Thần Chú Đại Bi 7 Biến – Đức Lợi và Nghĩa Ý Từng Biến

Video thần chú đại bi tiếng việt 7 biến

Thần Chú Đại Bi là gì?

Thần Chú Đại Bi là một bài kinh thiêng được trích ra từ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Kinh này có tổng cộng 415 chữ, 84 câu. Chú Đại Bi là một thần chú quyền năng và linh nghiệm trong Phật giáo. Hành giả nào trì tụng Chú Đại Bi sẽ nhận được nhiều lợi ích và trở nên tỏa sáng công đức. Ngoài ra, trì tụng Chú Đại Bi còn giúp hành giả giải trừ tật bệnh và tăng trưởng lòng Đại Bi.

Theo các kinh điển và ngữ cảnh Phật giáo, mọi kinh thư và mật chú của Phật giáo đều được chia làm hai phần: phần hiển và phần mật. Phần hiển là nội dung, ý nghĩa và cơ sở lý luận trong Kinh để hành giả tụng niệm và nghiên cứu theo áp dụng tu tập. Phần mật là câu chú từ câu chú “Tâm Đà La Ni” cho đến câu 84, chỉ các Bồ tát mới thấu hiểu nghĩa ẩn của câu chú này.

Nguồn gốc của Chú Đại Bi

Thần chú Đại Bi được Quán Thế Âm Bồ Tát tụng trước một cuộc họp của các Phật, Bồ Tát và các Thần và Vương. Để trì chú này, hành giả phải có lòng thành, tuân thủ trai giới và luôn giữ lòng bình đẳng đối với mọi loài. Hành giả cần trì tụng chú Đại Bi liên tục.

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bồ Tát Quán Thế Âm đọc chú này trước một cuộc họp của các Phật, Bồ Tát, các Thần và Vương. Tương tự với câu “Om Mani Padme Hum” nổi tiếng ngày nay, chú Đại Bi cũng là một biểu tượng quan trọng của Phật Quán Thế Âm ở Đông Á. Chú Đại Bi thường được sử dụng để bảo vệ và làm thanh tịnh.

Thần Chú Đại Bi này được Bồ Tát Quán Thế Âm đọc vì tình yêu thương đối với chúng sinh và mong muốn mang đến “sự an lạc cho chúng sinh, trừ bỏ mọi bệnh tật, sống lâu, giàu có, diệt bỏ tất cả tội ác, xa rời chướng ngại, tăng trưởng công đức của pháp lành, đạt được mọi thiện căn, tiêu tan mọi sợ hãi, nhanh chóng đạt được mọi điều mong muốn”.

Lời chú Đại Bi tiếng Việt

Bài chú Đại Bi này là lời kinh chú Đại Bi chuẩn được dịch từ Âm Phạn -> Âm Hán -> Âm Việt và được sử dụng chính thức trong các kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại.

Đối với việc đọc trì tụng chú Đại Bi đúng pháp, có 3 phương pháp:

 1. Đọc rõ thành tiếng: đọc khiêm tốn, không đọc quá nhanh cũng không đọc quá chậm, đặc biệt chú ý đến âm thanh của chú.
 2. Đọc nhép môi, hoặc âm rất nhỏ chỉ người đọc nghe được: đọc khiêm tốn, không đọc quá nhanh cũng không đọc quá chậm, đồng thời lắng nghe âm thanh của chú trong tâm.
 3. Đọc thầm trong tâm: đọc với tâm trụ vào âm thanh của chú trong tâm, khi có suy nghĩ khác, dùng tâm trụ vào âm thanh.

Những lợi ích khi đọc trì tụng chú Đại Bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, người trì tụng chú Đại Bi sẽ nhận được 15 điều lành và không bị 15 thứ hoạn tử hại. Các lợi ích khi trì tụng chú Đại Bi bao gồm:

Hành giả được 15 điều lành khi trì tụng chú Đại Bi:

 1. Sinh ra thường được gặp những người quyền lực, tốt bụng.
 2. Sinh ra trong môi trường bình an, ổn định.
 3. Gặp nhiều vận may và điều may mắn.
 4. Gặp được nhiều bạn tốt.
 5. Có đủ sáu căn tốt đẹp.
 6. Có tâm đạo trong, công đức cao.
 7. Không vi phạm trai giới.
 8. Quan hệ với gia đình và bạn bè thân thiện.
 9. Tài sản và thực phẩm luôn sung túc.
 10. Được sự tôn trọng và giúp đỡ của người khác.
 11. Có của cải bảo đảm, không bị mất cắp.
 12. Mọi yên ước đều thành sự thực.
 13. Luôn được sự bảo vệ của các vị Long, Thiên, Thiện thần.
 14. Gặp được Phật và nghe pháp.
 15. Nghe được Chánh pháp và hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó.

Hành giả không bị 15 thứ hoạn tử khi trì tụng chú Đại Bi:

 1. Không chết do đói khát và khổ đau.
 2. Không chết vì bị giam cầm, gông cùm và bị đánh đập.
 3. Không chết vì oan gia báo thù.
 4. Không chết trong chiến tranh.
 5. Không chết vì bị ác thú như hổ, sói tấn công.
 6. Không chết vì rắn độc, bọ cạp cắn.
 7. Không chết do chết đuối hoặc cháy chết.
 8. Không chết vì bị uống thuốc độc.
 9. Không chết vì bị trùng độc tấn công.
 10. Không chết vì mất trí nhớ và điên loạn.
 11. Không chết vì té từ cây cao hoặc rơi xuống vực sâu.
 12. Không chết vì người ác hãm hại.
 13. Không chết vì tà thần, ác quỷ tấn công.
 14. Không chết vì bệnh tật nặng nề.
 15. Không chết do tự tử.

Trì tụng chú Đại Bi cũng rất phổ biến và được ưu ái trong các tông phái Phật giáo. Đối với mỗi phương pháp trì tụng, người dịch và các nhà Phật học có thể có biến thể khác nhau về tên kinh cũng như số câu chú. Tuy nhiên, tất cả đều mang lại những lợi ích tinh thần và trợ giúp cho người tu hành. Nguyện cầu tất cả hành giả có những trải nghiệm tốt và trường thọ trên con đường tu hành. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.