Những Câu Chú Quan Trọng Trong Phật Giáo

Những Câu Chú Quan Trọng Trong Phật Giáo
Video những câu thần chú

buddha 4264589 640

Trích tự website M & Tôi, Phật giáo có những câu chú đặc biệt quan trọng và có tác dụng pháp khéo cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Khi trì chú, chúng ta nên giữ cảm giác tích cực, vui vẻ và hiếu hạnh, thành kính hướng công đức này cho tất cả chúng sinh để đạt được giác ngộ và an lạc.

Thần Chú Quan Trọng Trong Phật Giáo

1. Lục Tự Đại Minh Chú

Thần chú “Ôm Ma-ni Pê-mê Hung” là tinh túy của lòng từ bi và sự cao quý của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tụng chú này giúp giải thoát các chúng sinh khỏi luân hồi.

2. Thần Chú của Đức Tara Xanh

Thần chú “Ôm Ta-rê Tu-ta-rê Tu-rê Soha” giúp vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ, bảo vệ khỏi chướng ngại và giúp thực hiện ước nguyện nhanh chóng.

3. Thần Chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thần chú “Ôm A Ra-pa Sa Na Đi)Niệm” tăng cường trí tuệ, khả năng biện luận, nhớ, và viết.

4. Câu Chú Chuẩn Đề

Câu chú “Ôm Ca-lê Cu-lê Cun-đi Soha” được trì tụng hàng ngày để mang lại kết quả tốt đẹp và linh nghiệm trong cuộc sống.

5. Câu Chú Lăng Nghiêm

Câu chú “Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha” giúp hàng phục ma quỷ và trừ dứt phiền não.

6. Thần Chú của Phật Di Đà

Thần chú “Ôm A-mi Đê-goa Ri” thể hiện các phẩm chất của Đức Phật Di Đà, bao gồm thiền định và lòng từ bi.

7. Thần Chú của Phật Thích Ca Mâu Ni

Thần chú “Ôm Muni Muni Maha Muniye Soha” giúp tiêu diệt tội chướng và giải thoát nhanh chóng.

8. Thần Chú Địa Tạng Bồ Tát

Thần chú “Ôm Pra Ma-ni Đa-ni Soha” được sử dụng để giải quyết các khó khăn và nghiệp chướng.

9. Thần Chú Zambala

Thần chú “OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA” hoặc “OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA” giúp giải quyết các vấn đề tài chính và mang lại giàu sang, thịnh vượng.

10. Bát Nhã Tâm Kinh

Câu chú “Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha” giúp tăng cường trí tuệ, trừ dứt phiền não và đạt được giác ngộ.

Phật giáo kết hợp thông thái và hài hòa giữa triết học và tôn giáo. Triết lý và giáo lý của Phật giáo rất sâu sắc và giúp chúng ta đối phó và ứng xử phù hợp trong cuộc sống hàng ngày.