Phật Học Phổ Thông: Sách Quý 1 của HT Thích Thiện Hoa

Chào các bạn độc giả của M & Tôi! Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình tìm hiểu về Phật học phổ thông, đặc biệt là Quyển 1 của HT Thích Thiện Hoa.

Những Bài Học Quý Giá từ Quyển Sách

Quyển sách này là một nguồn tài liệu vô cùng quý giá về Phật học phổ thông. Những bài học được trình bày dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nhân thức Phật giáo và áp dụng những nguyên lý đó vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Khóa I: Nhân Thức Phật Giáo

Trước tiên, chúng ta sẽ khám phá Lời Nói Đầu của quyển sách, sau đó tìm hiểu về Đạo Phật và Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi sâu vào việc tìm hiểu về Quy Y Tam Bảo, Ngũ Giới, Sám Hối, và Thờ Phật, Lạy Phật, Cùng Phật.

Khóa II: Thiền Thức Phật Giáo

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia, Vu Lan Bồn, Vô Thường, Thiểu Dục Và Tri Tức, Nhân Quả, và Luân Hồi. Chúng ta cũng sẽ học về Thập Thiện Nghiệp, Tứ Nhiếp Pháp, Lục Hóa, và Tịnh Độ.

Khóa III: Thanh Văn Thục Phật Giáo

Ở khóa này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tứ Diệu Đế và khái niệm tổng quát về khổ đau. Chúng ta cũng sẽ khám phá Tập Đức, Diệt Đế, Đạo Đế, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Tục, và Ngũ Căn Ngũ Lực.

Khóa IV: Duyên Giác Và Bồ Tát Thục Phật Giáo

Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá Quán Sổ Tức, Quán Bất Tịnh, Quán Từ Bi, Quán Nhân Duyên, Quán Giới Phân Biệt, và Lục Độ – Bố Thí Ba La Mật & Trí Giới Ba La Mật. Chúng ta cũng sẽ học về Tinh Tấn Ba La Mật & Nhẫn Nhục Ba La Mật, Thiền Định Ba La Mật & Trí Huệ Ba La Mật, và Bốn Món Tâm Vô Lượng.

Vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về nội dung của Quyển 1. Những bài học trong quyển sách này sẽ giúp bạn khám phá sự thú vị và ý nghĩa của Phật học phổ thông. Hãy theo dõi trang web M & Tôi để đọc tiếp Quyển 2 và những thông tin hấp dẫn khác từ chúng tôi.

Mời bạn đọc tiếp tại: M & Tôi

YouTube video
phật học phổ thông thích thiện hoa
Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan