Cách Đọc Các Kinh Phật Hàng Ngày

Video các bài kinh phật đọc hàng ngày

Khám Phá Tầm Quan Trọng của Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh vô cùng quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến sự tồn tại và phát triển của Phật Pháp. Điều này khiến Hòa Thượng Tuyên Hóa đặc biệt coi trọng kinh này và ông nói rằng: “Trong Phật giáo, có rất nhiều kinh quan trọng, nhưng kinh Thủ Lăng Nghiêm là quan trọng nhất. Một nơi mà kinh Thủ Lăng Nghiêm vẫn đang được lưu truyền tồn tại, điều đó chứng tỏ chánh pháp vẫn còn tồn tại trên thế gian. Nếu không có kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, điều đó có nghĩa là thời kỳ hạ tải đã đến.”

Tầm Quan Trọng của Bảo Vệ Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Vì vậy, từng Phật tử cá nhân chúng ta, như một cơ thể đồng lòng, cần phải dùng tất cả sức lực, tâm huyết và mồ hôi nước mắt để bảo vệ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong kinh Pháp Diệt Tận, đã rõ ràng nêu ra: “Trong thời kỳ hạ tải, kinh Thủ Lăng Nghiêm bị phá hủy trước hết, sau đó, các kinh khác dần dần biến mất.”

Tinh Thần Của Phật Tử

Để duy trì kinh Thủ Lăng Nghiêm tồn tại, chúng ta, như những người tu hành Phật pháp, cần hy sinh tính mạng để duy trì kinh Thủ Lăng Nghiêm; cần dùng tâm huyết để thực hành kinh Thủ Lăng Nghiêm; và cần dùng tất cả hy vọng để duy trì kinh Thủ Lăng Nghiêm tồn tại trên thế gian. Chúng ta nên truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm đến mọi ngóc ngách của cuộc sống, từ thế gian hiện hữu đến cánh cửa linh thiêng. Nếu làm được như vậy, thì hiện nay, chúng ta vẫn đang ở trong thời kỳ chánh pháp, nơi ánh sáng chân thật lan tỏa.

Chân Thật Của Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm vô cùng quan trọng!!!
Tại sao lại nói rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm bị tiêu diệt trước tiên? Vì điều này là hoàn toàn chính đáng, kinh Thủ Lăng Nghiêm chính là cơ thể của những lời enseignement của đức Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm chứa đựng những chiếu yêu của đức Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngôi đền đúng thực của đức Phật. Bởi vì những đạo lý được trình bày trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quá chính xác, nên hầu hết ma vương đều cố gắng đủ mọi cách để tiêu diệt kinh Thủ Lăng Nghiêm. Họ bắt đầu lan truyền những tin đồn, hoang tưởng, cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo. Vì vậy, những thực thể bên ngoài giáo phái đều cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả tạo.

Chân Thành và Lógique của Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rất chính xác, đặc biệt là những phần liên quan đến những chủ đề quan trọng như bản chất của sự thanh tịnh, những nền tảng của tu hành giáo pháp, và cả ngũ hành trong con người. Tà giáo và các quỷ quái ngoại đạo không thể chịu đựng được những giáo lý này. Vì vậy, họ kéo theo nhiều người thiếu hiểu biết tuyên bố rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả tạo.

Tầm Quan Trọng của Sự Thực Tế và Sự Hiểu Biết

Chúng ta, như những người học Phật pháp, nên nhận thức rõ ràng về những trường hợp này. Bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta cần truyền bá kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bất cứ khi nào chúng ta đến nơi, chúng ta nên giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm cho mọi người. Tại sao? Vì chúng ta muốn chánh pháp tồn tại lâu dài trên thế gian. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật, tôi cam đoan với các bạn rằng:

Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật, thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả tạo, tôi sẽ đầu tiên đăng nhập vào địa ngục. Vì tôi không có khả năng hiểu biết Phật pháp và không có hy vọng để tu hành. Nhưng nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật, tôi sẽ truyền bá đại pháp Thủ Lăng Nghiêm suốt đời; tức là tôi sẽ truyền bá thông qua hành động chân thành, lan tỏa những giáo lý chân thật của kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Tất cả mọi người nên chú tâm vào điều này. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm không do Đức Phật nói ra, thì không ai có thể truyền bá. Không ai khác có thể nói lên lý lẽ đúng như kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì vậy, tôi hy vọng những người thiếu hiểu biết sẽ sớm tỉnh thức và dừng lại việc tạo ra sai lầm. Nếu không, họ sẽ chịu hậu quả trong địa ngục. Bất kể đó là học giả nổi tiếng hay nhà nghiên cứu Phật pháp ở bất kỳ quốc gia nào, tất cả cần sửa đổi cách nhìn nhận, nhận ra những sai lầm của mình và tìm cách điều chỉnh. Không có công việc tốt hơn thế để làm.

Tôi tin rằng khi mọi người đều đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm và tham khảo kinh Thủ Lăng Nghiêm, tất cả sẽ nhanh chóng trở thành người theo đạo Phật. Đức Phật Quán Thế Âm là sự hóa thân của lòng từ bi và những lời Ngài nói chẳng bao giờ sai lầm!

(Hoà Thượng Tuyên Hoá!)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát!

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát!

Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát!

Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm!

Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm!

Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm!