Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm – Vẻ đẹp và công hạnh

Video niệm bồ tát quán thế âm

Bồ Tát Quán Thế Âm là một nguyên tắc rất quan trọng trong đạo Phật. Khi chúng ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, các tâm hồn của chúng ta sẽ trở nên không tham lam và chúng ta sẽ nuôi dưỡng lòng từ bi, hành động với bốn thái độ công hạnh và luôn muốn hướng đến việc giúp đỡ người khác mà không có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Khi ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta sẽ không còn tức giận nữa. Bồ Tát sẽ giúp ta có lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt. Với lòng từ bi, ta sẽ thông cảm và thấu hiểu hoàn cảnh của người khác mà không tức giận. Với trí tuệ, ta sẽ hiểu rằng thế gian là vô thường, mọi sự vật đều do duyên số sinh ra, cho nên không cần tức giận khi chúng đến hay mất đi.

Thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng giúp ta không mê hoặc bởi sự vật. Bồ Tát sẽ giúp ta mở rộng trí tuệ sáng suốt. Với trí tuệ, ta sẽ hiểu rõ được sự gắn kết và tan rã, không chấp nhận và luyến ái vật chất hay người khác.

Thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sinh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.
Thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sinh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

Tu thiền với Quán Thế Âm Bồ Tát cũng mang lại nhiều lợi ích. Khi chúng ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ không còn sợ khổ hãi và không bị ác nghiệp tác động. Vì đã được Bồ Tát dẹp bỏ ba sự ác: tham, sân si và sân giận.

Thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng giúp chúng ta không bị bệnh tật khó khăn và ngay cả khi mắc các bệnh nan y, chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ. Vì trong Kinh Ngũ Bách Danh, có lời đảm bảo rằng: “Sẽ không bị chết vì bệnh ác chui vào xác thân”.

Khi chúng ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ không còn phải chịu đau khổ. Vì trong kinh Phổ Môn do đức Phật Thích Ca dạy, “Nếu có trăm ngàn khó khăn và nỗi đau của muôn loài sinh, hãy lập tức niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, và Bồ Tát sẽ lập tức đến cứu giúp”.

Nếu bạn mong muốn có con trai hoặc con gái, thì khi thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mong ước của bạn sẽ được thực hiện. Vì trong kinh Phổ Môn, Bồ Tát đã thề nguyện thực hiện mong ước đó.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến.
Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến.

Bồ Tát Quán Thế Âm cũng mang lại sự bình an trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Khi chúng ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào, chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm và không sợ hãi. Vì Bồ Tát sẽ che chở chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy kiên cường. Kinh Phổ Môn đã miêu tả quyền lực của Bồ Tát bằng cụm từ “Thí Vô Úy”.

Vì bi nguyện độ sinh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sinh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta-bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”.
Vì bi nguyện độ sinh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sinh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta-bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”.

Với niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ không còn lo sợ bị quỷ ác và các loại ma thuật gây hại. Bồ Tát có năng lực để tiêu diệt tất cả các yêu quái và trị bệnh bằng sức mạnh của mình.

Thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng mang lại sự bảo hộ của thần thánh. Bồ Tát có uy đức vô cùng và thu hút sự kính phục của chư thiên và các vị thiện thần, vì vậy họ sẽ bảo vệ chúng ta.

Khi chúng ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta có thể đạt được sự an vui ở bất kỳ cõi Phật nào trong mười phương. Vì Bồ Tát có năng lực siêu tự nhiên và phi giới hạn, và có nguyện vọng giúp đỡ tất cả chúng sinh.

Thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng giải trừ oán hận và không để oán kết kéo dài qua nhiều đời. Vì Bồ Tát có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán”, nghĩa là oán kết sẽ tan đi.

Ngoài ra, việc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát còn mang lại nhiều phước đức cho chúng ta. Khi chúng ta biết về danh hiệu và hình tượng của Bồ Tát, và niệm tưởng về ngài, những công đức của chúng ta sẽ không bị lãng phí. Sau này, chúng ta sẽ không phải chịu khổ khó trong các cõi.

Đức Quán Thế Âm Bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn.
Đức Quán Thế Âm Bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn.

Cuối cùng, đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã từ kiếp lâu xa trở thành Phật. Ngài đã chứng minh bằng lòng từ bi và trí tuệ cao quý. Ngài có năng lực siêu tự nhiên và phi giới hạn không thể diễn tả. Ngài đã có tâm từ bi suốt đời, mặc dù đang trong vô hạn các cõi, nên đã dùng siêu năng lực để giúp đỡ các sinh linh và hỗ trợ độ họ.

Vì bi nguyện độ sinh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sinh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta-bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”.
Vì bi nguyện độ sinh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sinh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta-bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”.

Bồ Tát Quán Thế Âm là một tín ngưỡng và triết lý rất quan trọng trong đạo Phật. Khi chúng ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ không phải lo lắng về các ác quỷ, thần tà hoặc các loại ma thuật. Những lời nguyền rủa và thuốc độc cũng không thể gây hại được cho chúng ta. Vì Bồ Tát có năng lực để đánh bại mọi thế lực xấu và kiểm soát những pháp lực ngoại lao.

Khi chúng ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta sẽ được bảo vệ bởi chư thiên và các vị thiện thần. Vì Bồ Tát có uy đức vô cùng, và các chư thiên và thiện thần luôn bảo vệ chúng ta vì sự kính phục ngài.

Khi chúng ta thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta cũng có thể đạt được những mong ước của mình. Vì Bồ Tát có năng lực siêu tự nhiên và đã thề nguyện cứu giúp tất cả chúng sinh.

Cuối cùng, việc thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng giải trừ oán hận và không để oán kết kéo dài qua nhiều đời. Vì Bồ Tát có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán”, nghĩa là oán kết sẽ tan đi.

Bồ Tát Quán Thế Âm có đức cao vời vợi và lòng từ bi rộng lớn. Trong Kinh Phổ Môn, đức Phật Thích Ca đã dạy rằng, “Nếu bạn kính trọng Quán Thế Âm Bồ Tát, bạn sẽ không bị mất đi những phước đức. Do đó, chúng ta nên thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát”. Với uy đức và sự ban phước của Bồ Tát, tại sao chúng ta không nghĩ đến ngài và niệm danh hiệu của ngài?

Hãy thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trải nghiệm những lợi ích và sự tiếp độ của ngài trong cuộc sống hàng ngày của bạn!

M & Tôi