M & Tôi: Tìm hiểu về Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa

Video kim cang tát đỏa thần chú

Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa: Quyền Lực Tịnh Hóa Nghiệp Chướng

Đức Kim Cang Tát Đỏa (vajrasattva) là một bồ tát quan trọng trong đạo phật Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Với lòng từ bi thương xót vô hạn dành cho chúng sinh, từ khi Ngài là đệ tử, Ngài đã đưa ra lời thề cao quý rằng ai đọc thần chú của Ngài (Thần chú 100 âm), Ngài sẽ chấp nhận nghiệp xấu của họ.

“Trong tương lai, khi ta đạt đến sự giác ngộ hoàn hảo, nguyện đem tịnh hóa những kẻ phạm phải nghiệp trọng như nguyền tiền, và những ai có tội phạm vi phạm giới nguyện tam muội. Nếu họ nghe tên ta, niệm tưởng về ta hoặc đọc phân ngôn trăm âm, tất cả những hành động gây hại và vi phạm giới nguyện sẽ được tịnh hóa hoàn toàn.”

Cho đến khi mục tiêu đó được đạt được, ta nguyện sống trong chu kỳ sinh tử. Ta sẽ hiện hiện diện trước tất cả những người phạm vi phạm giới nguyện và vi phạm giới nguyện để tịnh hóa mọi bệnh tật, phiền não và chướng ngại.

Nhờ lời nguyện này, nhiều hành giả Mật tông coi việc trì tụng thần chú 100 âm của Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát là một phần quan trọng trong việc tu tập. Nó giúp tịnh hóa nghiệp chướng, xóa bỏ sự mê mờ và giúp thuận lợi hơn trên con đường giải thoát.

Thần Chú Đức Kim Cang Tát Đỏa trong Phật Giáo Tây Tạng

Trong Phật Giáo Tây Tạng, thần chú Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva) là Dorje Gyan, còn được gọi là “Kim Cang Trang Hoàng”. Thần chú này rất phổ biến trong tất cả 4 trường phái của Phật giáo Tây Tạng và được sử dụng để tịnh hóa sự mê mờ, giúp hành giả tu tập từ thực hành Ngondro đến nhiều pháp khác của Mật Thừa và để tái tạo sự kết đoàn bị phá vỡ sau khi vi phạm giới nguyện. Thực hành Vajrasattva được coi là một yếu tố quan trọng trong việc tu tập Phật giáo Tây Tạng.

Ngoài ra, thần chú Kim Cang Tát Đỏa còn có khả năng tịnh hóa nghiệp chướng, mang lại sự an bình và phát triển những hoạt động giác ngộ nói chung.

Thực Hành Thần Chú Đức Kim Cang Tát Đỏa

Trong thực hành Phật giáo Kim Cương Thừa Tây Tạng, thần chú Kim Cang Tát Đỏa được sử dụng trong việc thực hiện Pháp Ngondro và các hành giả sơ khởi, nhằm xóa bỏ những phiền não của tâm trí trước khi thực hiện những kỹ thuật huyền bí hơn.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa nên được đọc ít nhất 21 hoặc 108 lần – càng nhiều càng tốt. Điều này nên được thực hiện hàng ngày hoặc tối thiểu là 4 lần mỗi tháng. Nếu có thể, nên tham gia tu tập nhóm. Thần chú này giúp tạo điều kiện cho người trì tụng tiêu trừ tội lỗi. Nếu ngày nào cũng đọc thần chú 7 lần, mọi lỗi trong ngày đó đều được sám hối. Trì tụng thường xuyên giúp giải quyết mọi khó khăn và sự bất hạnh. Thần chú này tịnh hóa và giải trừ nghiệp chướng và oán gia từ nhiều kiếp trước.

Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa còn có lợi ích đối với những người có xu hướng ngớ ngẩn, thường xuyên đưa ra những quyết định sai lầm. Nó giúp họ xoá bỏ những nghiệp xấu trong quá khứ và trở nên minh mẫn hơn.

Việc thực hành thần chú Kim Cang Tát Đỏa bao gồm “Bốn quyền hạn”. Trong quá trình trì tụng, chúng ta nên tưởng tượng Bồ tát Kim Cang trên đỉnh đầu, và luân phiên thụ phân như là phương pháp để loại bỏ những chướng ngại che khuất tâm trí. Bốn quyền hạn bao gồm:

  1. Sức mạnh của nguyên tắc, tức là sự ở cùng Bồ tát như một nơi trú ẩn.
  2. Sức mạnh của giải thoát, nghĩa là mong muốn làm sạch bản thân, liên quan đến suy nghĩ về lỗi lầm mà chúng ta muốn xoá bỏ.
  3. Sức mạnh của biện pháp khắc phục, đòi hỏi việc lặp lại thần chú và tưởng tượng sự nhận ánh sáng từ Bồ tát thấm vào chúng ta.
  4. Sức mạnh của quyết tâm không thể huỷ diệt, đó là quyết tâm của một người giác ngộ để không bao giờ lặp lại những sai lầm một lần nữa.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa nên được thực hành vào buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Hành giả có thể tu tập theo quy trình sau:

  • Ngồi thẳng và hít thở sâu. Hình dung Bồ tát Kim Cang trên đỉnh đầu, mang sắc tươi sáng của một vòng cầu vồng.
  • Tưởng tượng chủng tự “Hum” ở đỉnh đầu bao quanh bởi thần chú trăm âm. Chủng tự “Hum” phóng ra ánh sáng làm tan chảy những phiền não xung quanh. Đọc một bài kệ.
  • Tiếp theo, tưởng tượng ánh sáng vô hạn từ chủng tự “Hum” và thần chú trong tim Bồ tát Kim Cang thấm vào trán của bạn, tịnh hóa mọi si mê ám chướng và biến cơ thể thành một vòng cầu vồng.
  • Cuối cùng, hãy tin tưởng rằng tất cả những điều tiêu cực sẽ được tịnh hóa hoàn toàn. Ánh sáng của Bồ tát vào trong chúng ta, và chúng ta hãy ở trong trạng thái đó càng lâu càng tốt. Thần chú này giúp tiêu trừ tội lỗi, giải quyết mọi phiền não và phát triển trí tuệ vô tận.

Khi kết thúc bất kỳ pháp môn tu tập nào, hãy trì tụng thần chú này để xóa bỏ mọi lỗi lầm trong quá trình tu tập và nhận sự ủng hộ từ các thần tiên.

Lợi ích của việc trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Thần chú 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa là một phương pháp đặc biệt đối với các hành giả Kim Cương Thừa, và là một trong 4 pháp tu sơ bộ nhằm tiêu trừ nghiệp xấu.

Thực hành Bồ tát Kim Cang thông qua trì tụng thần chú giúp gỡ bỏ những thói quen tiêu cực, chiếm tâm và những trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp cho tâm trí trở nên thanh thản và phát triển từ mức độ tinh tế nhất của sự tồn tại.

Các tu sĩ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thường thực hiện 4 phần tu tập 100.000 lần. Một trong số đó là tưởng tượng Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa và trì tụng thần chú 100 âm tiết của Ngài, giúp tịnh hóa nghiệp xấu và xóa bỏ ảo tưởng trong tâm trí. Hoàn thành những phần tu tập này là bắt buộc trước khi nhận lễ quán đảnh hoặc thọ giới tại các dòng truyền thừa Tây Tạng.

Thần chú này mang lại nhiều lợi ích cho người trì tụng, giúp loại bỏ những thói quen quen thuộc, trở ngại và cảm xúc tiêu cực. Nó cũng giúp tăng cường sự tịnh lặng trong tâm trí và phát triển hoạt động giác ngộ nói chung.

Hãy tưởng tượng tâm trí như một bầu trời, và những suy nghĩ tiêu cực như những đám mây. Đám mây đến và đi, nhưng bầu trời vẫn rực rỡ xanh và yên bình. Mặc dù có thể che phủ bởi đám mây, nhưng bản chất của nó không bao giờ biến mất.

Đám mây biểu trưng cho lòng tham, sân hận và ảo tưởng, gây ô nhiễm tâm trí. Tuy nhiên, bản chất của tâm trí luôn tươi đẹp và thanh bình. Thần chú Kim Cang Tát Đỏa giúp loại bỏ những mù mờ và trở ngại này, giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn và sáng suốt hơn.

Hãy trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa để trải nghiệm lợi ích của nó và để lòng biết ơn Đức Thế Tôn Kim Cang Tát Đỏa về sự giảng dạy và giúp đỡ của Ngài.