Sửa trực tiếp trên file pdf

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về Sửa trực tiếp trên file pdf cực hot

Các tập tin PDF thường được mọi người lựa chọn sử dụng vì tính gọn nhẹ, dễ lưu trữ, chia sẻ và hỗ trợ nhiều nền tảng. Tuy nhiên, bạn muốn chỉnh sửa tập tin PDF đơn giản nhưng chưa tìm ra cách. Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn 7 cách chỉnh sửa file PDF online, không cần phần mềm.

7 cách chỉnh sửa file PDF online, không cần phần mềm

I. Chỉnh sửa file PDF bằng Smallpdf

Smallpdf cho phép bạn chỉnh sửa file PDF với các tác vụ đơn giản. Đồng thời có hỗ trợ Tiếng Việt nên rất dễ sử dụng.

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào trang https://smallpdf.com/vi/edit-pdf và nhấn Chọn tệp tin > Chỉnh sửa file PDF bạn đã chọn > Sau khi chỉnh sửa xong chọn Tải File Xuống để lưu > Chọn Folder bạn muốn lưu và bấm Save.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang https://smallpdf.com/vi/edit-pdf và nhấn vào Chọn tệp tin > Chọn file PDF bạn cần chỉnh sửa.

Truy cập vào trang https://smallpdf.com/vi/edit-pdf và Nhấn vào Chọn tệp tin và chọn file PDF bạn cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chỉnh sửa file PDF bạn đã chọn bao gồm công cụ như: chèn text, chèn ảnh, đánh dấu văn bản…

Chỉnh sửa file PDF bạn đã chọn bao gồm: chèn text, chèn ảnh, đánh dấu văn bản...

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa xong chọn Tải File Xuống để lưu file PDF.

Sau khi chỉnh sửa xong chọn Tải File Xuống để lưu file PDF.

Bước 4: Chọn Folder bạn muốn lưu file PDF đã chỉnh sửa và bấm Save.

Chọn Folder bạn muốn lưu file PDF đã chỉnh sửa và bấm Save.

II. Chỉnh sửa file PDF bằng PDFescape

PDFescape được đánh giá là một trong những trang tốt nhất, cung cấp gần như tất cả các công cụ để chỉnh sửa tập tin PDF. Bên cạnh đó, công cụ cũng hỗ trợ Tiếng Việt.

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập https://www.pdfescape.com/windows, ở mục PDFescape Online PDF Editor chọn Free Online > Ở phần Getting Started, chọn Upload PDF to PDFescape > Chọn tệp cần chỉnh sửa > Chỉnh sửa file PDF (text, image, freehand…) > Chọn Save & Download PDF để lưu và tải về.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập https://www.pdfescape.com/window, ở mục PDFescape Online PDF Editor chọn Free Online để chỉnh sửa Miễn phí trực tuyến.

Truy cập https://www.pdfescape.com/window, ở mục PDFescape Online PDF Editor chọn Free Online để chọn chỉnh sửa Miễn phí trực tuyến.

Bước 2: Ở phần Getting Started, chọn Upload PDF to PDFescape, để tải file PDF cần chỉnh sửa lên website.

Ở phần Getting Started, chọn Upload PDF to PDFescape. Để tải file PDF cần chỉnh sửa lên website.

Xem thêm: Quên số the mastercard viettelpay

Bước 3: Chọn tệp tin PDF, sau đó tải tệp tin lên website.

Bước 3 : Chọn tệp tin PDF, sau đó tải tệp tin lên website.

Bước 4: Chỉnh sửa file PDF đã chọn, bao gồm các thao tác như: text, images, freehand… và chọn Save & Download PDF để lưu về máy tệp tin.

Bước 4 : Chỉnh sửa file PDF đã chọn, bao gồm các thao tác như : text, image, freehand... và chọn Save & Dowload PDF để lưu về máy tệp tin.

III. Chỉnh sửa file PDF bằng Dochub

Dochub là trang chỉnh sửa và đăng các tài liệu PDF, Word Online miễn phí. Hợp nhất văn bản và sắp xếp lại các trang. Có hỗ trợ tiếng Việt rất tốt khi sử dụng.

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập https://dochub.com đăng nhập Email > Chọn New > Chọn mục để upload file PDF: Computer Google Drive… > Chỉnh sửa file PDF (text, freehand, tool…) > Chọn Download or Export, bấm Download để lưu.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập https://dochub.com đăng nhập Email để truy cập vào website.

Bước 1 : Truy cập https://dochub.com. đăng nhập Email để truy cập vào website.

Bước 2: Chọn New, sau đó upload file PDF trên các nền tảng như: Computer, Google Drive, Dropbox…

Bước 2 : Chọn New, sau đó upload file PDF trên các nền tảng như : Computer, Google Drive, Dropbox...

Bước 3: Chỉnh sửa file PDF với các tác vụ như: text, freehand, tool…

Bước 3 : Chỉnh sửa file PDF với các tác vụ như : text, freehand, tool...

Bước 4: Chọn Download or Export, sau đó bấm Download để lưu file PDF bạn vừa chỉnh sửa.

Bước 4 : Chọn Dowloand or Export, sau đó bấm Dowload để lưu file PDF bạn vừa chỉnh sửa.

IV. Chỉnh sửa file PDF bằng Sejda

Sejda là trang chỉnh sửa trực tuyến file PDF thông dụng bậc nhất hiện nay. Có thể chỉnh sửa trên macOS và hỗ trợ Tiếng Việt rất dễ sử dụng.

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập https://www.sejda.com/vi/pdf-editor, bấm Tải tệp PDF > Chỉnh sửa file PDF (text, images, links…) > Chọn Áp dụng thay đổi > Bấm Download để tải file.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập https://www.sejda.com/vi/pdf-editor, bấm Tải tệp PDF để chọn file PDF bạn cần chỉnh sửa.

Xem thêm: Chiều rộng nhà bao nhiêu là tốt

Bước 1 : Truy cập https://www.sejda.com/vi/pdf-editor, bấm Tải tệp PDF để chọn file PDF bạn cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn các tác vụ chỉnh sửa như: text, images, links… Để chỉnh sửa file PDF đã chọn. Sau khi chỉnh sửa xong bấm Áp dụng thay đổi.

Bước 2 : Chọn các tác vụ chỉnh sửa như : text, images, links... Để chỉnh sửa file PDF đã chọn. Sau khi chỉnh sửa xong bấm Áp dụng thay đổi.

Bước 3: Bấm Download để tải file PDF đã chỉnh sửa.

Bước 3 : Bấm Dowload để tải file PDF đã chỉnh sửa.

V. Chỉnh sửa file PDF bằng PDF Candy

PDF Candy cung cấp cho người dùng trên toàn thế giới các công cụ trực tuyến và ngoại tuyến hoàn toàn miễn phí để làm việc với các tệp PDF. Có hỗ trợ tiếng Việt.

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập https://pdfcandy.com/vn/edit-pdf.html, bấm Chọn File > Chỉnh sửa file PDF (text, images, links…) > Bấm Áp Dụng Thay Đổi > Chọn Tải tệp tin.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập https://pdfcandy.com/vn/edit-pdf.html, bấm Chọn File để tải file PDF cần chỉnh sửa lên website.

Bước 1 : Truy cập https://pdfcandy.com/vn/edit-pdf.html, bấm Chọn File để tải file PDF cần chỉnh sửa lên website.

Bước 2: Chỉnh sửa file PDF với các tác vụ như: text, images, links… Sau đó bấm Áp dụng thay đổi để lưu file PDF đã chỉnh sửa.

Bước 2 : Chỉnh sửa file PDF với các tác vụ như : text, images, links... Sau đó bấm Áp dụng thay đổi để lưu file PDF đã chỉnh sửa.

Bước 3: Chọn Tải tệp tin để lưu file PDF đó.

Bước 3 : Chọn Tải tệp tin để lưu file PDF đó.

VI. Chỉnh sửa file PDF bằng PDF24 Tool

PDF24 Tool là website cung cấp các giải pháp PDF online miễn phí và dễ sử dụng.

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào https://tools.pdf24.org/vi/chinh-sua-pdf, bấm Chọn tệp tin > Chỉnh sửa file PDF > Chọn Lưu PDF > Chọn Download.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào trang https://tools.pdf24.org/vi/chinh-sua-pdf, bấm Chọn tệp tin.

Truy cập vào trang https://tools.pdf24.org/vi/chinh-sua-pdf, bấm Chọn tệp tin

Xem thêm: Danh sách 15 cách lấy lại facebook cũ hay nhất hiện nay

Bước 2: Chỉnh sửa file PDF với các công cụ: thêm chữ, thêm ảnh, thêm hình dạng…

Chỉnh sửa file PDF với các công cụ: thêm chữ, thêm ảnh, thêm hình dạng...

Bước 3: Bấm vào Lưu PDF để lưu file đã chỉnh sửa.

Bấm vào Lưu PDF để lưu file đã chỉnh sửa.

Bước 4: Chọn Download tải file PDF.

Chọn Download tải file PDF.

VII. Chỉnh sửa file PDF bằng Pdf2go

Pdfgo là trình chỉnh sửa PDF trực tuyến này cho phép bạn chỉnh sửa trực tiếp tài liệu PDF. Thêm văn bản, hình ảnh, tạo các ô và mũi tên trên trang PDF của bạn. Bạn cũng có thể đánh dấu các đoạn hoặc cắt và sao chép các phần của tập tin PDF.

1. Hướng dẫn nhanh

Truy cập vào https://www.pdf2go.com/vi/edit-pdf, bấm Chọn tập tin > Chỉnh sửa file PDF > Chọn Lưu > Chọn Tải xuống.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào https://www.pdf2go.com/vi/edit-pdf, bấm Chọn tập tin.

Truy cập vào https://www.pdf2go.com/vi/edit-pdf, bấm Chọn tập tin.

Bước 2: Chỉnh sửa file PDF với các công cụ: văn bản, bút chì, tô sáng…

Chỉnh sửa file PDF với các công cụ: văn bản, bút chì, tô sáng...

Bước 3: Chọn Lưu để lưu lại file PDF đã chỉnh sửa.

Chọn Lưu để lưu lại file PDF đã chỉnh sửa.

Bước 4: Chọn Tải xuống để tải file.

Chọn Tải xuống để tải file.

Như vây, mình đã giới thiệu và hướng dẫn 7 cách đơn giản để chỉnh sửa file PDF online, không cần phần mềm đơn giản nhất. Đừng quên chia sẻ bài viết nếu hữu ích và để lại bình luận phía dưới nếu có bất kỳ thắc mắc nào nhé. Chúc các bạn thành công.

Related Posts

Top 6 Cách nuôi lô khung 2 ngày hot nhất

Top 6 Cách nuôi lô khung 2 ngày hot nhất

Trong bài viết này mvatoi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về chủ đề Cách nuôi lô khung 2 ngày cực hot

Trung tâm hỗ trợ Garena – Trụ sở garena Hồ Chí Minh

Trung tâm hỗ trợ Garena – Trụ sở garena Hồ Chí Minh

Trong bài viết này mvatoi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về chủ đề hỗ trợ Garena cực hot

Top 6 cách hack Free Fire kim cương vô hạn hot nhất

Top 6 cách hack Free Fire kim cương vô hạn hot nhất

Dưới đây là bài viết về cách hack Free Fire hay nhất

Lột đồ tướng nữ liên quân

Cách lột đồ tướng nữ liên quân 18+ không che cực hot

Trong bài viết này mvatoi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về lột đồ tướng nữ liên quân hay nhất và đầy đủ nhất

Akinator tiếng Việt

Cách chơi thần đèn Akinator tiếng Việt trên điện thoại và PC hot nhất

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Thần đèn Akinator tiếng Việt hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ lời chúc 20 10 cho bà hay nhất

Top 10+ lời chúc 20 10 cho bà hay nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp lời chúc 20 10 cho bà hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi

Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection 352x235 1

Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection?

What would be an expense factor in an insurance program? Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection? What to do if insurance denied roof…

How to get home insurance leads 1 352x220 1

How to get home insurance leads?

What would be an expense factor in an insurance program? Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection? What to do if insurance denied roof…

How to get rhinoplasty covered by insurance 352x235 1

How to get rhinoplasty covered by insurance?

What would be an expense factor in an insurance program? Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection? What to do if insurance denied roof…

Is pelvic floor therapy covered by insurance 1 352x235 1

Is pelvic floor therapy covered by insurance?

What would be an expense factor in an insurance program? Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection? What to do if insurance denied roof…

What to do if insurance denied roof claim 352x235 1

What to do if insurance denied roof claim?

What would be an expense factor in an insurance program? Which nonforfeiture option has the highest amount of insurance protection? What to do if insurance denied roof…