Cách Xưng Hô Tên Húy Khi đọc Văn Khấn

Dòng họ và cách xưng hô tên khi đọc văn khấn không chỉ là những quy tắc truyền thống, mà còn mang ý nghĩa tôn vinh tổ tiên và gia đình. Trên vùng đất mới, một dòng họ mới sẽ được tôn là “Thủy tổ”. Anh em của Thủy tổ và người kế nghiệp từ đời thứ hai trở đi được gọi là “Tiên tổ”. Chức vụ của ông bà cố gọi là “Cao tổ khảo” hoặc “Cao tổ tỉ”, tùy theo miền nam, miền bắc hay miền trung.

Xưng hô trong gia đình

 • Gọi cháu nội là “Nội tôn”.
 • Gọi cháu nối dòng là “Đích tôn”.
 • Gọi cháu ngoại là “Ngoại tôn”.
 • Gọi ông nội, bà nội là “Nội tổ phụ”, “Nội tổ mẫu”. Khi chết rồi, xưng là “Nội tổ khảo”, “Nội tổ tỷ”.
 • Gọi ông ngoại, bà ngoại là “Ngoại tổ khảo”, “Ngoại tổ tỷ”.
 • Gọi ông nội vợ, bà nội vợ là “Nhạc tổ phụ”, “Nhạc tổ mẫu”. Khi chết rồi, xưng là “Nhạc tổ khảo”, “Nhạc tổ tỷ”.

Xưng hô với người thân

 • Gọi cha mẹ chết rồi là “Hiển khảo”, “Hiển tỷ”.
 • Gọi cha chết rồi, con tự xưng là “Cô tử” (con trai) hoặc “Cô nữ” (con gái).
 • Gọi mẹ chết rồi, con tự xưng là “Ai tử” (con trai) hoặc “Ai nữ” (con gái).
 • Gọi cha mẹ cùng chết, con tự xưng là “Cô ai tử” hoặc “Cô ai nữ”.
 • Gọi cha ruột là “Thân phụ”.
 • Gọi cha ghẻ là “Kế phụ”.
 • Gọi cha nuôi là “Dưỡng phụ”.
 • Gọi cha đỡ đầu là “Nghĩa phụ”.

Gọi vợ chồng và con cái

 • Gọi con trai lớn là “Trưởng tử” hoặc “Mạnh tử”.
 • Gọi con trai thứ là “Trọng tử”, “Trọng nam” hoặc “Thứ nam”.
 • Gọi con gái út là “Quý tức” hoặc “Vãn nữ”.
 • Gọi vợ của cha là “Hiền khảo”. Nếu cha chết, xưng là “Ngoại khảo”.
 • Gọi mẹ vợ là “Hiền tỷ”. Nếu cha chết, xưng là “Ngoại tỷ”.
 • Gọi chồng là “Lương phu” hoặc “Kiểu châm”.
 • Gọi vợ đã chết là “Tẩn”.

Câu hỏi thường gặp

Q1: Tên gọi của vợ chồng sau khi cưới?
A1: Vợ lớn được gọi là “Chánh thất”, còn vợ bé được gọi là “Thứ thê” hoặc “Trắc thất”.

Q2: Gọi cháu nội của chú và bác là gì?
A2: Cháu nội của chú và bác tự xưng là “Nội điệt”.

Q3: Gọi em dâu của mình là gì?
A3: Em dâu của mình được gọi là “Đệ phụ” hoặc “Đệ tức”.

Q4: Gọi anh rể là gì?
A4: Anh rể được gọi là “Tỷ phu”.

Kết luận

Việc xưng hô tên húy khi đọc văn khấn có ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh tổ tiên và gia đình. Dòng họ và quan hệ gia đình có những quy tắc riêng, mang ý nghĩa truyền thống và tôn giáo. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, việc áp dụng quy tắc này vẫn giúp duy trì sự tôn trọng và gắn kết trong gia đình. Để tìm hiểu thêm về văn khấn và những điều thú vị về tâm linh, xin hãy ghé thăm M & Tôi – nguồn thông tin uy tín về tâm linh, tâm lý và phong thủy.

Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan