Văn Khấn Giao Thừa: M & Tôi Chào Đón Năm Mới

Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời: Bí Quyết Ngắn Gọn

Văn Khấn Giao Thừa ngoài trời ngắn gọn không thể thiếu trong lễ cúng Giao Thừa năm 2023. Đây bao gồm Văn Khấn Giao Thừa ngoài trời, Văn Khấn Giao Thừa trong nhà, Văn Khấn Giao Thừa với Thần Tài và Văn Khấn Giao Thừa với Thổ Địa.

1. Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Ngắn Gọn

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính lạy:

 • Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật
 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần
 • Ngài Cựu Niên Sở Vương hành khiển, Biểu Tào phán quan
 • Tân niên Ngô Vương hành khiển, Hứa Tào phán quan năm Quý Mão 2023
 • Bản xứ Thổ Địa phúc đức chính thần, Ngũ Phương Long Mạch Điền Chủ tiếp dẫn Tài Thần
  Nay là phút giao thừa giữa năm Nhâm Dần và năm Quý Mão.
  Chúng con là…………….., Tuổi:………..
  Ngụ tại …………………………………………..

Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, năm cũ đã qua đi để chúng ta chào đón năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Lúc này, Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh của Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới sự bảo hộ của các tinh linh để trừ yêu nghiệt. Các quan cũ đã trở về triều đế khuyết, để lại phúc lợi và ân huệ. Các quan mới lên thay, mang tinh thần đạo đức và lòng hiếu kính, ban cho ta tài lộc. Nhân dịp năm mới đến, chúng ta trân trọng chuẩn bị các vật phẩm cúng, tổ chức nghi lễ trang nghiêm, dâng lên trước án. Chúng ta cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt hương tâm và trì tụng lòng kính bái.

Chúng con kính mời:

 • Ngài Cựu Niên Đương Cai
 • Ngài Tân Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần
 • Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng
 • Chư Vị Đại Vương
 • Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa
 • Ngài Định Phúc Táo Quân
 • Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch Tài Thần
 • Ngài Bản Gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này
  Cúi xin giáng lâm trước án để nhận lễ vật.

Nguyện ước cho chúng con: Một năm mới hạnh phúc, một cuộc sống thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được tràn đầy hòa bình, tháng ngày hưởng phần lộc lá. Đây là sự đồng hành của âm phủ và dương trời, xin từ lòng thành chân thành. Bốn mùa không bị ách nào xâm phạm, tám tiết đều có điềm lành đón nhận.

Dâng tấm lòng thành kính, xin chứng giám.
Nam mô Bồ tát Ma ha tát đại chứng minh.
(Lạy 3 lạy)
Văn khấn giao thừa ngoài trời ngắn gọn

2. Văn Khấn Giao Thừa Trong Nhà Ngắn Gọn

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).
Kính lạy:

 • Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật
 • Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần
 • Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương
 • Ngài bản xứ Thần Linh Thổ địa
 • Ngài định Phúc Táo quân
 • Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này
  Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị Tiên Linh.

Nay là giờ phút Giao Thừa năm Quý Mão 2023.
Chúng con là: …………………..
Ngụ tại: ………………………..

Vào khoảnh khắc Giao Thừa này, theo luật vận, chúng ta tiễn cựu và đón mừng tân. Lúc này, đón nguyên đán vào giờ Tý đầu Xuân. Chúng ta thành tâm chuẩn bị các vật phẩm cúng, tổ chức nghi lễ trang nghiêm, dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt hương tâm và trì tụng lòng kính bái.

Chúng con kính mời:

 • Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương
 • Ngài bản xứ Thần Linh Thổ địa
 • Ngài định Phúc Táo quân
 • Ngài Phúc Đức chính Thần
 • Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch Tài Thần
 • Ngài Bản gia Táo quân
 • Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần Linh cai quản trong khu vực này
  Cúi xin giáng lâm trước Án, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con cũng kính mời:

 • Các Cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ, Muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh
  Cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật.

Chúng con cũng kính mời các vị Vong Linh tiền chủ hậu Chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết Giao Thừa, cúi xin giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện ước cho chúng con: Một năm mới hạnh phúc, một cuộc sống thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được tràn đầy hòa bình, tháng ngày hưởng phần lộc lá. Âm phủ – Dương trời, xin từ lòng thành chân thành. Bốn mùa không bị ách nào xâm phạm, tám tiết đều có điềm lành đón nhận.

Dâng tấm lòng thành kính, xin chứng giám.
Cẩn cáo.