Thần Chú Liên Hoa Sinh: Khám phá một phương pháp trì tụng mạnh mẽ

Thần Chú Liên Hoa Sinh: Khám phá một phương pháp trì tụng mạnh mẽ
Video thần chú liên hoa sinh

Nguồn Gốc

Thần Chú Kim Cang Thượng Sư (Vajra Guru Mantra) là một bí mật Phật giáo quan trọng ở Tây Tạng, có nguồn gốc từ Đức Guru Rinpoche – Liên Hoa Sanh (Padmasambhava). Ban đầu, nó được giữ bí mật trong quá trình Guru Rinpoche sống và giảng dạy ở Tây Tạng. Sau đó, nó được khám phá bởi Đức Karma Lingpa vào thế kỷ 14 và truyền viết lên các tờ giấy vàng. Chúng ta đề cập đến thần chú nổi tiếng “OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM”.

Thần chú Kim Cang Thượng Sư - Liên Hoa Sanh
Thần chú Kim Cang Thượng Sư – Liên Hoa Sanh

Thần Chú Kim Cang Thượng Sư: Ý nghĩa và lợi ích không thể tưởng tượng

Ý nghĩa thần chú

OM AH HUM là tinh túy của bốn nguyên tắc giác ngộ, từ ngôn ngữ, lời nói đến ý nghĩ. VAJRA tượng trưng cho bất diệt và sức mạnh của Kim Cương. GURU đại diện cho sự chứng ngộ và tuệ trí của Đức Bảo Sanh. PADMA đại diện cho sự thanh tịnh và hoa sen của Liên Hoa. SIDDHI biểu hiện sức mạnh của công đức. HUM biểu thị sức mạnh Phật.

OM tượng trưng cho sự giàu có và hoàn hảo của thể thân. AH tượng trưng cho sự thỏa mãn và sự tồn tại tuyệt đối. HUM làm toàn thiện sự hiện diện của Guru Rinpoche, miễn là sự hoá thân. VAJRA làm toàn thiện tất cả các vị Phật Heruka trong mạng lưới đa chiều. GURU đề cập đến cội nguồn và những vị sư truyền thừa và những người duy trì giác tánh nội tại Trì Minh. PADMA làm toàn thiện tập hội của daka và dakini. SIDDHI biểu thị năng lượng của tất cả các vị Phật và những bảo vật linh thiêng. HUM biểu thị năng lượng của các Hộ Pháp và những vị bảo hộ.

OM AH HUM biểu hiện sức mạnh của ba cấp bậc Tantra. VAJRA biểu thị sức mạnh của pháp luật tu viện và giáo lý của Tantra. GURU biểu thị sức mạnh của luận và kriya yoga, là các cấp bậc đầu tiên của Tantra. PADMA biểu thị sức mạnh của charya tantra, là cấp bậc thứ hai của Tantra, và yoga tantra, là cấp bậc thứ ba của Tantra. SIDDHI biểu thị sức mạnh của các cấp bậc giáo lý mahayoga và anuyoga. HUM biểu thị sức mạnh của ati yoga, phương pháp Đại viên mãn tự nhiên (Dzogchen).

OM AH HUM đem lại những thành tựu tâm linh và các siddhi. VAJRA đem lại siddhi của sự an bình và sự phẫn nộ của chư Phật. GURU đem lại siddhi của nhận thức và các sư truyền thừa. PADMA đem lại siddhi của daka, dakini và các Hộ Pháp. SIDDHI đem lại những siddhi thông thường và siêu việt. HUM đem lại siddhi của việc hoàn thiện bất kỳ điều gì mà hành giả mong muốn.

OM AH HUM chuyển hướng tâm thức đến Tịnh Độ. VAJRA chuyển hướng tâm thức đến Tịnh Độ Hỉ Lạc Hiển Lộ phương đông. GURU chuyển hướng tâm thức đến Tịnh Độ Vinh Quang và Tráng Lệ phương nam. PADMA chuyển hướng tâm thức đến Tịnh Độ Cực Lạc phương tây. SIDDHI chuyển hướng tâm thức đến Tịnh Độ Hoạt Động Xuất Sắc phương bắc. HUM chuyển hướng tâm thức đến Tịnh Độ Bất Động ở trung tâm.

OM AH HUM tiêu diệt những gánh nặng trong tâm từ ba độc: tham, sân và si. VAJRA tiêu diệt sự hận thù. GURU tiêu diệt sự kiêu ngạo. PADMA tiêu diệt sự khao khát và tham muốn. SIDDHI tiêu diệt thèm muốn và ganh tị. HUM là phương pháp chung để tiêu diệt tất cả những gánh nặng từ những đau khổ và cảm xúc.

OM AH HUM đạt được sáu đức từ tâm linh. VAJRA đạt thành tựu an bình. GURU đạt thành tựu giàu có. PADMA đạt thành tựu cuốn hút. SIDDHI đạt thành tựu giác ngộ chung. HUM đạt thành tựu giác ngộ phẫn nộ.

OM AH HUM ngăn ngừa mọi lời nguyền rủa và tai họa. VAJRA ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực từ việc vi phạm quan hệ samaya với chư Phật. GURU ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực từ tám loại thần và quỷ trong luân hồi. PADMA ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực từ thần thế tục và quỷ ma. SIDDHI ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực từ các vị rồng và tinh linh đất. HUM ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực từ các thần, quỷ và con người trong luân hồi.

OM AH HUM đánh bại đội quân của năm độc trong tâm. VAJRA đánh bại sự oán hận. PADMA đánh bại sự khao khát và tham muốn. SIDDHI đánh bại sự thèm muốn và ganh tị. HUM đánh bại đội quân của thần, ma quỷ và con người.

Thông qua OM AH HUM, hành giả đạt được ba cấp bậc Thân bằng cách sử dụng VAJRA, hành giả chứng ngộ giác tánh nguyên sơ như gương. GURU, hành giả chứng ngộ Bình đẳng tánh trí. PADMA, hành giả chứng ngộ Diệu quan sát trí. SIDDHI, hành giả chứng ngộ Thành sở tác trí. HUM, hành giả chứng ngộ Pháp giới thể tánh trí.

Thông qua OM AH HUM, hàng trời, ma quỷ và con người đều phục tùng. Thông qua VAJRA, hành giả kiểm soát sức mạnh bất lợi của những thế lực ác ý. Thông qua GURU, hành giả kiểm soát những thế lực ác ý của Thần Chết và ma quỷ ăn thịt người. Thông qua PADMA, hành giả kiểm soát ảnh hưởng xấu của yếu tố nước và gió. Thông qua SIDDHI, hành giả kiểm soát ảnh hưởng xấu của thế lực ma quỷ và linh hồn gây hại và kiểm soát tiêu cực đời sống của hành giả. Thông qua HUM, hành giả kiểm soát ảnh hưởng xấu của cấu trúc hành tinh và tinh linh đất.

Lợi ích khi trì tụng thần chú Kim Cang Thượng Sư

Trulshik Rinpoche đã nói rằng: “Chúng ta nên trì tụng thần chú của Guru Rinpoche 1.200.000 lần. Nếu chúng ta hoàn thành 1.200.000 lần này, chúng ta sẽ nhận được phước lành từ Đức Guru Rinpoche. Với mười triệu siddhi, chúng ta sẽ được tái sanh trong cõi Vidhyadharas.”

Ngay cả khi chúng ta chỉ trì tụng thần chú này một trăm lần mỗi ngày, mà không bị gián đoạn, chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn và gặp thuận lợi trong công việc, gia đình và cuộc sống hàng ngày.

Nếu chúng ta trì tụng hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn lần mỗi ngày, chúng ta có thể tỏa sáng và có ảnh hưởng đáng kể đến người khác, cũng như nhận được phước lành và sức mạnh tinh thần.

Nếu chúng ta lặp đi lặp lại thần chú một trăm nghìn hoặc một triệu lần thường xuyên, chúng ta sẽ tạo ra một lợi ích to lớn cho chúng sinh, theo mong muốn của chúng ta.

Nếu chúng ta trì tụng thần chú ba hoặc bảy triệu lần, chúng ta sẽ không bao giờ tách rời khỏi chư Phật. Tất cả các vị thần và ma quỷ sẽ thể hiện sự tôn kính và ngưỡng mộ chúng ta.

Trường hợp tuyệt vời nhất, chúng ta sẽ tỏa sáng như cầu vồng và đạt được đỉnh cao trong cuộc sống. Ở mức độ trung bình, khi chết, chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng Phật trong trạng thái bardo và được tái sinh trong cõi Ngayab, mang lại lợi ích vô tận cho chúng sinh.

Hoa Sen Phật – (Internet – thuvienhoasen.org)