Niệm Danh Hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

Niệm Danh Hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát
Video niệm danh hiệu địa tạng vương bồ tát

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát có một quyền năng vô biên. Bất kể cuộc sống đối mặt với bao khó khăn, chỉ cần ta tâm niệm: “Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát”, chúng ta sẽ được Ngài ban phước, an vui khỏi khổ đau.

Kinh Kim Cang Tam Muội, do phẩm Tổng Trì thứ tám thuyết trình, đã giảng rộng về công đức của kinh này và niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các chủ đề trong kinh bao gồm:

Nội dung bài viết

Cách trừ tà ma linh nghiệm nhất

Lục căn, lục trần và lục thức là gì

Cách trì chú Đại bi đúng cách

10 Chuyện tâm linh có thật

Hội Long Hoa là gì

Sự thật về hạn Tam tai

10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

“Vị Bồ Tát này luôn vì lòng từ bi sẵn sàng cứu rỗi chúng sinh. Nếu chúng ta trì niệm kinh này, trì danh hiệu Bồ Tát này, sẽ không gặp khó khăn trên con đường gian khổ. Tất cả những khó khăn và gian truân sẽ được hóa giải. Nếu chúng ta trì niệm kinh này, không còn sự tạp niệm khác, tập trung niệm kinh này, tu tập theo pháp đúng đắn. Khi đó, Bồ Tát luôn sẵn sàng giảng pháp, giúp đỡ chúng ta không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được Giác ngộ tối thượng và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Đối với tất cả các Bồ Tát, nếu muốn giáo hóa chúng sinh, họ đều nên dạy chúng ta tu tập Đại Thừa như vậy”.

Công đức Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

Vì vậy, trong Ðại Thừa Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh, đức Phật đã so sánh: Khi tâm chúng ta quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát để cầu nguyện, sẽ là phương pháp hiệu quả nhất. Kinh chỉ dạy:

“Nếu trong khi sanh sống, nếu ta chí tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường các vị như Di Lặc, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Phổ Hiền… thì sẽ không bằng chỉ trong một bữa ăn, ta chí tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát để cầu nguyện, sẽ nhanh chóng đạt được mọi ước vọng.

Vì sao như vậy? Ðịa Tạng Bồ Tát mang lại lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Ngài như châu báu Như Ý, là kho tàng của các đại sĩ. Vì muốn trực tiếp giúp đỡ chúng ta, Ngài đã từ trước tu nguyện mang lòng bi tình cao quý, kiên cố, mạnh mẽ quá các Bồ Tát khác. Vì vậy, chúng ta nên cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát”.

19 Lợi ích lớn khi niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trong Ðại Thừa Ðại Tập Ðịa Tạng Thập Luân Kinh, đức Phật dạy rằng: “Nếu chúng ta chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng ta sẽ đạt được lợi ích và hạnh phúc”.

Danh sách các lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 1

Chúng ta sẽ không gặp khó khăn trên con đường và ước mong của chúng ta sẽ được thực hiện.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 2

Chúng ta sẽ không bị đói khát và có đủ thức ăn.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 3

Chúng ta sẽ không thiếu y phục, trang sức, thuốc men, giường chiếu và những vật dụng cần thiết khác.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 4

Chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn, mà sẽ được yêu thương và không có sự oan trách.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 5

Chúng ta sẽ không gặp khó khăn trong tâm trí mà sẽ được yên bình và không mắc các căn bệnh.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 6

Chúng ta sẽ không có mâu thuẫn và xung đột với người khác mà sẽ sống hòa thuận, tôn trọng và yêu thương nhau.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 7

Chúng ta sẽ không bị giam giữ, đánh đập hoặc bị trói buộc, mà sẽ được tự do và vui vẻ.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 8

Chúng ta sẽ không bị tra tấn hoặc bị hại, mà sẽ được an toàn và không bị tổn thương.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 9

Chúng ta sẽ không mệt mỏi và sức lực của chúng ta sẽ được nâng cao.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 10

Chúng ta sẽ không làm hại và bị tổn thương, mà sẽ được đầy đủ và không bị hại gì.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 11

Chúng ta sẽ không bị cuồng loạn và được yên tĩnh trong tâm trí.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 12

Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi tham lam, tức giận, ngu ngốc, căm phẫn, keo kiệt, đố kị, kiêu căng, ngạo mạn, Ác kiến, ham ngủ, duyên dáng và bị mê hoặc, mà sẽ sống một cuộc sống an lành và không bị khó chịu.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 13

Chúng ta sẽ không bị thiệt hại bởi lửa, nước, gió và không gặp nguy hiểm từ các yếu tố môi trường.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 14

Chúng ta sẽ không bị tổn thương bởi rắn độc, côn trùng độc hay các loại thuốc độc.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 15

Chúng ta sẽ không bị ác quỷ nắm giữ hoặc gặp các bệnh nguy hiểm mỗi ngày. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi và sống một cuộc sống yên bình.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 16

Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thế lực ác quỷ, phù thủy, hay các sinh vật nguy hiểm khác. Do tinh thần mạnh mẽ và công đức của Ðịa Tạng Bồ Tát, chúng ta sẽ được bảo vệ và sống một cuộc sống an lành.

Lợi ích niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát: 17

Chúng ta sẽ không bị quyện vào các thú vui tạm thời như tài sản, danh tiếng, sức khỏe, động viên, tình dục, kiêu căng, tranh luận và các ưu phiền khác. Thay vào đó, chúng ta sẽ tu tập và tình từ bi, hướng thiện đối với mọi người.

Lợi ích niệm danh hiệu Ðịa Tạng Vương Bồ Tát: 18

Chúng ta sẽ được trở nên giàu có và thành công trong công việc nông lược, không cần phải làm việc vất vả.

Lợi ích niệm danh hiệu Ðịa Tạng Vương Bồ Tát: 19

Chúng ta sẽ không bị cuốn vào sự tham lam, gian dối và các hành vi gây hại khác. Thay vào đó, chúng ta sẽ có lòng từ bi, ý nguyện hướng thiện và lợi lạc cho mọi người.

(Tuệ Tâm 2021)


Note: Article written for M & Tôi. Visit the website here.