Phương pháp cuốn chiếu là gì

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Phương pháp cuốn chiếu là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Chương trình học “cuốn chiếu” là học môn nào, thi dứt điểm luôn môn đó. Khi học sinh đã hoàn thành giáo trình môn học này, sẽ chuyển sang môn học khác.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Trước đó, ngày 28/11 vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Từ năm 2018, học sinh phổ thông học kiểu "cuốn chiếu" - 1

(Ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết, giáo dục phổ thông có 12 năm, gồm giai đoạn giáo dục cơ bản (9 năm) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (3 năm). Giáo dục định hướng nghề nghiệp là giai đoạn học sinh tiếp cận nghề nghiệp. Giáo dục ở cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ lồng ghép những nội dung liên quan với nhau của một số lĩnh vực,môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp; tinh giản, tránh chồng chéo nội dung. Ở cấp trung học phổ thông, ngoài các môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn một số môn học và chuyên đề học tập theo hình thức tích lũy tín chỉ.

Cũng theo đó, từ năm học 2018 – 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Hiện nay, chương trình học cuốn chiếu mới chỉ được áp dụng tại một số trường đại học. Chương trình học cuốn chiếu là cách đào tạo: học môn nào, thi dứt điểm luôn môn đó. Một môn học chỉ kéo dài trong một quãng thời gian. Khi học sinh đã hoàn thành giáo trình môn học này, sẽ chuyển sang môn học khác.

Theo chủ trương của nhiều cơ sở giáo dục, đây là phương pháp đào tạo nhằm giảm tải cho sinh viên, hoặc do thiếu giáo viên, không đủ phòng học. Ưu thế của hình thức học thi này là dễ ôn tập vì vừa học xong nên kiến thức còn mới.

Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội nêu rõ, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD-ĐT báo cáo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông lêm Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015 trước khi phê duyệt.

Related Posts