Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát: Sức Mạnh Bất Khả Xâm Phạm

Video ma lợi chi thiên bồ tát

Giới thiệu về Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát là một vị Trời có sức mạnh vô cùng đặc biệt. Với khả năng tỏa sáng mà ngay cả Mặt Trời cũng không thể nhìn thấy, với khả năng không ai có thể bắt được, không ai có thể hại được và không ai có thể gây chuyện lừa dối hay trói buộc. Với sức mạnh vô song này, Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát trở thành một người hộ giúp tuyệt vời cho con người.

Lợi ích của việc biết tên Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát

Nếu bạn biết tên của Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát và khấn nguyện lòng thành, bạn sẽ được bảo vệ và không thể bị nhìn thấy, biết đến, hại đến hay gian dối. Bạn sẽ cảm thấy yên tâm và không bị ràng buộc. Bất cứ kẻ oan gia nào cũng không có cơ hội gây hại đến bạn.

Cách hành thiền để trừ bỏ chướng nạn

Khi bạn gặp phải khó khăn và nạn đau đớn trong cuộc sống, hãy thực hiện thiền đúng vào buổi sáng khi thức giấc. Dùng tâm chân ngôn và tâm trì thấm vào thọ pháp, bạn chỉ cần thọ trì một phút duy nhất, và tất cả khó khăn đều sẽ tan biến.

Hãy tụng ba lần Chân Ngôn Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát vào buổi tối trước khi đi ngủ, và bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi nạn đau đớn, không có ai sẽ gây khó khăn hay làm phiền bạn.

Bồ Tát Ma Lợi Chi Thiên và sức mạnh của nó

Bồ Tát Ma Lợi Chi Thiên là một nguyên lực thần thánh, có thể chữa trị tất cả các bệnh tật và giải thoát khỏi mọi ác. Nếu sử dụng Kết Giới, trong vòng 100 độ tuần, tất cả các ác không dám tiến lại gần.

Kinh Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát

Nam mô phật đà gia (1)
Nam mô đạt ma gia (2)
Nam mô tăng già gia (3)
Đát điệt tha (4)
át la ca mạt tư (5)
ma la ca mạt tư (6)
tô đồ mạt tư (7)
chi bát la mạt tư (8)
ma ha chi bát la mạt tư (9)
ma lợi chi dạ mạt tư (10)
an đát đà na dạ mạt tư (11)
na mô tuý đô để (12)
toá ha (13)

Điều cuối cùng

Viêt lại: Mời bạn truy cập M & Tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát và các chủ đề liên quan đến tâm linh và phật giáo. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc!