Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

Video nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát

Trên trang web M & Tôi, chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn đọc về tình thể sám hối và ý nghĩa nhân văn cao cả của nó. Sám hối là việc chúng ta cảm thấy hối lỗi và ăn năn vì những việc không tốt đã xảy ra. Nhờ việc sám hối, chúng ta nhận ra lỗi lầm và quyết tâm không tái phạm. Bài viết này sẽ chia sẻ mẫu lời khấn sám hối hàng ngày tại nhà để cầu sự an lạc và may mắn.

1. Giới thiệu về khấn sám hối

Sám hối là một hình thức ăn năn và hối lỗi vì những việc làm sai trái của chúng ta. Đây là một phương pháp sám hối hiệu quả, chúng ta nên thực hiện hàng ngày dựa trên những lời khuyên từ Phật. Chẳng ai trên thế giới này là hoàn hảo, mỗi người đều từng mắc phải lỗi lầm. Chúng ta cần nhận thức rằng khi ta gieo những hành động xấu, chắc chắn sẽ gặp hậu quả xấu trong cuộc sống.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ khi gây ra hậu quả lớn, mới cần phải sám hối. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, bởi vì chúng ta luôn tạo ra nghiệp xấu hàng ngày từ tâm, khẩu và ý. Trên hành trình cuộc sống, chúng ta không nhận ra những lỗi lầm nhỏ, những việc sai trái mà mình đã làm do thiếu kiến thức. Khi đọc văn khấn sám hối, chúng ta cần nhận biết sai lầm của bản thân và không bao giờ lặp lại.

2. Thời điểm phù hợp để sám hối tại nhà

Thời điểm tốt nhất để đọc văn khấn sám hối hàng ngày là trong buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Đó là lúc chúng ta cảm thấy thư thái và bình an nhất. Tuy nhiên, bạn có thể sám hối bất cứ lúc nào trong ngày, miễn là nó giúp bạn thư thái và giảm stress.

3. Hướng dẫn đọc văn khấn sám hối tại nhà hàng ngày

3.1. Thời gian tụng

Thời điểm tốt nhất để tụng bài này trong ngày là vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tụng bất kỳ lúc nào trong ngày hoặc tụng thầm.

Lời khuyên: Bạn có thể tụng 2 lần mỗi ngày.

3.2. Cách tụng

Khi đọc văn khấn sám hối, chúng ta cần tôn kính và khấn vái. Hãy tụng từ từ và chậm rãi, không nên vội vàng. Trong phần sám hối, lạy từ 3 đến 108 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào ngày 15, 30 và ngày lễ Sám Hối.

4. Chi tiết bài văn khấn sám hối tại nhà

4.1. Bài văn khấn sám hối tại nhà hay nhất

“Con xin lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương” (3 lần)

“Nam Mô A Di Đà Phật”

“Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”

“Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát”

“Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát”

“Nam Mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát”

“Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải sư Bồ Tát Ma Ha Tát”

Tri ân:

Hôm nay vừa qua, con tự thấy con rất may mắn. Con nhận được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và Đức Đại Nguyện Địa Tạng gìn giữ con. Con chân thành quỳ nơi đây tỏ lòng biết ơn. (1 lạy)

Cầu an:

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và các vị từ bi gia hộ để chúng con và tất cả chúng sinh cùng được bình an, hạnh phúc, tu tập tu hành cao quý và đạt được chốn thanh thản, đời sau tái sinh tại Tây Phương Cực Lạc” (1 lạy)

Cầu siêu:

Con cầu xin cầu siêu cho linh hồn cửu huyền thất tổ, tổ tiên, cha mẹ, anh chị em và tất cả mọi người qua các kiếp.

Con cầu xin từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và linh hồn để được tiếp dẫn đến chốn bình yên, siêu sanh Tịnh Độ” (1 lạy)

Sám hối:

Nay con thành tâm sám hối tất cả tội lỗi con đã gây ra từ bao kiếp đến nay.

Những tội lỗi do con gây ra vô tình hoặc cố ý, gây hại cho người thân và người khác, từ tham lam, sân trái, sỉ nhục, cho đến những tội lỗi không thể nhìn thấy.

Từ bây giờ, mỗi ngày con xin kiểm soát hành vi và tư tưởng, sám hối, ăn năn và hứa giữ gìn không tái phạm.

Con chân thành quỳ nơi đây sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và chứng giám chứng cho lòng thành của con” (1 lạy)

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát” (3 lạy hoặc hơn)

Hồi hướng/Phát nguyện:

Sám hối xong, con xin dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo, và hướng tâm dành cho việc tu học và tu hành.

Con xin cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, vị từ bi gia hộ cho con và tất cả chúng sinh cùng được tu học, tu hành thành công và tái sanh tại Tây Phương Cực Lạc” (3 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật” (3 lạy)”

4.2. Bài văn khấn sám hối tại nhà ý nghĩa nhất

“Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát” (3 lần)

“Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương” (3 lần)

“Nam Mô A Di Đà Phật” (3 lần)

“Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát” (3 lần)

Hôm nay vừa qua, con tự thấy con rất nhiều may mắn. Tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật và Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã ban phước cho con. Con chân thành quỳ nơi đây tỏ lòng biết ơn” (1 lạy)

Con cầu xin sự an lành, an lạc, bình yên và hạnh phúc cho gia đình, bạn bè cũng như tất cả chúng sinh.

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với các vị từ bi gia hộ giúp chúng con đạt được bình an và hạnh phúc, tránh khỏi sự sanh tử luân hồi và tái sanh tại Cực Lạc Quốc” (1 lạy)

Con cầu xin cầu siêu cho linh hồn của tổ tiên, cha mẹ, ông bà và anh chị em đã mất, cũng như những người không có ai chăm sóc.

Con chân thành xin sự từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát để giúp đưa linh hồn đến nơi bình yên, siêu sanh Tịnh Độ” (1 lạy)

Hôm nay con thành tâm sám hối tất cả tội lỗi con đã phạm từ bao kiếp đến nay.

Những tội lỗi do con phạm, có hay không có ý đồ, đã gây hại cho người thân và người khác, từ sự tham lam, sân trái, sỉ nhục đến những lỗi lầm che phủ không thể nhìn thấy.

Từ bây giờ, mỗi ngày con xin sám hối, ăn năn và kiên quyết không tái phạm.

Con chân thành quỳ nơi đây sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát làm chứng cho lòng thành của con” (1 lạy)

Dưới đây là bài văn khấn sám hối tại nhà mà chúng tôi tổng hợp lại. Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi mắc phải lỗi lầm và quan trọng là biết ăn năn và sửa chữa. Sám hối giúp chúng ta nhìn lại bản thân và trở nên tốt hơn từng ngày.