Phật Tánh – Bí mật của chúng ta

Bạn đã bao giờ tự hỏi về Phật Tánh là gì? Nếu vậy, tôi sẽ giải đáp cho bạn ngay lập tức: không cần phải đi tìm. Vì sao thế? Bởi vì chúng ta đã khởi niệm việc tìm kiếm nó, nghĩa là ta không thực sự có Phật Tánh. Ngạch nhiên chăng? Nhưng thật đơn giản, Phật Tánh đã có sẵn trong thân thể của chúng ta từ lâu. Khi ta có suy nghĩ đi tìm nó, nó đã hiện diện bên ngoài cơ thể, vậy làm sao có thể tìm thấy được. Lý do rất đơn giản: một nhóm thiền sư đã quan sát một con nhộng đang cố gắng nhoi đầu lên khỏi kén nhưng không thành công. Được lòng thương, thiền sư đã cắt rộng miệng kén, giúp con nhộng thoát ra và biến thành một con bướm với đôi cánh đẹp. Câu chuyện này chỉ ra rằng Phật Tánh, tức khả năng tự biết, đã có sẵn trong tự nhiên từ thuở ban đầu.

Phật Tánh được hiểu là Tánh Giác, tức khả năng tự biết của chúng ta. Mỗi loài sinh vật đều có Tánh Giác, tức khả năng tự biết để sinh tồn. Ngay cả một viên đá cũng có Tánh Giác, nó biết cách tồn tại và tạo nên lớp vỏ bên ngoài để bảo vệ mình. Từ đó, ta thấy rằng không chỉ con người mới có Tánh Giác, mà tất cả vạn vật đều có nó. Tuy nhiên, chỉ con người có ý thức phân biệt và tiếp thu được Tánh Giác thứ hai, qua đó ta mới hiểu biết sự vật và có khả năng tu tập để giải thoát khỏi luân hồi. Cả hai dạng hiểu biết này đều là Phật Tánh.

Câu hỏi thường gặp

  • Phật Tánh là gì?
  • Tại sao chúng ta không thể tìm thấy Phật Tánh?
  • Tại sao chỉ con người mới có Tánh Giác thứ hai?

Kết luận

Phật Tánh là bí mật sâu thẳm nằm trong chúng ta. Nó là khả năng tự biết, tạo nên tính chân thật, sáng suốt và cao cả nhất. Tuy nhiên, để hiểu rõ về Phật Tánh, ta cần tu tập và tìm đến trạng thái giác ngộ. Chỉ khi đạt được giác ngộ, ta mới thấu hiểu được Phật Tánh và trở thành một Phật. Đó là lý do Đại thừa đặt Phật Tánh làm cốt lõi của sự tu tập. Vì vậy, hãy tìm kiếm và phát triển Tánh Giác trong chúng ta để hiểu rõ hơn về bản chất thực sự của mình.

Đọc thêm tại M & Tôi

Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan