M & Tôi – Chia sẻ cách cầu nguyện Quán The âm Bồ Tát

Video cách cầu nguyện quán the âm bồ tát

Quán The âm Bồ Tát – Linh hồn của lòng từ bi và bác ái

Cầu nguyện và khấn phật là thói quen tốt để làm dịu lòng và tìm kiếm sự gần gũi với tâm linh. Đối với nhiều người, việc này trở nên đặc biệt quan trọng, đặc biệt là đối với những vị Phật tử. Trong bài viết này, M & Tôi sẽ chia sẻ với bạn cách cầu nguyện đúng chuẩn cho Quán The âm Bồ Tát.

Quán The âm Bồ Tát – Linh hồn bác ái

Quán The âm trong tiếng Phạn được hiểu là Avalokitesvara. Cụ thể, Quán The âm Bồ Tát là người có khả năng quan sát âm thanh và tiếng đau khổ của chúng sinh trên thế gian, đồng thời mang đến sự cứu độ và cứu nạn một cách tự tại.

Theo Kinh Bi Hoa, Quán The âm Bồ Tát ban đầu là thái tử Bất Huyền, con của vua Vô Tránh Niệm. Thái tử tin theo lời giảng dạy của vua cha và thành tâm cầu nguyện để quan sát và cứu độ chúng sinh.

Ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ Quán The âm Bồ Tát tồn tại từ lâu đời. Dù có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của Người này, nhưng Quán The âm Bồ Tát chính là hiện thân của lòng từ bi, bác ái và tình yêu thương vô bờ bến đối với chúng sinh.

Quán The âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát có lòng từ bi và bác ái

Quán The âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát có lòng từ bi và bác ái

Ý nghĩa thờ cúng Quán The âm Bồ Tát

Hiện nay, tượng Quán The âm Bồ Tát thường được đặt và thờ cúng ở những vị trí thanh tịnh. Ngày mùng 1, ngày rằm hoặc trong những trường hợp cấp thiết, nhiều người dâng lễ và cầu nguyện đến Quán The âm Bồ Tát.

Bởi Quán The âm Bồ Tát tỏ ra từ bi, bác ái và rộng lượng. Người luôn lắng nghe và giúp đỡ chúng sinh giải thoát khỏi khổ đau, hướng dẫn con người theo con đường thiện. Vì vậy, nhiều gia đình thờ cúng Quán The âm Bồ Tát để mong được sự bình an, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Thực tế, cách cầu nguyện cho Quán The âm Bồ Tát không phức tạp, quan trọng nhất là lòng thành tâm của chúng ta.

Trong cách cầu nguyện Quán The âm Bồ Tát, cần quan tâm tới các lễ vật cần chuẩn bị

Trong cách cầu nguyện Quán The âm Bồ Tát, cần quan tâm tới các lễ vật cần chuẩn bị

Cách cầu nguyện Quán The âm Bồ Tát

Dưới đây là một số bài văn khấn thể hiện cách cầu nguyện Quán The âm Bồ Tát:

Văn khấn Quán The âm Bồ Tát tại chùa

“Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần và 3 lạy)
Con lạy chín phương trời! Mười phương Chư Phật! Chư Phật mười phương.
Con Nam mô Đại Từ, Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm Bồ Tát
Xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thùy từ chứng giám
Hôm nay là ngày…. tháng…. năm…..
Tín chủ con là…..
Ngụ tại….
Tín chủ con 1 lòng thành tâm đến trước Phật đài, nơi thềm điện cửa hoa, dâng kính vật phẩm, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.
Con cúi xin được Đại Sĩ không rời ban nguyện, chở che cứu vớt cho chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, con lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao.
Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp nơi trần gian nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho con cùng toàn thể gia quyến ba tháng ngày đông, chín tháng ngày hè luôn được sức khỏe dồi dào, an khang phúc thọ, lộc tài vượng tiến, công việc thuận lợi, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ con lễ bạc thành tâm, cúi đầu mong được phù hộ độ trì.
Nam Mô Quan Thế âm Bồ Tát (3 lần và 3 lạy)”

Cách cầu nguyện Quán The âm Bồ Tát, đọc văn khấn đúng chuẩn

Cách cầu nguyện Quán The âm Bồ Tát, đọc văn khấn đúng chuẩn

Văn cầu khấn Quán The âm Bồ Tát tại nhà

“Con xin cung kính lễ lạy:
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, Bồ Tát
Tam Bảo mười phương (3 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế âm Bồ Tát (2 lần)
Tri ân:
Lại bước qua 1 ngày, hôm nay, con tự biết mình đã được nhiều điều may mắn, con đã hưởng được sự tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ, nên con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính, quỳ ở nơi đây, dâng lòng chí thành, chí kinh của con tri ân (1 lạy).
Cầu an:
Con xin thành kính cầu nguyện mong mọi sự an lành, an lạc, yên bình, hạnh phúc cho thân quyến con, cùng khắp các chúng sinh hữu tình, vô tình.
Con cầu xin thập phương tam thế Chư Phật, Chư Bồ Tát, chư vị bi gia hộ, giúp đỡ chúng con để chúng con có được sự an lành, an lạc tu hành, thoát khỏi sinh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãn sanh về nơi Cực Lạc (1 lạy).
Cầu siêu:
Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh tổ tiên, thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp.
Cho những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con
Cho những vong linh tên:….
Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và vì một lý do nào đó chưa được vãng sinh.
Con thành tâm cầu nguyện xin lòng tư bi của mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, chư vị giúp đỡ để các vong linh được về nơi an lạc, siêu sinh Tịnh độ (1 lạy).
Sám hối:
Con xin thành tâm sám hối cho mọi tội lỗi con đã lỡ gây ra từ nhiều kiếp cho đến nơi, những tội con đã gây ra trong kiếp sống hiện tại.
Những tội con gây ra do bởi cố ý hay vô tình, gây hại đến nhân mạng, đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do Tham, Sân, Si, do bởi ngã mạn, vô minh che lấp.
Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát tư tưởng, hành động để sám hối, sửa chữa sai lầm và xin nguyện giữ mình để không tái phạm.
Tất cả các tội, con xin thành tâm quỳ lạy nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, chư vị chứng minh cho lòng thành của con (1 lạy).
Hồi hướng/ Phát nguyện:
Sám hối rồi, nay con xin nguyện được tiếp tục tu hành, tu học, hướng tâm tu để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Làm việc lợi cho mình và cho người.
Con xin hồi hướng, xin sẻ chia Công Đức đến cha mẹ, thân nhân …. (tên)….. đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ pháp và chư vị đã giúp đỡ con.
Đến những vong linh mà con đã lỡ sát hại, gây hại. Cùng tất cả các vong linh chưa được vãng sinh, chưa được pháp giới chúng sinh.
Con xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, Chư Bồ Tát, chư vị phù hộ để con và chúng sinh đồng có được duyên lành để tu hành thoát khỏi sinh tử luân hồi. Trên con xin tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sinh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về nơi Cực Lạc (3 lạy)”

Trên đây là cách cầu nguyện Quán The âm Bồ Tát đúng chuẩn mà bạn có thể tham khảo. Nếu còn bất cứ điều gì bạn cần tư vấn hoặc hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại trang web M & Tôi.

**Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống!**


This is a repurposed article. The original content and visuals can be found here. The images used in the article are owned by the website Yên Bái Stone.