Văn Khấn Tế Thần Tài: Những Lời Cầu Nguyện Đặc Trưng

Văn Khấn Tế Thần Tài: Những Lời Cầu Nguyện Đặc Trưng

Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam

Mâm cúng Thần Tài được tổ chức theo phong tục tập quán của từng vùng miền Việt Nam, để đảm bảo tính phù hợp với địa phương. Dưới đây là văn khấn Thần Tài theo truyền thống Việt Nam:

Văn Khấn Tế Thần Tài (theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin):

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, và mười phương Tổ Tiên.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ và các Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các vị Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là [tên tín chủ]. Ngụ tại [địa chỉ tín chủ].

Hôm nay là ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm].

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án. Con kính mời ngài Thần Tài vị tiền đến nhận lễ vật.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật để phù trì cho tín chủ chúng con an ninh, khang thái, và mang lại vạn sự tốt lành, thịnh vượng gia đạo, tăng tiến tài lộc, mở mang tâm đạo, và ứng đáp mọi nguyện vọng.

Chúng con thành tâm cúng kính, trước án lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn Khấn Tế Thần Tài Cúng Khai Trương:

Nam mô a di đà phật! (3 lần)

Con kính lạy: Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần, quan đường niên hành khiển, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương; ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, và ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa, Long mạch tôn thần, và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này.

Hôm nay là ngày [ngày] tháng [tháng] năm [năm].

Con [tên] ngụ tại [địa chỉ] thành tâm sửa biện hương, hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Kính chào chư vị linh thần, con cúi xin được soi xét và phù hộ cho việc khai trương [nêu rõ việc khai trương].

Con thành tâm cúng thỉnh: Ngài chí đức Tôn thần đường niên hành khiển, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương; ngài bản xứ Thần linh, Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này. Con cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Các vị Tài thần, Phúc thần, ông chủ đất, bà chủ đất, tiền chủ, hậu chủ và các hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc hãy đến đây chiêm ngưỡng tôn thần và thụ hưởng lễ vật.

Đốt nén tâm hương, cúng lễ vật, và khấn nguyện thành chí. Xin các ngài bao dung, ban cho con sức mạnh sáng suốt và thần đức, để con có thể khai trương thuận lợi và mang lại bình an cho gia quyến trong cả bốn mùa, thịnh vượng cho gia đạo, tăng tiến về tài lộc, mở mang thành công trong công việc, giải quyết vận hạn và biến trở ngại thành cát. Xin để mọi nguyện vọng trở thành hiện thực và lòng thành từ biết ơn.

Xin các ngài phù trì cho con trở nên khang thái, bình an trong bản mệnh, không gặp khó khăn trong tám tiết và được hưởng điềm lành. Hãy ban phước cho người dân sống yên lành, hưởng phần lợi lộc trong suốt tháng ngày. Hãy cùng âm phù dương trợ và ứng đáp mọi nguyện tâm thành chân thành.

Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn Khấn Tế Thần Tài Ngày Mùng 10 Âm Lịch Hàng Tháng:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con kính lạy các vị Thần Tài vị tiền. Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần.

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là [tên tín chủ], ngụ tại [địa chỉ], làm [nghề kinh doanh].

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng [tháng] năm [năm] âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án. Con kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và các vị tôn thần giáng lâm trước án.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật để phù trì cho tín chủ chúng con an ninh, khang thái, và mang lại vạn sự tốt lành, thịnh vượng, âm phù dương trợ, thu hút công việc tốt, tăng tiến về tài lộc, và mang lại khách hàng xa gần.

Con cầu xin các ngài phù trì để tín chủ… nhận được nhiều hợp đồng lớn, thu hút khách hàng tốt, hoàn thành công việc hợp đồng thành công, mang lại kết quả cao, để [cửa hàng, công ty…] ngày càng phát triển.

Kính xin các ngài đồng lòng đáp ứng mọi tâm nguyện và tình ý của chúng con.

Chúng con lễ bạc thành tâm, trước án lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Đó là những điều đặc biệt cần lưu ý trong ngày vía Thần Tài năm 2023.