Vương Bồ Tát Phù Hợp

Video chuẩn đề vương bồ tát

Giới thiệu về Vương Bồ Tát Chuẩn Đề

Trong Kinh Đại Minh Đà La Ni, có đề cập đến Bồ Tát Chuẩn Đề, linh vị phản ánh tựa Đức Quán Thế Âm, hiện thân qua sáu đường sinh, tử để cứu độ chúng sinh. Vương Bồ Tát Chuẩn Đề có tuyên nguyện tu hành bảo trì Giáo Pháp Phật và giữ mạng sống cho những sinh viên gặp nhiều khó khăn, bị nhiều bệnh tật…

Phật Mẫu Chuẩn Đề khiếnate Pan là Cundì, tiếng Hán là Thất Câu Chi Phật Mẫu, hay Thất Câu Đê Phật Mẫu, Vương Bồ Tát Chuẩn Đề. Ngài là một trong sáu luân hồi của Phật giáo, và trong Tạng Giới Mạn Đà La, Chuẩn Đề được xác định là một trong ba Vương Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện.

Hình hài của Vương Bồ Tát Chuẩn Đề

Bề ngoài của Vương Bồ Tát Chuẩn Đề có màu vàng trắng hoặc màu vàng nhạt, ngồi trên tòa sen, phát ra ánh sáng lấp lánh xung quanh. Ngài mặc áo thiên y, đầu đội mão báu với các viên ngọc lưu li treo, có 18 tay đeo vòng xuyến khảm xà cừ và mỗi tay cầm các vật trang sức biểu thị cho Tam muội gia. Vương Bồ Tát Chuẩn Đề có 3 mắt, chuyên bảo trì Giáo Pháp Phật và bảo vệ những sinh viên có tuổi thọ ngắn để họ có được sự sống lâu dài. Pháp môn hành hóa của Bồ Tát này là trì tụng thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề:

“Khể thủ quy y Tô tất đế.

Đầu diện đảnh lễ Thất cu chi.

Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề.

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.”

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà cầu chi nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha.”

Bản chất của Vương Bồ Tát Chuẩn Đề

Vương Bồ Tát Chuẩn Đề có nhiều hình thể khác nhau, nhưng chân thân của Ngài thì như thế này: Bề ngoài của Ngài rực rỡ và tốt đẹp, phản ánh sự vĩ đại, và thân mình có màu vàng với các đường nét trắng.

Ngài ngồi trên sen, mặc y phục trắng và trang trí với hoa sen, và đeo chuỗi châu Ngọc Hiển. Trên ngực vẽ một chữ “Vạn”.

Hai tay của Ngài đeo hai vòng trang sức từ sò trắng, hai bên cánh tay có xuyến thất châu trông rất tinh xảo. Hai tai có dương trượng châu ngọc, và trên các ngón tay đeo vòng nhỏ.

Trên đầu, Ngài đội mão Hoa quang, và từ mão đó, năm vị Như Lai hóa hiện.

Nơi mặt, Ngài có ba con mắt sắt lạnh, nhìn như muốn hiểu và thương xót chúng sinh.

Toàn thân của Ngài có mười tám tay, mỗi bên chín. Hai tay trên cùng đặt rốn Chuẩn Đề, giống như khi Ngài thuyết giảng. Tay trái thứ hai cầm lá quả, còn tay bên phải cầm cần vô ưu. Tay trái thứ ba cầm bông sen đỏ, còn tay bên phải cầm quả cây gươm. Tay trái thứ tư cầm bình nước cam lồ, còn tay bên phải cầm chuỗi Ni Ma Bửu Châu. Tay trái thứ năm cầm một sợi dây Kim Cang, còn tay bên phải cầm quả la ca. Tay trái thứ sáu cầm một cái xà luân, còn tay bên phải cầm cái búa. Tay trái thứ bảy cầm loa pháp, còn tay bên phải cầm cái lược chầu. Tay trái thứ tám cầm một bình như ý, còn tay bên phải cầm cái chày Kim Cang. Tay trái thứ chín cầm một cuốn kinh Bát Nhã Ba La Mật, còn tay bên phải cầm một chuỗi dài.

Ngài ngồi trên tòa sen, dưới có hai con rồng ủng hộ. Đó là hình tượng của Ngài trong tác phẩm đại diện. Nếu bạn có lòng trì niệm, muốn chiêm ngưỡng và suy ngẫm, sự trì niệm này sẽ không thể không thể hiện lòng chân tình.

Nếu đã tu học vững chắc trong một khoảng thời gian dài mà không có sự gián đoạn, hẳn sẽ đạt được phước hậu lớn lao, và một ngày nào đó, bạn sẽ đạt đến địa vị Phật đề.

Trong Kim Cương Giới, Chuẩn Đề được biết đến với danh hiệu Vương Bồ Tát Của Kim Cương (Râksïa Bodhisatva) — một trong bốn vị Bồ Tát gần gũi với Đức Phật Thích Ca phương Bắc.

Sự quan trọng của Vương Bồ Tát Chuẩn Đề

Đức phật đã chỉ ra: Nếu có Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào tu hành thượng ngươi thọ truyền đọc tụng thần chú này đủ 80 ngàn lần, tất cả các tội lỗi vô gián mà bạn đã tạo ra từ từ biến mất. Bất kỳ nơi nào bạn được sinh ra, bạn sẽ gặp chư Phật và Bồ tát, đã đầy đủ cuộc sống theo ý muốn, và sẽ luôn theo đuổi con đường xuất gia, tu nghiệp luật nghi thẳng giới của Bồ Tát, thường tái sinh sau đời là nhơn thiên, không gặp sinh ly, và thường được chư thiên thủ hộ. Nếu trong gia đình, nếu nam nữ trong gia đình biết thường xuyên suy niệm, thì họ sẽ không phải lo lắng về bệnh tật và tai ương, mọi công việc của họ sẽ trôi chảy và những lời nói của họ được tin tưởng và bền lâu.

Nếu bạn thuần thục việc suy niệm thần chú này 10 điều ngàn lần trong một giấc mộng và bạn nhìn thấy chư Phật, Bồ tát, Thanh Văn, Duyên Giác tự thấy màu đen xuất hiện trong miệng. Nếu bạn đang có tội lỗi, bạn sẽ không nhìn thấy những giấc mơ tốt đẹp như thế. Nếu tụng chú đủ 70 ngàn lần, bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh như trước, bắt đầu từ giấc mơ và sau đó, bạn sẽ thấy một cái miệng trắng như sữa, chày cơm và nhiều thứ khác.

Chúng ta sống trong thời kỳ mạt pháp, khi Pháp bị suy yếu và quỷ cưỡng, Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề là một trong những Bồ tát đã tuyên nguyện bảo vệ những người tu tập gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Vì vậy, trên con đường tu học, chúng ta cần có lòng tin chánh và lòng thành chính, hãy suy niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề một lòng, và cầu xin sự hộ trì của Vương Bồ Tát Chuẩn Đề, để vượt qua tất cả các chướng ngại, xóa tan ma ác, điều này không thể thiếu đối với chúng ta, các con Phật.