Phật Giáo: Cái Nhìn Mới Về Đạo Phật

Video phật giáo là gì

Phật Giáo Là Gì

Phật giáo không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một phương tiện để phát huy tối đa tiềm năng của con người. Nó giúp chúng ta chứng ngộ chân tánh của thực tại. Đạo Phật được sáng lập bởi Đức Phật Tất Đạt Đa Cồ Đàm, được biết đến là Đức Phật, hơn 2500 năm trước ở Ấn Độ. Từ đó, nó đã lan truyền khắp châu Á trở thành tôn giáo lớn thứ tư trên thế giới. Đức Phật đã dành phần lớn cuộc đời của mình để chia sẻ phương tiện giúp tung hoành chúng sinh giác ngộ những điều Ngài đã chứng ngộ, để họ cũng trở thành những người giác ngộ. Đức Phật thấy rằng mặc dù mọi người đều có khả năng trở thành Phật, nhưng mỗi người lại có sở thích, quan tâm và tài năng riêng biệt. Vì tôn trọng điều này, Ngài đã truyền đạt nhiều pháp khác nhau để vượt qua những giới hạn của con người và giác ngộ trọn vẹn tiềm năng của mình.

Giáo Pháp Căn Bản — Tứ Diệu Đế

Giáo pháp cơ bản nhất trong đạo Phật là Tứ Diệu Đế, bốn sự kiện mà những người giác ngộ cao thâm coi là chân lý.

Diệu Đế Thứ Nhất: Khổ Đế

Dù cuộc sống có nhiều niềm vui, nhưng chúng ta đều gặp phải nhiều khó khăn. Giữa sinh tử, chúng ta phải trải qua lão và bệnh, và chúng ta phải chứng kiến những người thân yêu ra đi. Chúng ta đã trải qua nhiều thất vọng và không thể đạt được những gì mình mong muốn, hoặc gặp những điều không mong muốn.

Diệu Đế Thứ Nhì: Tập Đế

Vấn đề xuất phát từ nhân duyên phức tạp, nhưng Đức Phật đã chỉ ra rằng nguyên nhân trước cùng của mọi khó khăn là bất minh về thực tại. Đó là cách mà ý thức phản chiếu sự tồn tại tất yếu của bản thân, người khác và mọi sự vạn vật.

Diệu Đế Thứ Ba: Diệt Đế

Đức Phật nhận thấy rằng mọi khó khăn đều có thể được loại bỏ, để chúng ta không còn phải trải qua chúng nữa, bằng cách tiêu diệt nguyên nhân của chúng, đó là bản thân vô minh.

Diệu Đế Thứ Tư: Đạo Đế

Vấn đề sẽ kết thúc khi chúng ta loại bỏ vô minh, thông qua sự hiểu biết đúng đắn về thực tại. Điều này được thực hiện bằng cách nhận thức rằng mọi người đều có một mối quan hệ và phụ thuộc vào nhau. Dựa trên nền tảng này, chúng ta có thể áp dụng lòng từ bi đối với mọi người một cách bình đẳng. Khi loại bỏ ý thức vô minh về sự tự thân và sự hiện hữu của người khác, chúng ta có thể có khả năng hành động lợi ích cho bản thân và người khác.

Phạm Vi Của Phật Pháp

Theo Đức Dalai Lama, Phật pháp được chia thành ba lĩnh vực:

  • Khoa học tâm thức của Phật giáo – nghiên cứu về nhận thức, tư duy và cảm xúc từ quan điểm kinh nghiệm cá nhân.
  • Triết lý Phật giáo – nghiên cứu về đạo đức, lý thuyết và sự hiểu biết về thực tại theo quan điểm Phật giáo.
  • Phật giáo – niềm tin về quá khứ và tương lai, kiếp sống, nghiệp và cầu nguyện.

Khoa học Phật giáo bổ sung cho khoa học thần kinh hiện đại bằng cách cung cấp một bản đồ rộng lớn về chức năng nhận thức của tâm thức. Điều này bao gồm nhận thức thông qua giác quan, sự tập trung, chú ý, chánh niệm, trí nhớ và cảm xúc tích cực và tiêu cực. Chúng ta có thể cải thiện khả năng của tâm thức bằng cách thiết lập các liên kết thần kinh tích cực.

Đối với thể chất, khoa học Phật giáo cung cấp các phương pháp y học tinh vi để điều trị nhiều bệnh tật. Ngoài ra, khoa học Phật giáo cũng đưa ra các phân tích chi tiết về vật chất và năng lượng, tương đồng với lý thuyết vật lý lượng tử. Nó cũng thảo luận về nguồn gốc, sự sống và sự kết thúc của vũ trụ, khẳng định rằng có một chuỗi vũ trụ trước vũ trụ hiện tại mà không có sự khởi đầu.

Triết học Phật giáo đối phó với các vấn đề như tương quan, tương đối và nhân quả. Nó cung cấp một hệ thống luận lý chi tiết dựa trên lý thuyết tập hợp và biện luận, giúp chúng ta thấu hiểu những ảo tưởng sai lầm trong tâm thức.

Đạo đức Phật giáo dựa trên sự phân biệt giữa những điều có lợi và có hại cho bản thân và người khác. Điều này yêu cầu chúng ta trân trọng và phát triển các giá trị cơ bản như lòng hảo tâm, trung thực, quảng đại và nhẫn nại, đồng thời cố gắng không gây hại cho người khác.

Phật giáo đề cập đến các chủ đề như kiếp trước và sau, cơ chế tái sinh, giải thoát khỏi sự tái sinh và giác ngộ. Nó bao gồm các pháp tu như tụng niệm, thiền và cầu nguyện. Không có quyển sách thánh duy nhất trong Phật giáo, nhưng mỗi truyền thống có kinh sách riêng, dựa trên các giáo pháp chính gốc. Một số kinh sách từ truyền thống Tây Tạng có thể được tìm thấy trong phần Chánh Văn của M & Tôi.

Đạo Phật Mở Rộng Cho Tất Cả

Đức Phật, một con người giống như chúng ta, đã nhìn thấy cách tồn tại thực sự của chúng ta và đã chứng ngộ được tiềm năng trọn vẹn của mình. Chúng ta gọi đó là “giác ngộ”. Đức Phật không thể đơn giản chỉ cử tay làm mọi khó khăn biến mất. Thay vào đó, Ngài chỉ dẫn chúng ta một con đường để tự thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống và phát triển những phẩm chất tốt đẹp trong tâm thức như lòng từ bi, lòng bi, quảng đại và trí tuệ.

Giáo huấn về cách phát triển những phẩm chất này không giới hạn cho một nhóm người nào đó, mà mở rộng cho tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc văn hóa hay tôn giáo. Đạo Phật không tập trung vào việc tin vào Thượng Đế hoặc thần linh, mà chỉ khuyến khích chúng ta khám phá giáo pháp như một người muốn mua một viên ngọc quý. Nhờ đó, chúng ta sẽ trân trọng những điểm tinh túy trong những lời dạy của Phật như lòng bi, đạo đức và trí tuệ. Điều này khiến chúng ta không tạo ra hành động gây hại và tự nhiên thực hiện các hành động lợi ích cho bản thân và người khác. Nó chỉ có thể đạt được thông qua hành động của từng người.