độ ta không đô nàng tiếng trung

Bài hát tiếng Hoa: Độ ta không độ nàng 渡我不渡她 Dù wǒ bùdù tā – Tô Đàm Đàm & Giai Bằng 苏谭谭 & 佳鹏

Lời bài hát Độ ta không độ nàng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我前几世种下不断的是牵挂 wǒ qiān jǐ shì zhǒng xià bùduàn de shì qiānguà ủa tren chỉ sư chủng xe pu toan tơ sư tren qua Những vướng bận tư vài kiếp trước vẫn mãi không dứt

小僧回头了嘛诵经声变沙哑 xiǎo sēng huítóu le ma sòng jīng shēng biàn shāyǎ xẻo xâng huấy thấu lơ ma xung chinh sâng pen sa dả Tiểu tang hoàn tục rồi sao, tiếng tụng kinh ngày một nhỏ đi

这寺下再无她菩提不渡她 zhè sì xià zài wú tā pútí bù dù tā chưa xư xe chai ú tha p’ú thí pu tu tha Ngôi chùa này vẫn không có cô ấy, bồ đề không độ cô ấy

几卷经文难留这满院的冥花 jǐ juǎn jīng wén nán liú zhè mǎn yuàn de míng huā chỉ choẻn chinh uấn nán liếu chưa mản doen tơ mính hoa Thì vài cuốn kinh thư khó mà giữ được cô ấy, cả một sân đầy hoa bỉ ngạn

你离开这个家爱恨都无处洒 nǐ líkāi zhè·ge jiā ài hèn dōu wú chǔ sǎ nỉ lí khai chưa cưa che ai hân tâu ú trủ xả Nàng rời khỏi ngôi nhà này khiến mọi yêu hận đều không có nơi giãi bày

还能回头了嘛看你微笑脸颊 hái néng huítóu le ma kàn nǐ wēixiào liǎnjiá hái nấng huấy thấu lơ ma khan nỉ uây xeo lẻn ché Còn có thể quay đầu lại sao, để nhìn nàng mỉm cười

Xem thêm: Loa laptop asus không nghe được

怎能脱下袈裟来还你一个家 zěn néng tuō xià jiāshā lái hái nǐ yī gè jiā chẩn nấng thua xe che sa lái hái nỉ i cưa che Làm sao để cởi xuống áo cà sa để trả lại cho em một ngôi nhà

为何渡我不渡她 wèihé dù wǒ bù dù tā uây hứa tu ủa pu tu tha Tại sao độ ta không độ nàng

这风儿还在刮乱了谁的年华 zhè fēng ér hái zài guā luàn le shuí de niánhuá chưa phâng ớ hái chai qua loan lơ suấy tơ nén hóa Gió vẫn đang thổi, làm đảo lộn tuổi tác của ai

他留起了长发收起了木鱼吧 tā liú qǐ le cháng fā shōu qǐ le mùyú ba tha liếu trỉ lơ tráng pha sâu trỉ lơ mu úy pa Cô ấy nuôi lại tóc dài, cất mõ đi

菩提下再无她又度过几个夏 pútí xià zài wú tā yòu dùguò jǐgè xià p’ú thí xe chai ú tha dâu tu cua chỉ cưa xe Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy, qua thêm vài mùa hè nữa

眼睛还红嘛她已经不在啦 yǎn·jing hái hóng ma tā yǐ·jing bùzài la dẻn chinh hái húng ma tha ỉ chinh pu chai la Mắt vẫn còn đỏ sao, cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi

晨钟再敲几下不渡世间繁花 chén zhōng zài qiāo jǐ xià bù dù shìjiān fánhuā trấn chung chai treo chỉ xe pu tu sư chen phán hoa Tiếp tục gõ chuông sớm không độ qua những phồn hoa trên thế gian

我也低头笑着再不见你长发 wǒ yě dītóu xiào zhe zài·bu jiàn nǐ cháng fā ủa dể ti thấu xeo chưa chai pu chen nỉ tráng pha Ta cũng cúi đầu cười, sẽ không còn được nhìn thấy mái tóc nàng nữa

Xem thêm: Hình ảnh đất nước việt nam

Xem thêm: Sử dụng card rời và onboard cùng lúc

笑问佛祖啊渡千百万人家 xiào wèn fózǔ ā dù qiān bǎiwàn rénjiā xeo uân phú chủ a tu tren pải oan rấn che Cười hỏi Phật tổ, độ qua trăm ngàn người

为何渡我不渡她 wèihé dù wǒ bù dù tā uây hứa tu ủa pu tu tha Tại sao độ ta không độ nàng

这风儿还在刮乱了谁的年华 zhè fēng ér hái zài guā luàn le shuí de niánhuá chưa phâng ớ hái chai qua loan lơ suấy tơ nén hóa Gió vẫn đang thổi, làm đảo lộn tuổi tác của ai

他留起了长发收起了木鱼吧 tā liú qǐ le cháng fā shōu qǐ le mùyú ba tha liếu trỉ lơ tráng pha sâu trỉ lơ mu úy pa Cô ấy nuôi lại tóc dài, cất mõ đi

菩提下再无她又度过几个夏 pútí xià zài wú tā yòu dùguò jǐgè xià p’ú thí xe chai ú tha dâu tu cua chỉ cưa xe Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy, qua thêm vài mùa hè nữa

眼睛还红嘛她已经不在啦 yǎn·jing hái hóng ma tā yǐ·jing bùzài la dẻn chinh hái húng ma tha ỉ chinh pu chai la Mắt vẫn còn đỏ sao, cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi

晨钟再敲几下不渡世间繁花 chén zhōng zài qiāo jǐ xià bù dù shìjiān fánhuā trấn chung chai treo chỉ xe pu tu sư chen phán hoa Tiếp tục gõ chuông sớm không độ qua những phồn hoa trên thế gian

我也低头笑着再不见你长发 wǒ yě dītóu xiào zhe zài·bu jiàn nǐ cháng fā ủa dể ti thấu xeo chưa chai pu chen nỉ tráng pha Ta cũng cúi đầu cười, sẽ không còn được nhìn thấy mái tóc nàng nữa

Xem thêm: Hình ảnh đất nước việt nam

Xem thêm: Sử dụng card rời và onboard cùng lúc

笑问佛祖啊渡千百万人家 xiào wèn fózǔ ā dù qiān bǎiwàn rénjiā xeo uân phú chủ a tu tren pải oan rấn che Cười hỏi Phật tổ, độ qua trăm ngàn người

为何渡我不渡她 wèihé dù wǒ bù dù tā uây hứa tu ủa pu tu tha Tại sao độ ta không độ nàng

这菩提下再无他 zhè pútí xià zài wú tā chưa p’ú thí xe chai ú tha Dưới cây bồ đề sẽ không còn cô ấy

这凡众一啊你还能听到吗 zhè fán zhòng yī ā nǐ hái néng tīng dào ma chưa phán chung i a nỉ hái nấng thing tao ma Phàn Chúng Nhất, ngài vẫn nghe thấy chứ

你曾渡了千百万人家 nǐ céng dù le qiān bǎiwàn rénjiā nỉ trấng tu lơ tren pải oan rấn che Ngài từng độ trăm ngàn người

可可是为什么 kěkě shì wèishén·me khửa khửa sư uây sấn mơ Nhưng, nhưng vì sao

渡我不渡她啊 dù wǒ bù dù tā ā tu ủa pu tu tha a Độ ta lại không độ nàng

啦 la la hả?

Related Posts