Nam Mô A Di đà Phật: Câu Thần Chú Mang Bình An Và Sức Mạnh

Video câu thần chú nam mô a di đà phật

Đọc Nam Mô A Di Đà Phật hay Om mani padme hum?

Câu Hỏi: Mình có thói quen đọc Nam Mô A Di Đà Phật và cảm thấy rất bình an khi làm vậy. Vậy mình có nên đọc Om mani padme hum không? Hai cách đọc này có khác nhau không?

Đáp:

Câu “Nam Mô A Di Đà Phật” là một lời xin quay về và dựa vào Đức Phật A Di Đà. Điều này không chỉ đơn giản là nghĩa đen rằng vào ngày sau khi chết, chúng ta sẽ được nhập cõi Phật, mà còn ám chỉ rằng chúng ta xin theo Như Lai bằng việc tu hành và thực hiện điều tốt lành theo lời dạy của Ngài.

Đọc Nam Mô A Di Đà Phật sẽ nhắc nhở chúng ta làm điều tốt, hướng tới pháp giải, và gần gũi với Phật. Câu này còn được gọi là một câu niệm Phật và niệm danh hiệu của Ngài.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Khi nhắc đến các danh hiệu Phật, ta nhận được nhiều công đức cũng như sự che chở của Chư Phật.

Câu tâm chú và tâm chú của mỗi vị Phật

Câu tâm chú là một câu gọi tập trung sức mạnh của một vị Phật. Khi câu tâm chú này được đọc lên, tất cả các vị Phật mười phương đều phát biểu: “Ta ban phước cho câu thần chú này và câu thần chú này có sức mạnh tương tự như của ta.”

Mỗi vị Phật khi giác ngộ đều có một câu tâm chú riêng của mình. Ví dụ, Đức Phật Thích Ca, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và người Thánh tăng Tây Tạng Milarepa đều có câu tâm chú của riêng họ.

Câu tâm chú đại diện cho một vị Phật cũng như các vị Phật khác và mang nhiều ý nghĩa trong sức mạnh của nó.

Khi chúng ta đọc câu tâm chú, chúng ta kết nối với tất cả sức mạnh của vị Phật đó và tỏa ra lợi ích cho mọi người trong môi trường xung quanh.

So sánh Nam Mô A Di Đà Phật và Om mani padme hum

Cả hai cách đọc đều tốt, tuy nhiên, khi tiếp xúc nhiều người, đọc Om mani padme hum rất có lợi cho những người xung quanh.

Thần chú là giống như một chìa khóa. Ví dụ, trong căn phòng đầy sóng radio, nếu không có tần số sóng 95MHz, ta sẽ không thể nghe âm nhạc và không giúp những người xung quanh nghe được. Dù có nhiều sóng radio trong căn phòng đó, âm nhạc vẫn không thể vang lên nếu không có chìa khóa.

Tương tự như vậy, sức mạnh của Chư Phật đầy rẫy trong vũ trụ, nhưng nếu ta không có chìa khóa để mở ra, chúng ta sẽ không nhận được sự trợ giúp từ Chư Phật. Câu thần chú là chìa khóa đó, và Om mani padme hum là chìa khóa để nhận lấy năng lượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Vậy nên, nếu đã có thói quen, không có vấn đề gì đọc Nam Mô A Di Đà Phật, vì đọc theo lời dạy của Phật cũng là hình thức tu hành. Nhưng nếu có thể, khi tiếp xúc nhiều người, hãy đọc câu Om mani padme hum để lan tỏa năng lượng và sức mạnh của Đức Quan Thế Âm đến mọi người xung quanh.