Cây cà chua ra hoa khi nào

Đề bài

Quan sát hình 36 và trả lời câu hỏi: Khi nào cây cà chua ra hoa và dựa vào đâu để xác định tuổi của thực vật một năm?

Lời giải chi tiết

Cây cà chua đến tuổi lá thứ 14 thì ra hoa.

Tuổi của cây một năm được tính theo số lá.

Loigiaihay.com

Related Posts