Niệm Phật Kinh Hành: Bước vào thế giới Thanh Tịnh và Sáng Suốt

Hành giả ơi, đã bao lần chúng ta đi kinh hành mà không hay biết quá trình này mang ý nghĩa quan trọng. Niệm Phật không phải là đi nghêu ngao, mà đó là một pháp tu mang ý nghĩa thâm thúy. Mỗi bước chân đi trong niệm Phật là một cách để thân tâm thay đổi và trưởng thành. Tùy vào giai đoạn và trình độ tu học của mỗi người, kết quả cũng sẽ khác nhau.

Theo pháp kinh hành, chư Phật và Bồ tát đều đi đúng con đường. Khi Đức Phật đi kinh hành dưới cây Bồ đề, ngài tìm hiểu pháp giới và chứng minh Như Lai huệ. Chúng ta hiểu được rằng việc đi kinh hành của Như Lai đã mang lại mục tiêu tập trung tư tưởng, quan sát vũ trụ và đạt được trí tuệ siêu việt.

Kinh hành nghĩa là đi liên tục, đều đặn và nhóm lại như sợi dây. Niệm Phật là miệng xưng tán danh hiệu Phật, tâm tưởng nhớ đến Ngài. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường ghi nhớ những chuyện phiền muộn thế gian. Nhưng khi đi kinh hành niệm Phật, chúng ta nhớ về giải thoát của Đức Phật và những lời dạy cao quý của Ngài. Nhờ đó, tâm tư của hành giả trở nên nhẹ nhàng, vui tươi, quên đi phiền muộn thế gian và phát sinh được sự hiểu biết chân thật về các pháp.

Kinh hành không phải là đi nghêu ngao. Đó là một pháp tu mang ý nghĩa quan trọng.

Hành giả ơi, cần phải điều chỉnh bước đi để điều chỉnh hơi thở. Bước đi vững chắc, hơi thở đều đặn. Hơi thở của chúng ta phản ánh trạng thái của cơ thể. Nếu hơi thở không đều, dễ sinh bệnh, thì sẽ khó tu được. Hành giả sẽ dùng pháp điều hòa hơi thở để dễ kiểm soát nó.

Sau khi điều chỉnh bước đi và hơi thở, tâm của hành giả cũng được điều chỉnh. Hành giả sẽ dùng tâm kiểm tra bước đi và hơi thở, để không bị rối loạn bởi tâm tư trần tục bên ngoài. Tâm hoàn toàn ký thác vào bước đi, miệng niệm Phật, tai nghe tiếng mõ, mắt nhìn xuống, theo dõi khoảng cách của bước đi cho đều đặn. Khi tập trung vào bước đi, tâm không vướng bận tưởng nhớ trần duyên.

Ở giai đoạn đầu, hành giả dùng hơi thở kiểm tra bước đi. Nhờ đó, tâm không phóng túng theo trần duyên bên ngoài. Từ giai đoạn hai trở đi, hành giả nhìn vào Phật và bước đi đúng vào tiếng mõ. Hành giả sẽ hướng tâm về thế giới Thanh Tịnh và Sáng Suốt của Phật.

Thân, hơi thở và tâm trở lại bình thường rồi, bấy giờ Tổ dạy rằng "Bình thường tâm thị đạo”.

Hành giả ơi, khi đi kinh hành, hãy luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, lần sửa đổi tâm tánh cho giống Phật và làm theo hạnh Phật. Nhờ theo ngài, tâm của hành giả sẽ được bừng sáng. Nếu luôn theo dạy của Đức Phật và tuân thủ các pháp kinh hành niệm Phật, hành giả sẽ trở nên như ngài, đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Hành giả sẽ làm việc thiện, nói lời đúng đắn và sống một cuộc sống có ý nghĩa.

YouTube video
niệm phật kinh hành
Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan