Nam Mô A Mi Đà Phật hiểu nghĩa như thế nào?

Nam Mô A Mi Đà Phật là slogan Phạn có 6 tiếng, phát âm tiếng Việt là Namu Ami Đà Phật, trong đó:

  • Nam Mô: lời tỏ lòng thành kính, ý nghĩa là Quy y (về nương) và Quy mạng (đem thân mạng gởi về).
  • A Mi Đà: biệt danh của đấng Cực Lạc giáo chủ, dịch nghĩa là Vô Lượng (Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ).

Vì sao lại niệm Nam Mô A Mi Đà Phật?

Trong nhiều kinh Phật, việc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật được đề cập đến như là một cách để đạt được phước báo. Theo kinh Quán Kinh, niệm câu này giúp loại bỏ tội lỗi trong 80 kiếp, và sinh vào cõi giới Phật.

Cách đọc chính xác của A Mi Đà

Trong tiếng Tàu, người ta đọc A Mi ĐàA-mi-thô, nhưng chúng ta nên đọc theo cách nguyên âm hơn là theo nguyên âm Tàu. Tuy nhiên, việc đọc đúng âm vận là rất quan trọng, chẳng hạn không gọi Chợ Lớn là Sôlông hay Bà Rịa là Baria.

Cách viết bằng chữ Tàu và nguyên âm

Nguyên âm tạo ra bởi chữ Tàu có thể gần đúng với nguyên âm, nhưng nguyên âm Việt lại không giống. Ví dụ việc nói Napoleon (Na-po-lê-ông) bằng tiếng Pháp là Nã-phá-luân hoặc việc gọi kinh đô Paris (Pari) là Ba-lê. Nguyên âm Việt có thể khác nhưng vẫn phản ánh nguyên âm chính xác.

Lợi ích của việc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật

Khi niệm đúng Nam Mô A Mi Đà Phật, bạn cảm nhận rõ ràng trong tai và trái tim. Việc niệm lâu ngày cũng giúp cải thiện chuyên niệm, làm mềm đi lưỡi và cải thiện tiếng nói. Niệm A Mi cũng khỏe hơn niệm A Di, cho phép niệm lâu hơn và nhiều hơn.

Một số thắc mắc về việc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật

Việc một số người niệm A Mi Đà thay vì A Di có thể gây hiểu lầm với đối tác niệm A Di. Tuy nhiên, việc niệm A Mi Đà có thể giúp tìm hiểu sâu hơn về nguyên âm đúng và đạt được kết quả tốt.

Đề nghị

Đối với những người đã niệm hoặc đã quen niệm A Di, nên tiếp tục niệm theo phương pháp truyền thống để tránh sự nhầm lẫn và không gây khó khăn cho bản thân và người khác trên con đường tu tập phật pháp.

Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu Nam Mô A Mi Đà Phật và lịch sử của nó. Cùng nhau niệm Nam Mô A Mi Đà Phật để đạt được sự bình an và niềm vui trong cuộc sống.

M & Tôi