất quan trọng. Đừng bỏ qua mẫu văn khấn Thần Tài hàng ngày, mùng 1, ngày rằm và các dịp đáng quý khác để thể hiện sự trang trọng và tôn kính đối với Thần Tài.

1. Mẫu văn khấn Thần Tài hàng ngày

Nếu bạn là một người cẩn thận và muốn dành sự chú ý cho việc đọc văn khấn Thần Tài trong từng dịp, hãy tham khảo mẫu văn dưới đây. Thần Tài được coi là vị thần mang lại may mắn và tài lộc trong tín ngưỡng Phương Đông, và vì vậy, các gia đình và doanh nghiệp luôn đặt bàn cúng Thần Tài ở vị trí quan trọng trong ngôi nhà và thường cúng mỗi ngày.

Tham khảo mẫu văn khấn Thần Tài hàng ngày dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngày Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần. Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền.

Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần. Con kính lạy Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần.

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại:… Là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)… kinh doanh…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho:… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển.

Kinh xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

2. Bài cúng Thần Tài mùng 1 Âm lịch hàng tháng

Mùng 1 âm lịch hàng tháng là thời điểm thích hợp để cúng Thần Tài. Để tăng sự trang nghiêm và thành khẩn, bạn cần tham khảo mẫu văn khấn Thần Tài mùng 1 âm lịch hàng tháng sau đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm…

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài vị tiền.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

3. Văn khấn Thần Tài ngày rằm và mùng 10 Âm lịch mỗi tháng

Mùng 10 âm lịch hàng tháng cũng là thời điểm hay được chọn để cúng Thần Tài. Dưới đây là mẫu văn khấn Thần Tài ngày rằm và mùng 10 âm lịch mỗi tháng:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền. Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần.

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…, là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)…, kinh doanh…

Hôm nay là ngày rằm (hoặc mùng 10) tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển.

Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

4. Mẫu văn khấn Thần Tài cúng khai trương cửa hàng, công ty,…

Dưới đây là mẫu văn khấn Thần Tài để cúng khai trương mà bạn có thể tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy: Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần, quan đương niên hành khiển, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương; ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa, Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Con tên là (nói họ tên thật)… ngụ tại (nói địa chỉ hiện đang cư ngụ)… thành tâm sửa biện hương, hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được khai trương (khai trương việc gì nói rõ).

Con thành tâm cung thỉnh: Ngài đương niên hành khiển Thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương; ngài bản xứ thần linh, thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Các chủ vị Tài thần, Phúc thần, ông chủ đất, bà chủ đất, tiền chủ, hậu chủ và các hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất trong khu vực này xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật.

Đốt nén tâm hương, cúi dâng lễ vật, một dạ chí thành chắp tay khấn nguyện, xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh ra tay hộ độ cho con khai trương thuận lợi cùng gia quyến, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, biến hung thành cát, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện, làm ăn phát đạt, mua may bán đắt, lợi lộc dồi dào.

Xin các ngài phù trì cho con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Người người được bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc; âm phù - dương trợ, sở nguyện tòng tâm, với tấm lòng thành.

Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

5. Mâm cúng ngày vía Thần Tài (mùng 10 Âm lịch) có những gì?

Bên cạnh văn khấn Thần Tài, bạn cần lưu ý một số lễ vật phục vụ cúng Thần Tài vào ngày vía (mùng 10 Âm lịch) hàng tháng:

 • Bình hoa: 1 bình hoa tươi.
 • Mâm ngũ quả: 5 loại trái cây tươi khác nhau.
 • Nhang: 5 cây.
 • Rượu: 5 chum.
 • Đèn cầy: 2 đèn.
 • Thuốc lá: 2 điếu.
 • Gạo: 1 đĩa.
 • Muối hột: 1 đĩa.
 • Vàng bạc: 2 miếng.
 • Bộ tam sên luộc: 1 miếng thịt ba rọi, 1 con tôm hoặc cua, 1 trứng vịt.

6. Các lưu ý cần nhớ và thực hiện khi cúng bái Thần Tài

Để cúng bái Thần Tài một cách trang nghiêm và thành kính, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

 • Dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ bàn thờ và khu vực xung quanh trước khi cúng Thần Tài. Thường xuyên tắm rửa cho tượng thần bằng rượu hoặc nước lá bưởi.
 • Tránh để các con vật gần khu vực tượng thần.
 • Hoa dùng để cắm bàn thờ phải là hoa tươi, không dùng hoa giả hoặc hoa héo. Đảm bảo mâm ngũ quả cũng là quả thật và tươi ngon.
 • Trong quá trình đọc văn khấn Thần Tài, hãy ăn mặc chỉnh tề, tránh những trang phục phản cảm. Tránh nói lời tục ngữ, chửi thề hoặc lời xúc phạm đối với các bậc bề trên.
 • Đặt bàn thờ Thần Tài ở nơi sạch sẽ, thoáng mát gần cửa và tránh lối đi ra vào. Tránh quay bàn thờ về hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam, vì đây là những hướng kiêng kỵ và không tốt theo phong thuỷ.
 • Trong ngày mùng 10 tháng Giêng (Vía Thần Tài), hãy cúng các món mặn như thịt heo luộc, trứng luộc và tôm luộc. Đồng thời, chuẩn bị 3 ly nước, 2 chén rượu, 2 cây đèn cầy, khay giấy vàng và trái cây tươi trên mâm cúng.

7. Giải đáp những thắc mắc liên quan

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến văn khấn Thần Tài.

8. Tổng kết

Trên đây là tổng hợp các mẫu văn khấn Thần Tài hàng ngày, mùng 1, 10, ngày rằm và các dịp đặc biệt khác. Hy vọng rằng những mẫu văn này sẽ giúp bạn chuẩn bị một buổi lễ cúng hoàn hảo và trang nghiêm nhất trong dịp Tết sắp đến.

Hãy tiếp tục theo dõi trang web M & Tôi để cập nhật nhiều kiến thức hữu ích. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này, và chúc bạn có những ngày tốt lành và thịnh vượng.

M & Tôi