Mẫu form đăng ký html đẹp

Trong bài viết này M & Tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về Mẫu form đăng ký html đẹp cực hot

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo một signup form cơ bản và các ví dụ thực tế để giúp bạn có thể dễ dàng tự xây dựng registration form đẹp mắt dành cho website của mình bằng HTML, CSS và Javascript nhé.

Trong phần này chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách tạo form đăng ký bằng HTML CSS cơ bản và tinh chỉnh nó để có thể hiển thị được trên nhiều màn hình thiết bị khác nhau thông qua đoạn mã bên dưới nhé:

Nội dung bài viết

HTML

<form action=”” > <div class=”container”> <h1>Form Đăng Ký</h1> <p>Xin hãy nhập biểu mẫu bên dưới để đăng ký.</p> <hr> <label for=”email”><b>Email</b></label> <input type=”text” placeholder=”Nhập Email” name=”email” required> <label for=”psw”><b>Mật Khẩu</b></label> <input type=”password” placeholder=”Nhập Mật Khẩu” name=”psw” required> <label for=”psw-repeat”><b>Nhập Lại Mật Khẩu</b></label> <input type=”password” placeholder=”Nhập Lại Mật Khẩu” name=”psw-repeat” required> <label> <input type=”checkbox” checked=”checked” name=”remember” style=”margin-bottom:15px”> Nhớ Đăng Nhập </label> <div class=”clearfix”> <button type=”submit” class=”signupbtn”>Sign Up</button> </div> </div> </form>

CSS

@import url(‘https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+JP&display=swap’); * {box-sizing: border-box} body{ font-family: ‘Noto Sans JP’, sans-serif; } h1, label{ color: DodgerBlue; } input[type=text], input[type=password] { width: 100%; padding: 15px; margin: 5px 0 22px 0; display: inline-block; border: none; width:100%; resize: vertical; padding:15px; border-radius:15px; border:0; box-shadow:4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.2); }input[type=text]:focus, input[type=password]:focus { outline: none; }hr { border: 1px solid #f1f1f1; margin-bottom: 25px; }button { background-color: #4CAF50; color: white; padding: 14px 20px; margin: 8px 0; border: none; cursor: pointer; width: 100%; opacity: 0.9; }button:hover { opacity:1; }.cancelbtn { padding: 14px 20px; background-color: #f44336; }.signupbtn { float: left; width: 100%; border-radius:15px; border:0; box-shadow:4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.2); }.container { padding: 16px; }.clearfix::after { content: “”; clear: both; display: table; }

Và kết quả bạn xem hình ảnh dưới đây nhé:

Form Đăng Ký Cơ Bản Bằng HTML CSS

Còn dưới đây là kết quả trên codepen nhé!

See the Pen Login Form HTML CSS by haycuoilennao19 (@haycuoilennao19) on CodePen.

Nguồn

Signup Form Overlay Javascript

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Overlay Signup Form by Chris Deacy (@chrisdothtml) on CodePen.

Nguồn

Signup Form CSS3

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Creative SignUp Form by Aigars Silkalns (@colorlib) on CodePen.

Nguồn

HTML5 Signup Form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen HTML5 Form by Alexandru Pora (@axpro) on CodePen.

Nguồn

Interactive Sign Up Form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Interactive Sign Up Form by Riccardo Pasianotto (@rkpasia) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Form VueJS

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sign Up Form by Sicontis (@Sicontis) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Form Với Social Button

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily UI #001: Sign Up by Fabio Ottaviani (@supah) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Form ReactJS

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React signup form example by Mikhail Proniushkin (@mikepro4) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Form Template

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sign Up Form by José Carneiro (@josecarneiro) on CodePen.

Nguồn

Register Form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Register Form by Gerta Xhepi (@xhepigerta) on CodePen.

Nguồn

Javascript Sign Up Form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Minimal sign up form by Alex Cican (@alexcican) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Với Video

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Signup No. 2 – Video by Ricky Eckhardt (@rickyeckhardt) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Form Template HTML

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen #CodePenChallenge – Sign up, love (w/ dynamic styles) by Rafael Goulart (@faelplg) on CodePen.

Nguồn

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Minimal Material Signup Form by Shane Geach (@shane-geach) on CodePen.

Nguồn

Signup Form Với Hình Ảnh

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Cupcake Co. Sign-up form by Kholoud Ameen (@kholoud840) on CodePen.

Nguồn

Spectre sign up form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

Xem thêm: Tổng hợp 17 nhân vật anime nữ đẹp nhất tốt nhất, bạn nên biết

See the Pen Spectre sign up form by Alex Devero (@alexdevero) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Form HTML CSS

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sign Up Form by Ricky Eckhardt (@rickyeckhardt) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Modal

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Daily UI #001 – Sign Up Modal by Kyle Lavery (@kylelavery88) on CodePen.

Nguồn

Simple and light sign up form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Simple and light sign up form by Joe (@dope) on CodePen.

Nguồn

Sign Up Page Design In HTML

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Sign Up Page – UI Concept by Jack Thomson (@Jackthomsonn) on CodePen.

Nguồn

React Sign Up Form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen React DailyUI – 001 – Sign Up by Jack Oliver (@studiojvla) on CodePen.

Nguồn

Sign up forms free

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Abstract Sign Up Form – Day 2 – 100 DAYS – 2020 by Ricky Eckhardt (@rickyeckhardt) on CodePen.

Nguồn

Registration Form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

See the Pen Registration Form by afirulaf (@afirulaf) on CodePen.

Nguồn

Responsive Registration Form

Xem thêm: Tổng hợp 20 các trang web đen của việt nam hot nhất

Kết quả bạn xem bên dưới nhé!

Xem thêm: Hình ảnh chúc may mắn thành công

See the Pen Responsive Registration Form by Ananda Projapati (@anandaprojapati) on CodePen.

Nguồn

Colorlib Reg Form v7

Demo

Nguồn Download

Colorlib Reg Form v8

Demo

Nguồn Download

Colorlib Reg Form v24

Demo

Nguồn Download

Colorlib Reg Form v12

Demo

Nguồn Download

Colorlib Reg Form v16

Demo

Nguồn Download

Colorlib Reg Form v20

Demo

Nguồn Download

Signup Form V08

Demo

Nguồn Download

Signup Form V01

Demo

Nguồn Download

Signup Form V02

Demo

Nguồn Download

Nếu bạn muốn tham khảo các form đăng ký đăng nhập thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.Form Đăng Ký Đăng Nhập

Nếu bạn muốn tham khảo cách tạo responsive login và signup form thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.Cách Tạo Responsive Login Và Signup Form

Nếu bạn muốn tham khảo các ví dụ form bootstrap thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.Ví Dụ Form Bootstrap

Nếu bạn muốn tham khảo các khoá học Udemy tốt nhất dành cho lập trình viên thì truy cập đường dẫn bên dưới nha.Top 10 Khoá Học Lập Trình Web Trên Udemy

Tổng kết:

Qua đây mình mong bài viết sẽ cung cấp thêm cho bạn những register form hữu ích dành cho việc phát triển, thiết kế web và nếu có thắc mắc gì cứ gửi email mình sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Rất mong bạn tiếp tục ủng hộ trang web để mình có thể viết nhiều bài hay hơn nữa nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Related Posts

What to do if insurance denied roof claim 352x235 1

What to do if insurance denied roof claim?

What would be an expense factor in an insurance program? Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection? What to do if insurance denied roof…

Top 10+ cách kết nối màn hình laptop với tivi hay nhất

Top 10+ cách kết nối màn hình laptop với tivi hay nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cách kết nối màn hình laptop với tivi hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Danh sách 10+ mẫu menu đẹp file word hay nhất, đừng bỏ lỡ

Danh sách 10+ mẫu menu đẹp file word hay nhất, đừng bỏ lỡ

Dưới đây là danh sách mẫu menu đẹp file word hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Những Câu Nói Hay Của Bad Boy ❤ Câu Thả Thính “Độc”

Những Câu Nói Hay Của Bad Boy ❤ Câu Thả Thính “Độc”

Những Câu Thả Thính Của Bad Boy … Bao giờ em mới hết một mình đây anh. … Còn tôi dính phốt một mình lâu năm. … Đó là siêu thích em. … Nếu em vẫn vậy thì mình đi 

Thơ hay chúc mừng sinh nhật

Thơ hay chúc mừng sinh nhật

Trong bài viết này M & Tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về Thơ hay chúc mừng sinh nhật hay nhất được tổng hợp…

Vệ sinh công nghiệp quận 7

Vệ sinh công nghiệp quận 7

Qua bài viết này mvatoi xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Vệ sinh công nghiệp quận 7 hay nhất được tổng hợp…

Nên mua điện thoại vivo hay xiaomi

Nên mua điện thoại vivo hay xiaomi

Dưới đây là bài viết về chủ đề Nên mua điện thoại vivo hay xiaomi hay nhất Bạn đang phân vân không biết nên mua điện thoại…

Danh sách 8 ram là viết tắt của cum từ tiếng anh nào tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Danh sách 8 ram là viết tắt của cum từ tiếng anh nào tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ram là viết tắt của cum từ tiếng anh nào hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Hướng dẫn cách đăng ký 4G Viettel ưu đãi data siêu khủng, miễn phí phút gọi

Hướng dẫn cách đăng ký 4G Viettel ưu đãi data siêu khủng, miễn phí phút gọi

Làm thế nào để đăng ký mạng 4G/5G sim Viettel nhanh nhất? Cách 

Đóng vai Ông giáo kể lại chuyện Lão Hạc bán chó và cái chết của lão Hạc (5 mẫu)

Đóng vai Ông giáo kể lại chuyện Lão Hạc bán chó và cái chết của lão Hạc (5 mẫu)

Dưới đây là bài làm đóng vai ông giáo kể lại chuyện lão hạc bán chó mà wikisecret đã sưu tầm cho các bạn có thể làm bài tập trên lớp tốt hơn. Hãy tham khả

Hình anime uống trà sữa

Hình anime uống trà sữa

Qua bài viết này mvatoi xin chia sẻ với các bạn thông tin về Hình anime uống trà sữa hot nhất hiện nay được bình chọn bởi…

Top 20+ mẹ chồng chúc mừng sinh nhật con dâu tốt nhất, bạn nên biết

Top 20+ mẹ chồng chúc mừng sinh nhật con dâu tốt nhất, bạn nên biết

Duới đây là các thông tin và kiến thức về mẹ chồng chúc mừng sinh nhật con dâu hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Có ai học elsa speak chưa

Có ai học elsa speak chưa

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Có ai học elsa speak chưa hay nhất và đầy đủ…

Tay cầm chơi game cho tivi samsung

Tay cầm chơi game cho tivi samsung

Trong bài viết này M & Tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về Tay cầm chơi game cho tivi samsung hay nhất được tổng…

Tổng hợp 7 0 5kg bằng bao nhiêu gam hay nhất, đừng bỏ qua

Tổng hợp 7 0 5kg bằng bao nhiêu gam hay nhất, đừng bỏ qua

Duới đây là các thông tin và kiến thức về 0 5kg bằng bao nhiêu gam hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Danh sách 9 cách edit truyện chữ trên điện thoại tốt nhất, đừng bỏ qua

Danh sách 9 cách edit truyện chữ trên điện thoại tốt nhất, đừng bỏ qua

Dưới đây là danh sách cách edit truyện chữ trên điện thoại hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

Top 10+ mẫu nail đi đám cưới hot nhất, đừng bỏ lỡ

Top 10+ mẫu nail đi đám cưới hot nhất, đừng bỏ lỡ

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp mẫu nail đi đám cưới hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Cách đăng xuất Gmail trên điện thoại Xiaomi cực đơn giản

Cách đăng xuất Gmail trên điện thoại Xiaomi cực đơn giản

Trước hết, bạn vào ứng dụng Cài đặt từ màn hình chính. · Tiếp theo, các bạn vào phần Tài khoản khác. · Ở đây, bạn chọn Google. · Cuối cùng, bạn chọn Xóa tài khoản 

Hướng dẫn sử dụng lumion

Hướng dẫn sử dụng lumion

Qua bài viết này mvatoi xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Hướng dẫn sử dụng lumion cực hay Lumion là gì? Lumion…

Top 10+ cách đăng ký mạng sim mobi tốt nhất

Top 10+ cách đăng ký mạng sim mobi tốt nhất

Dưới đây là danh sách cách đăng ký mạng sim mobi hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Cách xuất file pdf trong latex

Cách xuất file pdf trong latex

Dưới đây là bài viết về chủ đề Cách xuất file pdf trong latex hot nhất Sau bài viết giới thiệu và hướng dẫn cài đặt LaTeX,…

Truyện ngôn tình sủng hay nhất mọi thời đại

Truyện ngôn tình sủng hay nhất mọi thời đại

Sau đây là bài viết về Truyện ngôn tình sủng hay nhất mọi thời đại cực hot Truyện ngôn tình từ lâu đã trở thành món ăn…

Cách bỏ chữ page trong excel

Cách bỏ chữ page trong excel

Ở trên đây, vẫn giải thích một ít “vày sao lại sở hữu chữ Page đó lộ diện vào excel?” Chế Độ Xem “Page Break Preview”. Đây chính là cơ chế 

Top 5 hình ảnh đầu lân đẹp nhất hay nhất, đừng bỏ qua

Top 5 hình ảnh đầu lân đẹp nhất hay nhất, đừng bỏ qua

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp hình ảnh đầu lân đẹp nhất hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Tổng hợp 8 lá bài của kaito kid hay nhất, đừng bỏ lỡ

Tổng hợp 8 lá bài của kaito kid hay nhất, đừng bỏ lỡ

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp lá bài của kaito kid hay nhất và đầy đủ nhất

Tổng hợp 10 kiểu tóc mái đẹp cho nữ tốt nhất

Tổng hợp 10 kiểu tóc mái đẹp cho nữ tốt nhất

Dưới đây là danh sách kiểu tóc mái đẹp cho nữ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Danh sách 17 n m2 to kg cm2 tốt nhất hiện nay

Danh sách 17 n m2 to kg cm2 tốt nhất hiện nay

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về n m2 to kg cm2 hay nhất và đầy đủ nhất

Các thế hệ cpu intel pentium

Các thế hệ cpu intel pentium

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Các thế hệ cpu intel pentium hay nhất Intel bắt đầu…

Thơ mùa thu nhớ anh

Thơ mùa thu nhớ anh

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề Thơ mùa thu nhớ anh cực hot Mùa thu đã “gõ…

Cách học ELSA Speak hiệu quả để đưa kĩ năng tiếng Anh của bạn lên tầm cao mới

Cách học ELSA Speak hiệu quả để đưa kĩ năng tiếng Anh của bạn lên tầm cao mới

Cách học ELSA Speak hiệu quả

đăng ký 3g tháng vina

đăng ký 3g tháng vina

Qua bài viết này mvatoi xin chia sẻ với các bạn thông tin về chủ đề đăng ký 3g tháng vina cực hay Sự phổ biến rộng…