Đức Phật: Sự Chiếu Sáng Từ Bi Và Trí Tuệ Vô Biên

Đức Phật: Sự Chiếu Sáng Từ Bi Và Trí Tuệ Vô Biên
Video đức phật có thật không

Nhờ Ánh Sáng Từ Bi Và Trí Tuệ Vô Biên Của Đức Phật

Tại vườn Lâm Tỳ Ni, một vị Thái tử đã xuất hiện. Người đó sau này trở thành Giáo chủ và là Đạo sư vĩ đại nhất – Thái tử Tất Đạt Đa, hay còn gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài giống như một vầng nhật nguyệt, trong đó có tấm lòng trí tuệ và từ bi, hóa giải bóng tối và điều rối bận. Nhờ ánh sáng chân lý, chúng sinh trong tam giới được biến khổ đau thành hạnh phúc và sự an lành.

Để hiểu sự xuất hiện kỳ diệu của Đức Phật, mời quý Phật tử đọc bài viết dưới đây, qua sự chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh.

Sự Đản Sinh Kỳ Diệu

Trong kinh Vô Lượng Thọ, quyển Thượng, Đức Phật đã dạy rằng: “Như Lai đem lòng Đại bi vô tận, thương xót chúng sinh trong ba cõi, nên mới thị hiện ra đời, khai sáng đạo giáo, để cứu vớt quần sanh, khiến cho họ được nhiều lợi ích chơn thật. Như Lai vô lượng kiếp khó gặp, khó thấy, cũng như hoa ưu đàm trải qua bao kiếp mới trổ một lần…”

Việc một Đức Phật ra đời thật là hy hữu và hiếm hoi vô cùng! Được diễn tả trong kinh như hoa ưu đàm, chỉ có một lần nở sau một ngàn năm. Đức Phật cũng không phải làm việc mới có một ngàn năm lại xuất hiện một lần, mà lâu hơn rất nhiều. Từ thời của Đức Phật Thích Ca cho đến khi Đức Phật Di Lặc xuất hiện, còn cách xa trong thời gian. Hiện tại, Đức Phật Di Lặc đang ngự tại cung trời Đâu Suất. Ngài chỉ xuất thế sau khi đã sống đủ tuổi ở cõi trời Đâu Suất, và sẽ giáng sinh xuống trần gian để truyền bá giáo Pháp.

Đức Phật đản sinh là sự kiện hy hữu như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần
(Đức Phật đản sinh là sự kiện hy hữu như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần – Ảnh minh hoạ)

Tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất là 4000 năm; một năm ở cõi trời Đâu Suất có 365 ngày, một ngày ở cõi trời Đâu Suất tương đương với 400 năm ở cõi người. Ước tính khoảng 576 triệu năm nữa, Bồ Tát Di Lặc mới hạ sinh xuống trần gian để trở thành Đức Phật.

Không chỉ vậy, để một Đức Phật ra đời cần có duyên lành. Ví dụ, Đức Phật Thích Ca phải gặp đủ 8 nhân duyên mới có thể giáng thế xuất hiện. Đức Phật Di Lặc cũng vậy.

Quả thật, sự ra đời của Đức Phật là một nhân duyên hy hữu và thù thắng, là một sự chấn động vĩ đại, một ánh hào quang rực sáng cho khắp chúng sinh.

Đức Phật: Bậc Tối Thượng Tôn Bảo

Sự ra đời của Đức Phật Thích Ca là sự kiện toàn quyền, vì Ngài là một con người hoàn thiện, toàn diện ở mọi mặt, vượt trên tất cả và là bậc Tối thượng trên thế gian. Ngài đến để phước hạnh chúng sinh.

Đức Phật là một con người có thật trong lịch sử. Sự ra đời của Ngài là vô cùng quý báu, là niềm vui cho tất cả chúng sinh, xuất phát từ con người cao quý và tốt đẹp của Ngài.

1. Toàn thiện với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp

Khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, vua cha Tịnh Phạn đã mời nhiều nhà tướng sư đến xem tướng cho Ngài. Tất cả đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp hiếm có của Thái tử, không ai trên thế gian có đủ tướng tốt như Ngài.

Đạo sĩ A Tư Đà là một trong những vị xem tướng và đưa ra lời tiên tri về cuộc đời Thái tử Tất Đạt Đa
(Đạo sĩ A Tư Đà là một trong những vị xem tướng và đưa ra lời tiên tri về cuộc đời Thái tử Tất Đạt Đa – Ảnh minh hoạ)

Trong kinh dạy, để có tướng hảo, cần tu rất nhiều kiếp. Đó là lý do Thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nhờ đã trải qua nhiều kiếp để có được thân tướng đẹp đẽ, trọn vẹn như vậy. Đức Phật là một con người rất đẹp. Chúng ta sẽ bị nhiếp phục nếu thấy thân tướng của Ngài, vì Ngài toát lên tất cả những điều quý báu và oai nghiêm.

Kinh Brahmãyu trong Trung Bộ kinh liệt kê chi tiết 32 Đại nhân tướng của Đức Phật: Ngài có gót chân thon dài; ngón tay, ngón chân dài; tay chân mềm mại; răng đều đặn; răng không khuyết hở; thân hình cao thẳng… Đức Phật thật đẹp đẽ và sáng rỡ.

2. Người Có Nhân Cách Vĩ Đại

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ có đủ tướng đẹp của một viên mãn Đại nhân, mà Ngài còn là một con người toàn diện, có trí tuệ siêu việt như một bậc Thánh nhân xuất thế.

Vì lợi ích của số đông, Đức Phật ra đời để mang hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh trong ba cõi. Trong kinh Nikaya, Đức Phật đã nói rằng: “Một người xuất hiện trong thế gian này, đem lại hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Đó chính là Thế Tôn, bậc A la hán, Chính Đẳng Giác”.

Đức Phật là một con người phi thường, sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện vi diệu. Ngài đã hy sinh bản thân để cứu độ chúng sinh. Ngài không phải như chúng ta, bị nghiệp trói buộc, tái sinh, luân hồi và trả nghiệp. Tạo nên sự ra đời của Đức Phật là một sự kiện vi diệu và tuyệt vời.

Vì Đức Phật xuất hiện, cả Trời, con người và muôn loài đều hân hoan. Cỏ cây hoa lá đua nhau tỏa sáng rực rỡ. Chim hót vui ca, nhạc trời vang vọng, hoa trời tung rải khắp nơi. Tất cả chúng sinh đều hạnh phúc và an lành.

Sự xuất hiện của Đức Phật là niềm vui của nhân thiên và muôn loài chúng sinh

3. Ngài Đi Trên Con Đường Vô Sinh, Bất Tử

Đức Phật trên đường tới Lộc Uyển để chuyển bánh xe Pháp đã gặp đạo sĩ Upaka. Ông ta ngạc nhiên khi thấy Đức Phật từ bỏ đời sống gia đình để trở thành tu sĩ.

Đức Phật đã trả lời đạo sĩ Upaka: “Như Lai đã vượt qua tất cả, Như Lai đã thông suốt tất cả. Như Lai đã vượt bỏ mọi ràng buộc; Như Lai đã thoát ly tất cả; Như Lai đã trú hết tâm lực, tận diệt mọi tham dục, đã thẩm thấu triệt tất cả. Như Lai còn gọi ai là Thầy? Không ai là Thầy của Như Lai; không ai đứng ngang hàng với Như Lai. Trên thế gian này, kể cả chư Thiên và Phạm Thiên, không ai có thể so sánh với Như Lai. Quả thật Như Lai là một vị A-la-hán trên thế gian này. Như Lai là Tôn sư Vô Thượng; chỉ một mình Như Lai là bậc Toàn Giác, vắng lặng và thanh tịnh. Như Lai đến thành Kasi để vận chuyển bánh xe Pháp Bảo giữa thế giới mù quáng này. Như Lai sẽ gióng lên hồi trống vô sinh bất diệt.”

4. Đức Phật Dẫn Chúng Ta Trên Con Đường Vô Sinh, Bất Tử

Chúng ta đã chấp nhận số phận phải sinh, phải chết, không có ai nghĩ rằng mình có thể bất tử. Nhưng Đức Phật đã tìm ra con đường cho chúng ta đi đến vô sinh bất diệt.

Chúng ta đã được Ngài chỉ dẫn, dẫn trên con đường đó – con đường bất tử, vô sinh và bất diệt. Đó là sự hạnh phúc toàn diện và không phải chuyện nhỏ.

Đương nhiên, chúng ta không thể diện kiến Ngài nhưng chúng ta gặp được Pháp thân của Ngài (giáo Pháp), và đó là điều vô cùng hạnh phúc. Chúng ta có thể trở thành đệ tử của Ngài và theo gương Ngài. Đức Phật là một tấm gương sáng cho chúng ta, tại Ngài có đủ tất cả – bi, trí, dũng, một con người đã chiến thắng tất cả, một con người đầy đủ lòng từ bi rộng lớn, thương yêu tất cả muôn loài chúng sinh. Ngài từng đến thế giới này để đem lại sự công bằng, sự tốt đẹp nhất và khơi dậy những gì thượng quý nhất trong chúng ta.

Duy nhất ở Đức Phật, tín đồ và đệ tử của Ngài ai cũng sẽ bằng y như Ngài, trên một dòng trình độ giải thoát. Mọi người đều có thể đạt đến giác ngộ và giải thoát.

Thật hạnh phúc khi được làm đệ tử của Đức Tôn Sư!