Sự tích Phật địa Tạng Vương Bồ Tát

Video sự tích phật địa tạng vương bồ tát

Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật đã kể về bốn tiền thân và bốn đại nguyện của Địa Tạng như sau:

1. Trước kiếp trước đây

Trước đây, Địa Tạng là một vị Trưởng giả. Nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, vị Trưởng giả này đã phát đại nguyện: “Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả.”

2. Tiền thân của Địa Tạng

Thuở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của Địa Tạng là một người phụ nữ bị đọa vào địa ngục vì mẹ của cô không tin vào nhân quả. Sau khi mẹ qua đời, cô đã làm nhiều điều lành để hồi hướng công đức cho mẹ và cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ các công đức đó, cô đã biết mẹ mình đã được thoát khỏi địa ngục. Vì vậy, cô phát nguyện giúp đỡ những chúng sanh mắc phải tội khổ.

3. Trước kiếp hiện nay

Trong hằng hà sa số kiếp về trước, thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Địa Tạng là một vị vua rất Từ bi, nhưng chúng sanh tạo rất nhiều ác nghiệp. Vì vậy, vị vua này đã phát nguyện chỉ khi nào mọi kẻ tội khổ đều được an vui chứng quả Bồ Ðề thì ông mới chịu thành Phật.

4. Về kiếp hiện nay

Trong kiếp hiện nay, Địa Tạng là một hiếu nữ tên Quang Mục. Mẹ của Quang Mục là người rất ác, tạo nhiều ác nghiệp. Nhưng nhờ công đức của Quang Mục và cầu nguyện, mẹ của cô đã được thoát khỏi địa ngục. Tuy nhiên, vẫn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn. Vì lòng thương mẹ và chúng sanh, Quang Mục đã phát nguyện cứu vớt những chúng sanh mắc phải tội khổ.

Ngoài những sự tích trong kinh, còn có một sự tích lịch sử Phật giáo Hàn Quốc kể rằng Địa Tạng Bồ tát, tục danh Kim Kiều Giác, sanh vào thế kỷ thứ VII, tại nước Tân La (Silla), hiện nay là Hán Thành, thuộc Nam Hàn. Ngài vốn là một hoàng tử sống trong xa hoa, nhưng Ngài không bị ảnh hưởng bởi nếp sống tráng lệ và chỉ quan tâm học hỏi và đọc sách Thánh hiền.

Đức Địa Tạng thường tham thiền nhập định và giảng kinh thuyết pháp. Ngài cũng thường sao chép bốn bộ kinh lớn của Đại thừa Liễu nghĩa để bố thí khắp nơi. Different from the original text

Tôn thờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Từ những câu chuyện kể về sự tích và lịch sử Phật giáo, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trở thành một vị bồ tát linh thiêng được tôn thờ và truyền tụng trong Phật giáo. Với lòng từ bi và sẵn lòng cứu giúp chúng sanh, Địa Tạng Vương Bồ Tát trở thành người bảo vệ đặc biệt cho trẻ thơ và những người bất hạnh trong xã hội.

Một số tranh tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thể hiện hình ảnh của Ngài và liên quan đến trẻ thơ. Có các tượng với khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên và trên tay bồng một em bé. Những tranh tượng này thường được đặt bên những dòng sông và các suối.

Trên khắp thế giới, những người tâm linh và thực hành Phật giáo đã đến tham quan và cầu nguyện tại núi Cửu Hoa ở Trung Quốc, với hi vọng nhận được sự che chở và bảo hộ của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Mỗi năm, vào ngày vía của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày 30 tháng 7 trong lịch Âm, người dân Nhật Bản tổ chức lễ tưởng nhớ và tôn thờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lễ Vu Lan rằm tháng 7 cũng là dịp quan trọng để nhớ đến công ơn của Ngài dành cho trẻ thơ.

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã trở thành một biểu tượng quan trọng của Phật giáo và nhân loại, đem lại sự an lạc và hy vọng cho khắp nơi trên thế giới.