Bố Tuổi Tuất Mẹ Tuổi Tý Sinh Con Năm Nào

Bố Tuổi Tuất Mẹ Tuổi Tý Sinh Con Năm Nào

Xem tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 nên sinh con năm nào thì tốt đẹp, hợp tuổi bố mẹ nhất để mang lại may mắn, thành công cho cả con và gia đình?

Xem tuổi sinh con, nếu lựa chọn được năm thích hợp để sinh con, không những cha mẹ hoàn toàn có thể củng cố niềm hạnh phúc mái ấm gia đình, thậm chí còn em bé sẽ mang lại suôn sẻ để cha mẹ có thời cơ thăng chức, quy trình nuôi dạy con sau này cũng thuận tiện hơn. Để nhìn nhận được sự xung hợp tuổi con với cha mẹ cần dựa vào những tiêu chuẩn như: Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra Tóm lại nhìn nhận chi tiết cụ thể sự xung hợp giữa những yếu tố.

Ngũ hành sinh khắc

Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Do đó theo tuvingaynay.com chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa (1 điểm) là không tương sinh và không tương khắc với con.

Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có những cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa (1 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (0,5 điểm) là không tương hóa và không tương xung với con.

Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho những năm. Hợp xung của Địa chi gồm có Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp (2 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (1 điểm) là không tương hợp và không tương xung với con.

Vậy chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi cha mẹ?

Tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất, tức tuổi con chó. Thường gọi là Thủ Thân Chi Cẩu, tức Chó Giữ Mình. Mệnh Hỏa – Sơn Đầu Hỏa – nghĩa là lửa trên núi. Theo tử vi ngày này, người sinh năm 1994 tuổi con Chó Can chi (tuổi theo lịch âm): Giáp Tuất Xương con chó, tướng tinh con ngựa Con nhà Xích đế – Cô bần Mệnh người sinh năm 1994: Sơn Đầu Hỏa Tương sinh với mệnh: Mộc và Thổ Tương khắc với mệnh: Thủy và Kim Cung mệnh nam: Càn thuộc Tây tứ trạch Cung mệnh nữ: Ly thuộc Đông tứ trạch Đọc thêm: Sinh năm 1994 mệnh gì? Những điều cần biết về người tuổi Giáp Tuất

Tuổi Bính Tý 1996 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1996 tuổi Bính Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Điền Nội Chi Thử, tức Chuột Trong Ruộng. Mệnh Thủy – Giản Hạ Thủy – nghĩa là nước khe suối. Theo tử vi ngày này, người sinh năm 1996 tuổi con Chuột Can chi (tuổi theo lịch âm): Bính Tý Xương con chuột, tướng tinh con rắn Con nhà Hắc đế – Cô bần Mệnh người sinh năm 1996: Mệnh Giản Hạ Thủy Tương sinh với mệnh: Mộc và Kim Tương khắc với mệnh: Hỏa và Thổ Cung mệnh nam: Tốn thuộc Đông tứ trạch Cung mệnh nữ: Khôn thuộc Tây tứ trạch Mời bạn tìm hiểu thêm: Sinh năm 1996 mệnh gì? Những điều cần biết về người tuổi Bính Tý

Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi?

1. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2021 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2021 tuổi Tân Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

Niên mệnh của con là Thổ, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

Niên mệnh bố tương sinh với niên mệnh con vì Hỏa sinh Thổ. Mệnh bố làm lợi cho mệnh con. => Đại cát

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì Thổ khắc Thủy. Mệnh con bất lợi cho mệnh mẹ. => Tiểu hung

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm
Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 2/4 điểm
Tân, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ và thiên can của con tương hợp vì Bính hợp Tân => Cát
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2 điểm
Thiên can của con là Tân, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy : Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 1.5 / 2 điểm
Sửu, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) và phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) => Hung
Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) => Cát
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
Địa chi của con là Sửu, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy : Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 2/4 điểm
Năm 2021 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 5.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con năm 2021.

2. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2022 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Kim. Mệnh bố không tốt cho mệnh con. => Đại hung

Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm
Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 1.5 / 4 điểm
Nhâm, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ trực xung với thiên can của con vì Bính khắc Nhâm => Hung
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm
Thiên can của con là Nhâm, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy : Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 0.5 / 2 điểm
Dần, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) => Cát
Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 3/4 điểm
Địa chi của con là Dần, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy : Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 3/4 điểm
Năm 2022 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con ở mức trung bình ( 5/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 hoàn toàn có thể sinh con năm 2022.

3. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim .

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Hỏa khắc Kim. Mệnh con không tốt cho mệnh bố. => Đại hung

Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Kim hòa Thủy => Bình

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1.5/4 điểm
Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 1.5 / 4 điểm
Quý, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy : Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm
Dần, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) => Cát
Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
Địa chi của con là Dần, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy : Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 2/4 điểm
Năm 2023 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 4.5 / 10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2023.

4. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Hỏa hòa Hỏa => Bình

Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Thủy khắc Hỏa. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm
Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 1/4 điểm
Giáp, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy : Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm
Thìn, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con đạt Lục Xung (Thìn xung Tuất) và phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung
Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy : Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 2/4 điểm
Năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 4/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2024.

5. Chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Hỏa, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy:

Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Hỏa hòa Hỏa => Bình

Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung

Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 1/4 điểm
Điểm nhìn nhận ngũ hành sinh khắc : 1/4 điểm
Ất, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Giáp, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy : Đánh giá điểm thiên can xung hợp : 50% điểm
Tị, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị) => Hung
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm
Địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Tuất, địa chi của mẹ là Tý. Như vậy : Đánh giá điểm địa chi xung hợp : 1/4 điểm
Năm 2025 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố / mẹ và con khá thấp ( 3/10 điểm ). Như vậy, tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2025.

Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là: 2018 (6/10 điểm), 2019 (7/10 điểm), 2028 (6/10 điểm), 2032 (6/10 điểm), 2033 (6/10 điểm), 2040 (6.5 / 10 điểm), 2041 (6/10 điểm).

Theo M & Tôi