Ngày Vía Phật Dược Sư

Image

NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM QUÝ MÃO (12/11/2023)

CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC CHUYÊN TU

Giới thiệu

Trong cuộc sống hối hả hiện tại, chúng ta đều cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và chữa trị những phiền não trong tâm hồn. Vào ngày đặc biệt này, ngày Vía Phật Dược Sư, chúng ta được tìm đến sự an lạc và hạnh phúc vĩnh viễn. Đây là một ngày đặc biệt mà chùa Dược Sư tổ chức chuyên tu và cống hiến cho Phật pháp.

Các bài lễ và tụng kinh

  • Buổi sáng và chiều: Lễ Sám Pháp Dược Sư.
  • Buổi tối: Niệm danh hiệu Dược Sư.

Tầm quan trọng của Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh

Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh là tập hợp bảy bộ kinh. Đây là những kinh mà Ngài Huyền Trang, một vị sư phụ đến từ Ấn Độ, đã thỉnh và dịch sang tiếng Hán. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thông qua Nhà Huyền Trang để giảng pháp về bảy vị Dược Sư Phật ở phương Đông. Mỗi vị đều có nguyện vọng riêng, nhưng tổng ý của chúng là chữa trị phiền não, nghiệp chướng, và mang lại sự an lạc và sức khỏe vĩnh viễn cho chúng sinh.

Chân lý về Phật pháp và Bồ-tát

Mỗi Bồ-tát khi trở thành Phật đều có thế giới riêng để giáo hóa những người có định duyên. Trong thế giới tâm linh, sự hiện hữu của Bồ-tát là kết quả của trí tuệ.

  • Vận Ý Thông Chứng: Đây là tâm địa tối thắng, nơi mà không có thứ gì vượt trội hơn. Thế giới này được gọi là “Tối Thắng”.
  • Quán Âm Tự Tại: Đây là tánh nghe không bị âm thanh chi phối chuyển động. Đây là tánh Phật, tuyệt đẹp và quý giá mà không phải ai cũng biết đến. Thế giới này được gọi là “Diệu Bảo”.
  • Tối Thắng Cát Tường: Đây là tâm địa vô ưu, nơi không lo lắng và đạt được sự bình an và hạnh phúc vĩnh viễn. Phật được gọi là “Tối Thắng Cát Tường”.
  • Quảng Đạt Trí Biện: Đây là tâm địa an tĩnh, dễ dàng phát triển trí tuệ. Phật được gọi là “Quảng Đạt Trí Biện”.
  • Pháp Hỷ Du Hý Như Lai: Đây là tâm vui thích Phật pháp và nhận được sự giáo hóa từ Phật. Phật được gọi là “Pháp Hải Du Hý Như Lai”.
  • Kim Sắc Thành Tựu: Đây là sự viên mãn và hạnh phúc. Phật được gọi là “Kim Sắc Thành Tựu” với thân vàng và ba mươi hai tướng đại trượng phu.

Chúng ta nên tôn trọng và lễ bái bảy danh hiệu này, không chỉ để chữa bệnh cho chúng ta và chúng sinh, mà còn để tìm đến sự chứng ngộ và nhân tu.

Để lại cuộc sống loạn lạc và tìm đến sự an lạc

Phật và Bồ-tát không chỉ là những bác sĩ điều trị bệnh tật mà còn là người dẫn dắt chúng sinh đến với sự an lạc và hạnh phúc. Vì vậy, đạo Phật đặc biệt hướng về phương Đông để tìm an, và hướng về phương Tây để siêu thoát. Mặc dù trong kinh dạy, tâm bản lai thường trụ bất động ở khắp mười phương, không hề riêng cuộc sống nơi nào.

Cầu an thì hướng về phương Đông, vì mặt trời mọc là biểu tượng sinh hoạt. Cầu siêu thì hướng về phương Tây, vì mặt trời lặn là biểu tượng tịch diệt. Mặc dù thực tế không có Đông Tây trên quả đất tròn, mặt trời không dừng lại, nhưng trong cuộc sống của chúng ta, vẫn có sự chuyển dịch giữa ngày và đêm. Vì vậy, thời gian cần có lịch để cùng nhau thỏa thuận về ngày, tháng, năm.

Đức Phật tùy theo cuộc đời sanh tử, sắp xếp giáo pháp có Đông có Tây, để chúng sinh có lối đi trở về và tìm thấy sự ổn định trong tinh thần và từ từ giải thoát. Tuy vậy, đức Phật cũng nhìn thấy rằng trong không gian vô tận này có rất nhiều thế giới khổ vui đẹp xấu khác nhau. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc về cả hai pháp giới Sự và Lý, và không để nghi ngờ và suy diễn cản trở chúng ta tiến tới giải thoát.

Câu hỏi thường gặp

Q: Ngày Vía Phật Dược Sư có ý nghĩa gì?

A: Ngày Vía Phật Dược Sư là một ngày đặc biệt được chùa Dược Sư tổ chức chuyên tu và cống hiến cho Phật pháp. Vào ngày này, chúng ta có cơ hội trì tụng và lễ bái để tìm đến sự an lạc và hạnh phúc vĩnh viễn.

Q: Ai là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật?

A: Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là một trong bảy vị Dược Sư Phật. Người đã cống hiến sự hiểu biết và truyền đạt Phật pháp để chữa lành và mang lại sự an lạc cho chúng sinh.

Kết luận

Ngày Vía Phật Dược Sư là cơ hội để chúng ta tìm đến sự an lạc và hạnh phúc vĩnh viễn. Chúng ta có thể tìm đến sự giáo hóa của Bồ-tát và học từ những bài kinh của Dược Sư Bổn Nguyện. Hãy tìm thời gian cho chính mình, để chữa lành từ bên trong và mang lại niềm vui và sự hài lòng cho bản thân và chúng sinh.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan