Trang chủ Tôi Nhân vật Cuộc đời gian truân của Hoàng tử Đinh Liễn

Nhân vật

Cuộc đời gian truân của Hoàng tử Đinh Liễn

Xem nhiều

Đĩnh Liễn là Hoàng tử cả của Đinh Tiên Hoàng. Cuộc đời ông trải qua nhiều biến động thăng trầm như chính xã hội Đại Cồ Việt thuở ấy.

Thân thế

Đinh Tiên Hoàng có ba người con trai: Đinh Liễn, Ðinh Hạng Lang và Đinh Toàn. Ông là con trai cả của vua Đinh và là người con trai duy nhất sinh ra, trưởng thành trước khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi.

Mười lăm năm làm con tin ở Loa thành (Cổ Loa)

Năm 951, Đinh Bộ Lĩnh cát cứ ở Hoa Lư không chịu thần phục nhà Ngô (lúc đó do hai anh em Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn cùng trị vì). Bộ Lĩnh sai Đinh Liễn vào Cổ Loa làm con tin. Hai vương trách tội Đinh Bộ Lĩnh không đến chầu, rồi bắt giữ Đinh Liễn, đem theo đi đánh vào Hoa Lư. Hơn một tháng, hai vương không đánh nổi, bèn treo Đinh Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Đinh Bộ Lĩnh, nếu không chịu hàng thì sẽ giết Đinh Liễn. Đinh Bộ Lĩnh tức giận nói: "Đại trượng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt chước thói đàn bà xót con hay sao?". Liền sai hơn mười tay nỏ nhắm Đinh Liễn mà bắn.

Bạn đang xem: Cuộc đời gian truân của Hoàng tử Đinh Liễn | M & Tôi

Hai vương họ Ngô kinh sợ: "Ta treo con nó lên là muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng cho chóng. Nó tàn nhẫn như thế, còn treo con nó làm gì". Bèn không giết Đinh Liễn mà đem quân về. Từ đây Đinh Liên bắt đầu 15 năm cuộc sống của một con tin

Đinh Liễn làm con tin ở Cổ Loa 15 năm (từ năm 951 tới năm 965). Năm 954, Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập chết. Năm 965, Nam Tấn vương Ngô Xương Văn tử trận, triều đình Cổ Loa rối ren chia bè phái, nhân cơ hội đó Đinh Liễn trở về Hoa Lư.

Thành Cổ Loa - Nơi Đinh Liễn làm con tin 15 năm (Từ năm 951 tới năm 965)

Cùng vua cha thống nhất thiên hạ

Đinh Liễn là một người tài năng, lập nhiều công lao trong sự nghiệp thống nhất giang sơn của Đinh Tiên Hoàng. Ông chỉ huy quân đánh bại hai lực lượng Lã Xử Bình và Kiều Công Hãn ở Cổ Loa. Ngoài ra, Đinh Liễn còn tham gia các trận bình định nhiều sứ quân khác.

Đọc thêm: Jimmii Nguyen: Cho cần hay cho cá?

Khi trong biến loạn, 12 sứ quân nổi dậy chiếm giữ các nơi tự xưng danh hiệu, không có ai làm chủ. Lúc đó Đinh Bộ Lĩnh đã liên hợp với sứ quân Trần Lãm, thanh thế rất mạnh. Theo lệnh cha, Đinh Liễn vào Ái châu để mộ quân lo việc đánh dẹp và ông mộ được 3000 tráng sĩ, trong đó có Lê Hoàn.

Đinh Liễn cùng cha ra tay đánh dẹp, chiêu hàng các sứ quân. Trong 3 năm, cha con Bộ Lĩnh dẹp xong loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

Năm Kỷ Tị (969), sau khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế, xưng là Đinh Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, định đô ở Hoa Lư, thì Đinh Liễn được phong làm Nam Việt Vương.

Đi sứ Tống triều

Năm Nhâm Thân (972), Nam Việt Vương Đinh Liễn được cử đi sứ sang nhà Tống. Năm ấy, nhà Tống phong cho Đinh Tiên Hoàng làm Giao Chỉ Quận Vương, còn Nam Việt Vương Đinh Liễn thì được nhà Tống phong làm Kiểm Hiệu Thái Sư, Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ, An Nam Đô Hộ.

Đến Năm ất Hợi (975), nhà Tống lại sai sứ sang gia phong cho Đinh Liễn làm Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, Kiểm Hiệu Thái Sư, Giao Chỉ Quận Vương. Kể từ đó, mọi việc giao tiếp với sứ giả Trung Quốc, Đinh Tiên Hoàng đều ủy thác hết cho Đinh Liễn. Tóm lại, Đinh Liễn là người từng trải, có công lao, có năng lực và cũng có cả uy tín nữa. Quyền kế vị ngôi Hoàng Đế của Đinh Liễn kể như đã rất rõ ràng.

Vụ án giết hại Hoàng thái tử Hạng Lang

Mùa xuân năm Mậu Dần (978), Đinh Tiên Hoàng bỗng quyết định lập người con trai còn nhỏ là Hạng Lang làm Thái tử và Đinh Toàn làm Vệ Vương. Điều này cũng có nghĩa là quyền kế vị ngôi vua của Đinh Liễn không còn nữa. Cơn thịnh nộ của Đinh Liễn bắt đầu. Sách Đại Việt sử kí toàn thư chép rằng: "Mùa xuân (năm Kỷ Mão, 979), Nam Việt Vương (là Đinh Liễn) giết chết Hoàng Thái tử Hạng Lang. Đinh Liễn là con trưởng của Nhà vua, thuở hàn vi từng chịu đựng gian khổ, khi thiên hạ được thái bình, ý Vua cũng muốn truyền ngôi cho, bèn phong làm Nam Việt Vương. Đinh Liễn lại cũng từng chịu mệnh và nhận tước vị của nhà Tống ban cho. Nhưng về sau, vua sinh được người con trai nhỏ là Hạng Lang, rất mực yêu quý, bèn lập Hạng Lang làm Thái tử. Đinh Liễn bất bình, liền sai người lập mưu giết đi".

Đọc thêm: 6 câu chuyện cảm động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sử gia Ngô Sĩ Liên nhận xét về sự kiện này như sau: "Truyền ngôi cho con trưởng là đạo thường của muôn đời, bỏ đạo ấy mà không có biến loạn thì quả là chưa bao giờ nghe vậy. Cũng có khi nhân thời loạn mà lập Thái Tử, nhưng trước hết phải chọn người có công, nếu con trưởng ác đức thì phải phế bỏ đi rồi sau mới lập con thứ. Thế là xử việc lúc biến mà vẫn được đúng, người xưa cũng từng làm. Nam Việt Vương Đinh Liễn là con trưởng, từng có công lao, chưa thấy có lỗi. Đinh Tiên Hoàng vì yêu con thứ mà quên con trưởng, tưởng thế là thỏa tình yêu quý, nào có biết đâu như thế là làm hại con. Còn như Đinh Liễn giết em, nhẫn tâm đến thế thì rõ là thiên đạo và nhân luân đều mất hết, tức là tự chuốc họa thiệt thân...".

Sau này, Đinh Liễn được vua cha khoan hồng, nhưng để chuộc lại phần nào lỗi lầm, Nam Việt Vương đã dựng nhiều cột viết những bài tụng kinh Phật ở kinh đô Hoa Lư tỏ ý ân hận. Phần lạc khoản trên các cột kinh là những lời sám hối của ông. Lạc khoản có đoạn: "... Cơ sự đã đến nông nỗi chém giết nhau này, thật hối hận, bèn xin dựng một trăm tòa kinh báu dâng Phật cầu cho vong hồn em trai đã mất và các vong linh gia tiên được giải thoát khỏi sự bắt bớ tra hỏi nơi địa ngục...".

Thảm án Hoàng cung mùa đông năm 979

Cuối năm 979, mùa đông tháng 10, cả Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại trong cung. Đây là một vụ án bí ẩn mà lịch sử ngàn năm nay chưa tỏ.

Nguồn tra cứu:

- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.

- Bảo tàng lịch sử Việt Nam.

Đang hot: Diễn viên hài độc thoại Dưa Leo, nghèo thì được phép bất chấp luật pháp và hại đồng bào?

Đại Việt