Bài Văn Khấn Khi Đi Chùa đầu Năm

Văn khấn khi thăm Chùa đầu Năm

Văn khấn khi đi chùa, cách lễ chùa thế nào đang là vấn đề được quan tâm hiện nay. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn bài viết về việc khấn khi đi chùa, văn khấn khi thăm chùa vào đầu năm – những điều cần biết. Cùng tham khảo nhé!

Bài viết về văn khấn khi đi chùa vào đầu năm

Dưới đây là bài lễ khi đi chùa đầu năm, và cách khấn khi đi chùa mà chúng tôi tổng hợp để chia sẻ với các bạn. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Chúng con, những người thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát quyền năng, các Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần và Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là:…

Ngụ tại:…

Thành tâm dâng lễ bạc và trình bày sớ trên cửa Mười phương Tam Bảo.

Chúng con xin hướng lòng mình trong lễ khấn này:

  • Đức Phật A Di Đà, đấng cai trị cõi Cực Lạc Tây phương.

  • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đấng cai trị cõi Sa Bà.

  • Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, đấng cai trị cõi Đông phương.

  • Đức Thiên Thủ, Thiên Nhãn, và Ngũ Bách Danh Tầm Thanh, những vị cứu khổ, cứu nạn, và Thanh Quán Âm Bồ Tát.

  • Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin các vị có lòng từ bi và phù hộ độ trì cho con, cho con có được… (công danh, tài lộc, vượt qua khó khăn, và bình an…).

Mong xin các vị chứng minh, chứng giám bằng lòng từ bi, để con được tránh khỏi tai quan nạn, để điều tốt lành trở thành hiện thực, để điều xấu tan biến, để phát tài và phát lộc, để thân thể khỏe mạnh, để gia đình an khang thịnh vượng.

Chúng con, những người phàm tục và lầm lỗi, xin mong Phật và các Thánh từ bi tha thứ cho con và gia đình con, để được tránh qua tai quái, để có mọi điều tốt lành, và để tâm nguyện được thực hiện.

Tín chủ chúng con, với lòng thành của chúng con, xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn khi thăm chùa vào đầu năm – Đức Thánh Hiền (Đức A Nan Đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo Đức A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là:…

Ngụ tại:…

Con và gia đình xin trình bày lễ bạc, oản quả và hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, và rủ lòng từ bi để che chở cho con có mọi điều tốt lành, sức khỏe dồi dào, sự an ninh và hạnh phúc gia đình, thịnh vượng.

Xin các vị soi xét tâm thành của con và phù hộ cho gia đình chúng con có mọi điều theo ý muốn và lòng thành.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn khi thăm chùa vào đầu năm – Đức Ông và Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu Đạt)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, và Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là:…

Ngụ tại:…

Cùng gia đình đến chùa, chúng con kính lễ và (nếu có hiến vật thì đặt thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con kính tâu Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cõi trời cao.

Chúng con kính tâu Ngài Già Lam Chân Tể, người điều hành nội tự và các Thánh Chúng trong chùa này.

Chúng con thừa nhận mình sống trong thế giới tạm bợ, có nhiều lỗi lầm. Hôm nay, chúng con tỏ lòng thành kính và xin Đức Ông phù hộ để lo việc gia đình chúng con, tránh khỏi bệnh tật và tai ương, và để mọi việc trở nên may mắn, với tất cả những điều chúng con cầu xin, và tất cả những điều chúng con nguyện vọng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Tóm tắt

Trên đây là bài tổng hợp về văn khấn khi đi chùa vào đầu năm mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!

Đừng quên truy cập website M & Tôi để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!