Các hàm thường sử dụng trong excel

Sau đây là bài viết về chủ đề Các hàm thường sử dụng trong excel hot nhất

Sử dụng ứng dụng Excel thì làm việc với các hàm cơ bản trong Excel là việc rất thường xuyên. Chúng giúp thực hiện tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh và tiện lợi hơn. Các hàm Excel là những công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel, bạn chỉ việc lôi ra sử dụng mà thôi, chúng tiện hơn so với các biểu thức rất nhiều.

Những hàm cơ bản trong Excel mà chúng tôi tổng hợp dưới đây như hàm Excel tính toán, thống kê,… sẽ rất có ích với các bạn thường xuyên phải làm việc trên bảng tính Excel, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán, hành chính nhân sự. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã thuộc nằm lòng những hàm Excel cơ bản này. Mời bạn tham khảo nhé.

1. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

Hàm đếm COUNT

Bạn có một bảng tính với cơ sở dữ liệu khổng lồ và cần biết có bao nhiêu ô trong một vùng nào đó hay trong toàn bộ bảng tính chỉ chứa chữ số, không chứa chữ cái. Thay vì phải ngồi đếm một cách thủ công thì bạn có thể sử dụng hàm =COUNT.

Hàm COUNT trong Excel trả về số lượng các giá trị là số. Số ở đây bao gồm số âm, tỷ lệ phần trăm, ngày, giờ, phân số và công thức trả về số. Các ô trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.

Cú pháp:

COUNT (value1, [value2], …)

Cú pháp hàm COUNT có các đối số sau:

value1: Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi mà bạn muốn đếm số.

value2, …: Tùy chọn. Lên đến 255 mục bổ sung, tham chiếu ô hoặc phạm vi mà bạn muốn đếm số.

Lưu ý: Các đối số có thể chứa hoặc tham chiếu đến nhiều loại dữ liệu khác nhau, nhưng chỉ số mới được tính.

Những giá trị được tính bao gồm:

 • Các đối số là số, ngày tháng hoặc đại diện văn bản của số (ví dụ: một số được đặt trong dấu ngoặc kép, chẳng hạn như “1”) được tính.
 • Những giá trị logic và biểu diễn văn bản của các số mà bạn nhập trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được tính.
 • Các đối số là giá trị lỗi hoặc văn bản không thể dịch thành số sẽ không được tính.
 • Nếu đối số là một mảng hoặc tham chiếu, thì chỉ các số trong mảng hoặc tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu không được tính.

Nếu bạn muốn đếm các giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi, hãy sử dụng hàm COUNTA (COUNT tính toán số lượng ô có giá trị số, còn COUNTA tìm số ô có dữ liệu không trống). Nếu bạn chỉ muốn đếm các số đáp ứng những tiêu chí nhất định, hãy sử dụng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

Ví dụ, bạn cần đếm từ ô B1 đến B10, hãy gõ =COUNT(B10:B10).

Hàm đếm chữ số COUNT

Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể

Để đếm các ô dựa trên một điều kiện cụ thể (ví dụ, lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIF sau đây.

Ví dụ hàm COUNTIF

Hàm hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện

Để đếm các ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, green và lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIFS sau.

Ví dụ hàm COUNTIFS

Hàm tính tổng SUM

Đây có thể nói là hàm đầu tiên mà bất kỳ người dùng nào mới học Excel cũng cần phải biết đến. Hàm SUM trong Excel cộng các giá trị số trong một phạm vi ô. Được phân loại theo hàm toán học và lượng giác, hàm được nhập bằng cách gõ “=SUM” theo sau là các giá trị được tính tổng. Các giá trị được cung cấp cho hàm có thể là số, tham chiếu ô hoặc phạm vi.

Công thức SUM tự động cập nhật khi người dùng chèn hoặc xóa một giá trị. Nó cũng bao gồm những thay đổi được thực hiện đối với một phạm vi ô hiện có. Hơn nữa, hàm cũng tự bỏ qua các ô trống và giá trị văn bản.

Cú pháp của hàm SUM trong Excel được hiển thị trong hình sau:

Công thức SUM
Công thức SUM

Hàm chấp nhận các đối số sau:

 • Number1: Đây là giá trị số đầu tiên được thêm vào.
 • Number2: Đây là giá trị số thứ hai được thêm vào.
 • Đối số “number1” là bắt buộc trong khi các số tiếp theo (“number2”, “number3”, v.v…) là tùy chọn.

Các quy tắc điều chỉnh việc sử dụng hàm được liệt kê như sau:

 • Các đối số được cung cấp có thể là số, mảng, tham chiếu ô, hằng số, phạm vi và kết quả của những hàm hoặc công thức khác.
 • Trong khi cung cấp một dải ô, chỉ dải ô đầu tiên (cell1:cell2) là bắt buộc.
 • Đầu ra là số và đại diện cho tổng các giá trị được cung cấp.
 • Các đối số được cung cấp có thể lên tới tổng số 255.

Lưu ý: Hàm SUM excel trả về giá trị “#VALUE!” lỗi nếu tiêu chí được cung cấp là một chuỗi văn bản dài hơn 255 ký tự. Phạm vi ô được cung cấp phải khớp với kích thước của nguồn.Ô chứa đầu ra phải luôn được định dạng dưới dạng số.

Cùng tìm hiểu ví dụ sau:

Giả sử, bạn muốn cộng các con số trong ô A2 và B2 lại với nhau, sau đó hiển thị kết quả trong ô B3. Để thực hiện, bạn chỉ cần di chuyển đến ô B3 và gõ cụm từ “=SUM” vào rồi chọn hàm =SUM vừa xuất hiện trong danh sách nổi lên.

Tiếp theo, hãy nhấn phím Ctrl cùng với thao tác nhấn chuột chọn vào ô A2B2 rồi cuối cùng là nhấn phím Enter. Kết quả tổng của hai con số trong hai ô A2 và B2 mà bạn vừa chọn sẽ xuất hiện tức thì trong ô B3. Bạn có thể sử dụng hàm SUM để tính tổng của hai hay nhiều ô, chỉ với thao tác chọn thêm những ô cần thiết vào trong nội dung của hàm.

Chọn ô A2, B2

Hàm tính tổng SUMIF có điều kiện

Để tính tổng các ô dựa trên một điều kiện (ví dụ, lớn hơn 9), hãy sử dụng hàm SUMIF sau (hai đối số).

Cách sử dụng hàm SUMIF

Để tính tổng các ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ, green), hãy sử dụng hàm SUMIF với 3 đối số (đối số cuối cùng là phạm vi cần tính tổng).

Ví dụ về hàm SUMIF 3 đối số

Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện

Để tính tổng các ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, blue và green), hãy sử dụng hàm SUMIFS sau (đối số đầu tiên là phạm vi bảng tính cần tính tổng).

Ví dụ cách dùng hàm SUMIFS

Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

Hàm =AVERAGE làm đúng chức năng như tên gọi của nó là đưa ra con số có giá trị trung bình trong những số được chọn. Ví dụ bạn muốn tính giá trị trung bình từ ô A10 đến ô J10, chỉ cần gõ =AVERAGE(A10:J10) rồi nhấn Enter.

Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

Kết quả đưa ra trong ô K10 là con số có giá trị trung bình giữa các ô từ A10 đến J10. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng con trỏ chuột kéo thả và đánh dấu chọn vùng dữ liệu hoặc có thể đồng thời nhấn phím Ctrl rồi nhấn chuột vào từng ô riêng rẽ trong trường hợp nếu các ô không nằm kế cận nhau.

Tương tự như SUMIF, COUNTIF bạn có thể sử dụng AVERAGEIF và AVERAGEIFS để tính giá trị trung bình của các ô dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí.

Hàm đếm ô trống COUNTBLANK

Bạn sử dụng hàm này khi cần đếm các ô trống. Cú pháp =COUNTBLANK(phạm vi bảng tính cần đếm).

Hàm đếm ô trống trong Excel

Hàm đếm ô không trống COUNTA

Hàm COUNTA có chức năng dùng để đếm số ô có chứa nội dung bất kỳ bao gồm chữ số, chữ cái hay biểu tượng, hay nói cách khác nó dùng để đếm các ô không trống. Cú pháp =COUNTA(phạm vi bảng tính cần đếm).

Hàm đếm ô có dữ liệu COUNTA

Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT

Để tính tổng sản phẩm của các số tương ứng (kiểu tính tổng tiền của các sản phẩm dựa trên số lượng và giá tương ứng của từng sản phẩm) trong một hoặc nhiều dãy, bạn hãy sử dụng hàm SUMPRODUCT mạnh mẽ của Excel.

Ví dụ dưới đây dùng hàm SUMPRODUCT để tính tổng số tiền đã tiêu.

Ví dụ dùng hàm SUMPRODUCT tính tổng tiền

Cụ thể ở trên, hàm SUMPRODUCT đã thực hiện phép tính: (2 * 1000) + (4 * 250) + (4 * 100) + (2 * 50) = 3500.

Phạm vi tính tổng phải có cùng kích thước, nếu không Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE!

Xem thêm: Tải driver âm thanh win 7 – Qplay.vn

Excel báo lỗi khi phạm vi tính tổng lệch nhau

Nếu giá trị trong ô không phải dạng số thì SUMPRODUCT sẽ mặc định giá trị của chúng là 0.

Giá trị trong ô không phải dạng số sẽ tính là 0

Hàm MIN, MAX

Nếu bạn muốn tìm một con số có giá trị nhỏ nhất trong một vùng dữ liệu, hàm =MIN có thể làm việc đó. Chỉ cần gõ vào cụm từ =MIN(D3:J13), Excel sẽ trả về cho bạn số nhỏ nhất nằm trong phạm vi đó.

Hàm tính giá trị nhỏ nhất MIN

Ngược với hàm =MIN vừa đề cập, hàm =MAX sẽ trả về con số có giá trị lớn nhất trong phạm vi cần tìm. Cú pháp của hàm này cũng tương tự như hàm =MIN, gồm địa chỉ ô đầu tiên cho đến ô cuối cùng.

2. HÀM LOGIC

Hàm IF

Hàm IF giúp bạn kiểm tra xem điều kiện có được đáp ứng không, nếu đúng nó sẽ trả về giá trị đúng, nếu sai sẽ trả về giá trị sai. Công thức =IF(điều kiện,”giá trị đúng”,”giá trị sai”). Để áp dụng cho nhiều điều kiện bạn sẽ phải dùng đến hàm IF lồng nhau.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ kiểm tra xem ô A có thỏa mãn điều kiện lớn hơn 10 không, nếu thảo mãn thì trả về giá trị Correct trong ô C1, nếu không thỏa mãn sẽ trả về giá trị Incorrect. Tại ô C1, bạn nhập vào hàm =IF(A1>10,”Correct”,”Incorrect”).

Hàm IF trong Excel

Hàm IF trả về Correct vì giá trị trong ô A1 lớn hơn 10.

Lưu ý khi sử dụng

Hàm IF được sử dụng để chạy một bài kiểm tra logic và phản ứng khác nhau tùy thuộc vào việc kết quả là TRUE hay FALSE. Đối số đầu tiên, điều kiện, là một biểu thức trả về TRUE hoặc FALSE. Cả giá trị đúng và giá trị sai đều là tùy chọn, nhưng ít nhất một trong số chúng phải được cung cấp. Kết quả từ IF có thể là một giá trị, một tham chiếu ô hoặc thậm chí là một công thức khác.

Hàm IF trả về một giá trị

Ví dụ sau muốn chỉ định “Pass” hoặc “Fail” dựa trên điểm kiểm tra. Điểm đạt là 70 hoặc cao hơn. Công thức là:

=IF(C6>=70,”Pass”,”Fail”)

Giải thích: Nếu giá trị trong C6 lớn hơn hoặc bằng 70, kết quả trả về là “Pass”. Nếu không, kết quả trả về “Fail”.

Luồng logic của công thức này có thể được đảo ngược. Công thức dưới đây trả về cùng một kết quả:

=IF(C6<70,”Fail”,”Pass”)

Giải thích: Nếu giá trị trong C6 nhỏ hơn 70, kết quả trả về “Fail”. Nếu không, kết quả trả về “Pass”.

Cả hai công thức trên sẽ trả về kết quả giống nhau.

Hàm IF trả về một công thức khác

Hàm IF có thể trả về một công thức khác. Ví dụ, công thức bên dưới sẽ trả về A1*5% khi A1 nhỏ hơn 100 và A1*7% khi A1 lớn hơn hoặc bằng 100:

=IF(A1<100,A1*5%,A1*7%)

Câu lệnh IF lồng nhau

Hàm IF có thể được “lồng vào nhau”, nghĩa là một công thức trong đó ít nhất một hàm IF được lồng bên trong một hàm IF khác để kiểm tra nhiều điều kiện hơn và trả về nhiều kết quả có thể hơn. Mỗi câu lệnh IF cần được “lồng” một cách cẩn thận vào bên trong một câu lệnh khác để logic là chính xác.

Ví dụ, công thức sau có thể được sử dụng để chỉ định điểm thay vì kết quả đạt hay không đạt:

=IF(C6<70,”F”,IF(C6<75,”D”,IF(C6<85,”C”,IF(C6<95,”B”,”A”))))

Lên đến 64 hàm IF có thể được lồng vào nhau. Tuy nhiên, nói chung, bạn nên xem xét các hàm khác, như VLOOKUP hoặc HLOOKUP cho các tình huống phức tạp hơn, vì chúng có thể xử lý nhiều điều kiện theo cách hợp lý hơn nhiều.

Hàm AND

Hàm AND sẽ trả về giá trị đúng nếu tất cả các điều kiện được thỏa mãn và trả về giá trị sai nếu có bất kỳ điều kiện nào sai. Công thức =IF(AND(điều kiện),”giá trị đúng”,”giá trị sai)

Vẫn ví dụ trên, giờ ta kết hợp kiểm tra 2 điều kiện là A1 lớn hơn 10 và B1 lớn hơn 5, nếu cả 2 thỏa mãn sẽ trả về Correct, ngược lại trả về Incorrect. Tại ô D1 bạn nhập =IF(AND(A1>10,B1>5),”Correct”,”Incorrect”)

Hàm AND trong Excel

Hàm AND trả về giá trị sai vì ô B1 nhỏ hơn 5, do đó hàm IF trả về giá trị sai tương ứng ở đây là Incorrect.

Hàm OR

Ngược lại với AND, OR trả về giá trị đúng nếu có bất kỳ điều kiện nào được thỏa mãn và trả về giá trị sai nếu tất cả các điều kiện đều không được đáp ứng.

Thử lại điều kiện trên với hàm OR. Tại ô E1 bạn nhập =IF(OR(A1>10,B1>5),”Correct”,”Incorrect”)

Hàm OR trong Excel

Hàm OR trả về giá trị đúng vì ô A1 lớn hơn 10, vì thế kết quả là hàm IF trả về giá trị Correct.

Ghi chú chung: Hàm AND và OR có thể kiểm tra đến 255 điều kiện.

Hàm IF lồng nhau

Như đã nói bên trên, khi bạn có nhiều hơn một điều kiện cần kiểm tra thì đó là lúc dùng đến hàm IF lồng nhau. Giá trị sai sẽ được thay thế bằng một hàm IF khác để thực hiện thêm một lần kiểm tra. (Nếu dùng Excel 2016, bạn chỉ cần sử dụng IFS là được).

Hãy xem các ví dụ dưới đây:

Bạn nhập vào công thức =IF(A1=1,”Bad”,IF(A1=2,”Good”,IF(A1=3,”Excellent”,”No Valid Score”))) để kiểm tra giá trị của ô A1, nếu bằng 1 trả về Bad, nếu bằng 2 trả về Good, nếu bằng 3 trả về Excellent, nếu là một giá trị khác sẽ trả về No Valid Score.

Ví dụ 1 về hàm IF lồng nhau

Ví dụ 2 về hàm IF lồng nhau

Ví dụ 3 về hàm IF lồng nhau

Ví dụ 4 về hàm IF lồng nhau

Bạn nhập vào công thức =IF(A1<=10,350,IF(A1<=20,700,IF(A1<=30,1400,2000))) để kiểm tra giá trị ô A1, nếu nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì trả về giá trị 350, 10 < A1 <= 20 thì trả về 700, 20 < A1 <= 30 thì trả về 1400, nếu lớn hơn 30 thì trả về 2000.

3. HÀM NGÀY THÁNG

Hàm YEAR, MONTH, DAY

Để điền ngày vào Excel, bạn sử dụng “/” hoặc “-“. Để điền thời gian, sử dụng “:” (dấu hai chấm). Bạn cũng có thể điền ngày và thời gian trong cùng một cột.

Điền ngày tháng vào Excel

Để lấy năm trong ngày tháng năm bạn sử dụng hàm YEAR. Tương tự để lấy tháng dùng hàm MONTH và lấy ngày dùng hàm DATE. Công thức =YEAR(cột chứa năm cần lấy).

Lấy năm trong ngày tháng năm

Hàm DATE

Để thêm số ngày vào ngày tháng chỉ cần sử dụng công thức đơn giản là lấy ô chứa ngày tháng + với số ngày bạn muốn thêm, như ví dụ dưới đây:

Xem thêm: đầu số 188 đổi thành

Thêm số ngày vào ngày tháng năm ban đầu

Để thêm số năm, tháng và ngày vào ngày tháng nào đó, bạn sẽ phải sử dụng đến hàm DATE. Công thức =DATE(YEAR(ô chứa ngày tháng gốc)+số năm cần thêm,MONTH(ô chứa ngày tháng gốc)+số tháng cần thêm,DAY(ô chứa ngày tháng gốc)+số ngày cần thêm).

Thêm năm, tháng, ngày vào ngày tháng hiện có

Chú ý: Hàm DATE chỉ có 3 đối số là năm, tháng và ngày. Excel biết rằng 6+2=8= Tháng 8, tháng 8 chỉ có 31 ngày, nên nó sẽ tự động tính sang tháng tiếp theo (23 tháng 8 + 9 ngày thành 1 tháng 9).

Hàm NOW hiển thị thời gian hệ thống

Nếu muốn điền thời gian hiện tại vào một ô nào đó trong bảng tính Excel, hãy sử dụng hàm =NOW. Trước hết, hãy di chuyển con trỏ chuột đến một ô bất kỳ rồi chỉ cần gõ cú pháp =NOW(). Điểm tiện lợi của hàm này là không yêu cầu bất kỳ tham số nào bên trong dấu ngoặc. Kết quả trả về chính là thời gian hiện tại trên hệ thống máy tính.

Hiển thị thời gian hiện tại

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Để trả về giờ, phút, giây trong thời gian, bạn sẽ sử dụng HOUR, MINUTE, SECOND tương ứng. Công thức =HOUR(ô chứa số giờ cần lấy).

Trả về số giờ trong thời gian

Hàm TIME

Hàm TIME được sử dụng để thêm số giờ, phút, giây vào thời gian ban đầu, giống hàm DATE bên trên vậy. Công thức =TIME(HOUR(ô thời gian ban đầu)+số giờ cần thêm,MINUTE(ô thời gian ban đầu)+số phút cần thêm,SECOND(ô thời gian ban đầu)+số giây cần thêm).

Thêm thời gian vào thời gian ban đầu

Hàm tính số ngày giữa 2 mốc thời gian DAYS

Đây là một công thức hữu ích để tính số ngày giữa hai mốc thời gian nên bạn không cần phải để ý là có bao nhiêu ngày trong mỗi tháng của dải ô cần tính. Ví dụ, ô E4 chứa dữ liệu ngày bắt đầu là 30/04/2015 và ô F4 chứa ngày kết thúc là 02/09/2015. Bạn hãy nhập là =DAYS(F4,E4)

Hàm tính số ngày giữa 2 mốc thời gian

Hàm DATEIF

Để lấy số ngày, tháng, năm của 2 mốc thời gian trong Exel bạn sẽ sử dụng hàm DATEIF. Công thức =DATEIF(mốc thời gian thứ nhất,mốc thời gian thứ hai,”d”). Đối số thứ 3 là cái bạn muốn lấy, “d” là số ngày, muốn lấy số năm bạn thay bằng “y”, lấy số tháng thay bằng “m”.

Lấy số ngày giữa hai mốc thời gian

Lấy số tháng của mốc thời gian

Lấy số năm của mốc thời gian

Thay đối số thứ 3 bằng “yd” để bỏ qua năm, chỉ tính số ngày giữa các tháng của khoảng thời gian đó, “md” sẽ bỏ qua tháng, chỉ tính số ngày, “ym” sẽ bỏ qua năm, chỉ đếm số tháng chênh lệch.

Bỏ qua năm, chỉ tính số ngày

Bỏ qua tháng chỉ lấy ngày

Bỏ qua năm, chỉ lấy tháng

Lưu ý quan trọng: Hàm này có thể trả về kết quả sai nếu ngày/tháng của ngày tháng thứ 2 (nằm ở đối số 2) thấp hơn ngày/tháng ở ngày tháng thứ nhất (đối số 1). Xem ví dụ dưới đây:

Kết quả trả về bị sai

Khi đó bạn nên dùng công thức như trong hình để trả về kết quả đúng:

Dùng hàm YEAR khi mốc thời gian thứ 2 nhỏ hơn mốc thời gian đầu

Hàm WEEKDAY

Hàm WEEKDAY trả về giá trị từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (thứ 7), đại diện cho ngày trong tuần của ngày tháng năm. Ví dụ, 12/18/2017 rơi vào thứ Hai. Công thức =WEEKDAY(ô chứ ngày tháng năm).

Hàm WEEKDAY

Hàm TEXT

Sử dụng hàm TEXT để hiển thị ngày trong tuần dưới dạng chữ. Công thức =TEXT(ô chứa ngày tháng,”dddd”).

Chuyển số thành ngày trong tuần

Hàm NETWORKDAYS tính số ngày làm việc

Hàm =NETWORKDAYS() dùng để tính số ngày làm việc (nghĩa là một tuần làm việc gồm 5 ngày) trong một khung thời gian cụ thể. Tương tự hàm =DAYS, hãy sử dụng công thức: =NETWORKDAYS(E3,F3).

Hàm tính số ngày làm việc Networsday

Nếu bạn cung cấp danh sách ngày nghỉ lễ (như trong vùng E1:E2 của ví dụ dưới) NETWORKDAYS sẽ trả về số ngày làm việc (đã trừ đi ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ).

Tính số ngày làm việc đã trừ ngày nghỉ lễ

Xem lịch dưới đây để hiểu rõ hơn nhé, màu đỏ là nghỉ lễ, màu xanh là ngày làm việc:

Lịch tính ngày nghỉ lễ và ngày làm việc

Hàm EOMONTH

Để lấy ngày cuối cùng của ngày tháng hiện tại bạn sẽ sử dụng hàm EOMONTH. Công thức =EOMONTH(ô chứa ngày tháng hiện tại,0). Sử dụng một số khác thay cho không để lấy ngày cuối cùng của các tháng sau đó, ví dụ thay bằng 2 thì sẽ lấy ngày cuối cùng của 2 tháng sau đó, thay bằng -8 là lấy ngày cuối cùng của 8 tháng trước đó.

Lấy ngày cuối cùng của tháng sau

Lấy ngày cuối cùng của tháng trước đó 8 tháng

4. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN

Nối chuỗi văn bản

Để nối chuỗi văn bản bạn sử dụng ký tự &, muốn chèn thêm dấu cách thì sử dụng ” ” (mở ngoặc kép, cách, đóng ngoặc kép).

Nối ký tự trong Excel

Hàm LEFT

Để lấy những ký tự bên trái của một chuỗi sử dụng hàm LEFT. Công thức =LEFT(ô chứa chuỗi cần lấy, số ký tự muốn lấy)

Hàm LEFT

Hàm RIGHT

Dùng hàm RIGHT khi cần lấy những ký tự từ phía bên phải của chuỗi. Công thức =RIGHT(ô chứa chuỗi cần lấy, số ký tự muốn lấy)

Hàm RIGHT trong Excel

Hàm MID

Dùng để lấy các ký tự bắt đầu từ đâu (tính từ trái sang). Công thức =MID(ô chứ chuỗi cần lấy, vị trí lấy, số ký tự cần lấy). Trong ví dụ này ta lấy 3 ký tự, bắt đầu từ ký tự thứ 5.

Hàm MID trong Excel

Hàm LEN

Nếu bạn muốn đếm tổng số ký tự hay còn gọi là chiều dài chuỗi ký tự trong một ô bao gồm cả chữ cái, chữ số và khoảng trắng, hãy nghĩ đến hàm =LEN. Công thức =LEN(ô chứa chuỗi cần đếm).

Xem thêm: Top 20 phân tích 2 câu luận bài thương vợ tốt nhất

Ví dụ, để biết được có bao nhiêu ký tự trong ô B4, chỉ cần di chuyển đến một ô khác bất kỳ và gõ vào cú pháp =LEN(B4). Ngay lập tức, Excel sẽ trả về một con số giá trị tổng các ký tự trong ô B4.

Hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự

Hàm FIND

Dùng để tìm vị trí của một chuỗi con trong chuỗi. Công thức =FIND(“chuỗi con”, ô chứa chuỗi). Trong ví dụ này ta tìm vị trí của chuỗi con “am” trong chuỗi “example text”, và nó ở vị trí thứ 3.

Hàm FIND trong Excel

Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản

Để thay thế văn bản trong chuỗi bằng một văn bản khác bạn sẽ sử dụng hàm SUBSTITUTE, với công thức =SUBSTITUTE(ô chứa chuỗi ban đầu,”văn bản ban đầu”,”văn bản thay thế”)

Hàm SUSTITUTE trong Excel

Hàm cắt các khoảng trống TRIM

Nếu phải nhập hay dán văn bản vào Excel chẳng hạn như dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu, trang web, phần mềm xử lý văn bản hay các chương trình văn bản khác, bạn sẽ nhận thấy văn bản được nhập có nhiều khoảng trắng nằm rải rác trong danh sách.

Hàm cắt các khoảng trắng trong 1 ô

TRIM là một công thức khắc phục hiện tượng này bằng cách nhanh chóng loại bỏ các khoảng trống. Hàm =TRIM chỉ có thể xử lý văn bản trong một ô duy nhất. Ví dụ, để thực hiện cắt các khoảng trắng trong cột E8, bạn chỉ cần gõ hàm =TRIM(E8) một lần vào ô F8 bên cạnh, rồi sau đó chép lại công thức này xuống cho đến cuối danh sách.

Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường

Bạn sử dụng hàm LOWER để chuyển đổi tất cả các chữ in hoa trong chuỗi thành chữ thường, công thức =LOWER(ô chứa chữ cần chuyển đổi).

Hàm LOWER trong Excel

Ngược lại, để chuyển tất cả các chữ thường trong chuỗi ký tự thành chữ in hoa, bạn sử dụng hàm UPPER. Công thức: =UPPER(ô chứa chuỗi cần chuyển đổi).

Hàm UPPER trong Excel

Nếu muốn viết hoa các chữ đầu từ bạn sử dụng hàm PROPER. Công thức =PROPER(ô chứa chuỗi cần viết hoa chữ cái đầu từ).

Hàm PROPER

Hàm EXACT để so sánh hai cột

Khi cần so sánh các cột xem giá trị của chúng có trùng nhau không bạn sử dụng EXACT. Công thức =EXACT(ô cần so sánh).

Hàm EXACT

Hàm CONCATENATE kết hợp nội dung

Hàm này sẽ kết hợp nội dung của hai hay nhiều ô vào trong một ô duy nhất. Chẳng hạn, khi bạn muốn nhập chung Ngày, tháng, năm, bài, ngôi sao vào cùng 1 ô thì hãy gõ =CONCATENATE(A1,B1,C1,D1) như bên dưới

Hàm kết hợp nội dung nhiều ô vào 1 ô

5. HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU

Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP tìm kiếm các giá trị trong cột ngoài cùng bên trái của bảng và trả về giá trị trong cùng một hàng từ cột khác mà bạn chỉ định. Cú pháp =VLOOKUP(ô chứa giá trị tìm kiếm, vùng bảng chứa giá trị tìm kiếm và trả về,cột chứa giá trị trả về), có thể thêm đối số thứ 4 như ví dụ dưới.

Hàm tra cứu và tham chiếu VLOOKUP

Hàm VLOOKUP tìm ID (104) trong cột ngoài cùng bên trái của dải $E$4:$G$7 và trả về giá trị trong cùng một hàng từ cột thứ 3 (đối số thứ 3 được chỉ định là 3). Đối số thứ 4 đặt là FALSE để trả lại kết quả chính xác hoặc lỗi #N/A nếu không tìm thấy.

Bạn chỉ cần thực hiện trên 1 ô, sau đó kéo hàm VLOOKUP xuống dưới để áp dụng cho các hàng bên dưới. Vì vùng tham chiếu giữ nguyên nên phải dùng $ trước các ký hiệu để tạo tham chiếu tuyệt đối.

Ví dụ hàm VLOOKUP trong Excel

Để hiểu rõ hơn về cách dùng hàm VLOOKUP bạn có thể tham khảo bài viết: Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel mà Quantrimang.com đã giới thiệu trước đây.

Hàm MATCH

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị trong một dải nhất định.

Hàm MATCH trong Excel

Yellow được tìm thấy ở vị trí thứ 3 trong dải E4:E7. Đối số thứ 3 là tùy chọn, bạn có thể đặt đối số này là 0 để trả về vị trí của giá trị trong ô hoặc trả về #N/A nếu không tìm thấy.

Hàm INDEX

Hàm INDEX dưới đây trả về một giá trị cụ thể trong một phạm vi hai chiều.

Hàm INDEX 2 chiều

92 được tìm thấy tại giao điểm của hàng 3 và cột 2 trong dải E4:F7.

Hàm INDEX dưới đây trả về giá trị đặc biệt trong phạm vi một chiều.

Hàm INDEX 1 chiều

Giá trị 97 được tìm thấy ở vị trí thứ 3 của dải E4:E7.

Hàm CHOOSE

CHOOSE là một trong những hàm Excel trông có vẻ không hữu ích, nhưng khi kết hợp với các hàm khác sẽ mang lại một số lợi ích tuyệt vời. Ở cấp độ cơ bản nhất, bạn sử dụng hàm CHOOSE để lấy một giá trị từ danh sách bằng cách chỉ định vị trí của giá trị đó.

Hàm CHOOSE trả về giá trị từ danh sách bạn chỉ định, dựa trên vị trí được yêu cầu.

Hàm CHOOSE trong Excel

Ví dụ trên, hàm CHOOSE trả về giá trị Boat ở vị trí thứ 3.

Hàm CHOOSE là một hàm tích hợp sẵn trong Excel được phân loại là nhóm Hàm tra cứu/Tham chiếu. Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) và một hàm VBA (VBA) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm CHOOSE có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính. Là một hàm VBA, bạn có thể sử dụng hàm này trong code macro được nhập thông qua Microsoft Visual Basic Editor.

Cú pháp cho hàm CHOOSE trong Microsoft Excel là:

CHOOSE( position, value1, [value2, … value_n] )

Tham số hoặc đối số

 • position: Số vị trí trong danh sách các giá trị cần trả về. Nó phải là một số từ 1 đến 29.
 • value1, value2, … value_n: Danh sách lên đến 29 giá trị. Giá trị có thể là bất kỳ giá trị nào sau đây: số, tham chiếu ô, tên đã xác định, công thức/hàm hoặc giá trị văn bản.

Kết quả trả về

Hàm CHOOSE trả về bất kỳ kiểu dữ liệu nào như chuỗi, số, ngày, v.v…

 • Nếu vị trí nhỏ hơn 1, hàm CHOOSE sẽ trả về lỗi #VALUE!.
 • Nếu vị trí lớn hơn số lượng giá trị trong danh sách, hàm CHOOSE sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Ghi chú

Nếu vị trí là một phân số (không phải là một giá trị nguyên), nó sẽ được chuyển đổi thành một số nguyên bằng cách loại bỏ thành phần phân số của số đó.

Hàm CHOOSE được áp dụng cho Excel trong bộ Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000.

 • MS Excel – Bài 5: Các công thức và hàm Excel
 • Làm sao để giữ cố định các ô trong Excel?
 • Làm thế nào để chuyển số thành chữ trong Excel?

Các bạn nhớ bookmark bài này lại nhé, mình sẽ cập nhật thường xuyên đến khi hết “vốn” thì thôi ^^

Related Posts

Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection 352x235 1

Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection?

What would be an expense factor in an insurance program? Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection? What to do if insurance denied roof…

Booking Là Gì? Cách Tự Review, Xóa Review Xấu Trên Booking

Booking Là Gì? Cách Tự Review, Xóa Review Xấu Trên Booking

· Trong số chúng ta, chắc hẳn nhiều người đã quá quen thuộc với việc “đặt phòng”, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch – khách sạn

Top những thành phố lớn nhất Việt Nam Cập nhật mới nhất

Top những thành phố lớn nhất Việt Nam Cập nhật mới nhất

Thông thường các thành phố trực thuộc trung ương hiện nay sẽ là những thành phố lớn ở nước ta

Lột đồ tướng nữ liên quân

Cách lột đồ tướng nữ liên quân 18+ không che cực hot

Trong bài viết này mvatoi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về lột đồ tướng nữ liên quân hay nhất và đầy đủ nhất

Gợi ý 100 tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ T ý nghĩa nhất hiện nay

Gợi ý 100 tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ T ý nghĩa nhất hiện nay

· Có rất nhiều tên con trai tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T, nhưng đại đa số là các tên gọi thông dụng và không có nhiều ý nghĩa kèm theo lắm. Tuy 

Mẹo chụp ảnh đẹp trên Instagram

Mẹo chụp ảnh đẹp trên Instagram

Một hình vuông màu vàng sẽ xuất hiện để điều chỉnh lại vùng lấy nét và phơi sáng cho khu vực đó. Mẹo chụp ảnh 

1 chi vang bang bao nhieu gram

1 chi vang bang bao nhieu gram

Dưới đây là bài viết về chủ đề 1 chi vang bang bao nhieu gram hot nhất được tổng hợp bởi chúng tôi Vàng có rất nhiều…

LỜI GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI CHƠI

LỜI GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI CHƠI

· 13. Cách giới thiệu Về Đội Chơi, Lời reviews Đội Thi tuyệt … … Tóm tắt: Tuần qua, hội thi nét trẻ đẹp Văn hóa vietfriend.vn tiếp tục ra mắt 

Những câu chuyện về mưa

Những câu chuyện về mưa

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Những câu chuyện về mưa hay nhất được tổng hợp bởi…

Top 8 xe phương trang năm căn hot nhất hiện nay

Top 8 xe phương trang năm căn hot nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách xe phương trang năm căn hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Mua lò nướng hiệu nào tốt

Mua lò nướng hiệu nào tốt

Trong bài viết này M & Tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về chủ đề Mua lò nướng hiệu nào tốt hay nhất Lò…

Size 42 là bao nhiêu cm

Size 42 là bao nhiêu cm

Bước 4: Lấy số đo để tính ra size giày chuẩn. Video liên quan. Bạn đang xem: Size 37,38,39,40,41,42 

Cửa hàng chủ đề realme

Cửa hàng chủ đề realme

Qua bài viết này mvatoi xin chia sẻ với các bạn thông tin về Cửa hàng chủ đề realme hay nhất Nếu bạn đang sử dụng điện…

Solved: 13 FREE Ways to Fix Google Drive Upload Slow Issue

Solved: 13 FREE Ways to Fix Google Drive Upload Slow Issue

Many users have complained that Google Drive uploading speed is too slow. … in Google Drive app to see if there is a limit on the upload/download speed

Cách tìm vị trí của bạn bè trên Google Map – vnntv.vn

Cách tìm vị trí của bạn bè trên Google Map – vnntv.vn

1. Hướng dẫn cách chia sẻ vị trí trên Google Map (iPhone, Android) · 2. Cách xem vị trí của người khác trên Google Map trong thời gian thực · 3. Dịch vụ định vị 

Danh sách 10+ những trang web bán điện thoại uy tín hot nhất, bạn nên biết

Danh sách 10+ những trang web bán điện thoại uy tín hot nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về những trang web bán điện thoại uy tín hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Nhuộm tóc ra nắng mới thấy

Nhuộm tóc ra nắng mới thấy

Dưới đây là bài viết về chủ đề Nhuộm tóc ra nắng mới thấy hot nhất được tổng hợp bởi chúng tôi Có khá nhiều gam màu…

Tin nhan vui cho nguoi yeu

Tin nhan vui cho nguoi yeu

Dưới đây là bài viết về chủ đề Tin nhan vui cho nguoi yeu cực hot Khi yêu ai cũng mong muốn người thương của mình được…

7 Solutions to a Disk Read Error Occurred in Windows 10/7/8 [Partition Magic]

7 Solutions to a Disk Read Error Occurred in Windows 10/7/8 [Partition Magic]

· “A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart” appears on the screen in Windows XP/7/8/10? Try 7 methods to fix read disk error 

Truyện người lớn dài tập

Truyện người lớn dài tập

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về Truyện người lớn dài tập hot nhất được tổng hợp bởi chúng tôi…

Tổng hợp 10+ tìm số fibonacci thứ n tốt nhất hiện nay

Tổng hợp 10+ tìm số fibonacci thứ n tốt nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách tìm số fibonacci thứ n hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

CODE TÂN THỦ VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

CODE TÂN THỦ VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

· Share Code VLTK Mobile VIP. 2021 miễn phí. lúc đề xuất phiên bản Thần Long Phá Hải, tín đồ chơi sẽ tiến hành đề xuất một khả năng khôn xiết thú 

Chuột không dây nào tốt

Chuột không dây nào tốt

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về Chuột không dây nào tốt hay nhất và đầy đủ nhất Chuột máy…

Cap Bad Boy – Stt, status Bad Boy hay và chất nhất

Cap Bad Boy – Stt, status Bad Boy hay và chất nhất

Cap Bad Boy – Stt, status Bad Boy hay và chất nhất · Giàu vì bạn, sang vì vợ, biến thành con nợ vì yêu em. · Đàn ông nào mà chẳng giống nhau. · Trai ngoan luôn 

Những bộ anime đam mỹ – Daichiensk.com

Những bộ anime đam mỹ – Daichiensk.com

Bạn đang xem: Top 20 bộ anime yaoi/boy love (đam mỹ) hay nhất mọi thời đại Tại Website dleroisoleiltayho, comNhắc tới phim hoạt hình Nhật Bản, 

Mẫu cắm hoa bàn thờ đẹp

Mẫu cắm hoa bàn thờ đẹp

Sau đây là bài viết về Mẫu cắm hoa bàn thờ đẹp cực hot Những mẫu cắm hoa bàn thờ đẹp dưới đây sẽ giúp bạn dễ…

SIZE S LÀ BAO NHIÊU KG

SIZE S LÀ BAO NHIÊU KG

· quý khách hàng không nhất thiết phải vượt lúng túng vị form size áo phái mạnh thường được phân thành gần như nấc : XS, S, M, L, XL, XXL để người 

Hướng dẫn Cách Tải Nhạc Soundcloud MIỄN PHÍ, ĐƠN GIẢN

Hướng dẫn Cách Tải Nhạc Soundcloud MIỄN PHÍ, ĐƠN GIẢN

Cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt Hel SaveFrom.Net Helper từ đây. · Mở trang Soundcloud với bài hát bạn muốn tải xuống. · Trỏ chuột vào bộ cân bằng và để nó 

Top 20+ hướng dẫn sử dụng 3utools hot nhất, đừng bỏ lỡ

Top 20+ hướng dẫn sử dụng 3utools hot nhất, đừng bỏ lỡ

Dưới đây là danh sách hướng dẫn sử dụng 3utools hay nhất và đầy đủ nhất

Tổng hợp 9 màn hình dell chơi game tốt nhất, đừng bỏ qua

Tổng hợp 9 màn hình dell chơi game tốt nhất, đừng bỏ qua

Dưới đây là danh sách màn hình dell chơi game hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Top 18 danh ngon cuoc song dep tốt nhất hiện nay

Top 18 danh ngon cuoc song dep tốt nhất hiện nay

Duới đây là các thông tin và kiến thức về danh ngon cuoc song dep hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng