Danh Hiệu 108 Vị Phật

Chào các bạn thân mến của M & Tôi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về danh hiệu 108 vị Phật – một bí mật vô cùng hấp dẫn trong đạo Phật.

Tán Phật 108 danh hiệu

Danh hiệu 108 vị Phật được truyền qua Luận tập bộ toàn, thuộc Kinh văn số 1678. Nó được dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán bởi Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh Truyền Giáo Đại Sư Thần Pháp Thiên Phụng. Tiếp theo, Sa Môn Thích Như Điển và Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc đã dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt. Qua công đức của họ, chúng ta đã có thể tiếp cận với những danh hiệu tuyệt vời này.

Qua danh hiệu này, tất cả chúng ta có thể nhận được vô biên công đức và những điềm lành đầy đủ. Đồng thời, danh hiệu này cũng giúp chúng ta diệt trừ các hữu tình, tội nghiệp và phiền não. Qua việc quy mạng lễ và thực hiện những điều tốt đẹp, chúng ta có thể cứu độ những quần sanh và đạt được an lạc.

Những Danh Hiệu Ấn Tượng

Dưới đây là 108 danh hiệu tuyệt vời mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn:

 1. Nam Mô nhứt thiết nghĩa thành tựu
 2. Nam Mô đẳng chánh giác
 3. Nam Mô nhứt thiết trí
 4. Nam Mô Đại Thích Tử
 5. Nam Mô nhứt thiết pháp tự tại vô úy
 6. Nam Mô Đại Kim Tiên
 7. Nam Mô Công Đức Hải
 8. Nam Mô Như Lai
 9. Nam Mô Ứng Cúng
 10. Nam Mô Thiện Thệ
 11. Nam Mô Thế Tôn
 12. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian giải
 13. Nam Mô Ly nhứt thiết cấu nhiễm
 14. Nam Mô tối thượng pháp đăng
 15. Nam Mô Vô Úy Tịnh Phan Vương Tử
 16. Nam Mô Cam Giá Vương Chủng
 17. Nam Mô Cù Đàm
 18. Nam Mô Nhựt Tộc
 19. Nam Mô Kiết Tường Đại Mâu Ni

Cùng nhau đọc và lễ niệm các danh hiệu này vào mỗi sáng giờ Thìn, chúng ta sẽ nhận được tối thượng phước đức kiết tường. Tất cả các phiền não và tội nghiệp sẽ sớm được thanh tịnh, đem lại sự giải thoát và phát triển tâm linh cho chúng ta.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Q: Làm thế nào để lễ niệm danh hiệu 108 vị Phật?
A: Để lễ niệm danh hiệu 108 vị Phật, chúng ta có thể phát tâm chí thành, đọc tụng, ức trì hoặc thính văn. Quan trọng là thực hiện với lòng thành và chân tâm.

Q: Có những lợi ích gì khi lễ niệm danh hiệu 108 vị Phật?
A: Lễ niệm danh hiệu 108 vị Phật mang lại vô biên công đức và điềm lành. Nó giúp chúng ta diệt trừ các hữu tình, tội nghiệp và phiền não. Đồng thời, nó cũng giúp chúng ta cứu độ mọi quần sanh và đạt được an lạc trong cuộc sống.

Kết luận

Danh hiệu 108 vị Phật là một bí mật tuyệt vời mà chúng ta có thể tìm hiểu và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Qua việc lễ niệm và ứng dụng những điều tốt đẹp, chúng ta có thể đạt được sự thanh tịnh và giải thoát.

Hãy cùng M & Tôi khám phá thêm nhiều bí mật thú vị khác về tâm linh và phát triển bản thân! M & Tôi luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tâm hồn và cuộc sống.

YouTube video
danh hiệu 108 vị phật
Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan