Trang chủ Tác giả Phan Thị Ngọc Tươi

Phan Thị Ngọc Tươi

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhạc cách mạng, nhạc Trịnh Công Sơn, dân ca. Nghệ sĩ kịch nói Kim Cương, nghệ sĩ dân ca Thu Hiền. Thích đọc sách, báo, lướt mạng, cập nhật, học hỏi.