Thần Chú Quan Thế Âm Bồ Tát: Tinh Hoa Lòng Bi Mẫn Của Phật

Video thần chú quan thế âm bồ tát

Mở đầu

Thần Chú Quan Thế Âm Bồ Tát, còn được gọi là “Om Mani Pémé Hung”, là thần chú biểu trưng cho lòng bi mẫn và ân sủng của chư Phật và Bồ-tát. Thần chú này đặc biệt tượng trưng cho ân sủng của Quán Tự Tại, vị Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại được coi là vị Phật quan trọng nhất trong dân tộc Tây Tạng và là vị thần hộ mạng của họ.

Quan Tự Tại và ý nghĩa của thần chú

Quan Tự Tại, hay còn gọi là Quán Thế Âm, là hiện thân của Phật trong hình thức Báo thân. Thần chú “Om Mani Pémé Hung” được coi là tinh hoa của lòng bi mẫn của chư Phật đối với hữu tình. Thần chú này được truyền tụng rằng, thậm chí một đứa trẻ chỉ biết nói “Mẹ” cũng có thể tụng thần chú này.

Theo truyền thuyết, trước khi Trí Thức Phật thành tỏa, đã có một ngàn thái tử trong quá khứ thức tỉnh và nguyện trở thành Phật. Trong số đó, Thích Ca Phật đã trở thành Phật nhưng Quan Tự Tại thì nguyện sẽ không thành tỏa cho đến khi tất cả những ngàn thái tử khác cũng trở thành Phật. Với lòng bi mẫn vô tận, Quan Tự Tại còn nguyện giải thoát tất cả chúng sanh khỏi vòng luân hồi đau khổ.

Trước mặt tất cả chư Phật, Quan Tự Tại đã nguyện: “Con nguyện cứu giúp tất cả hữu tình và ngày nào con mệt mỏi trong công việc này, nguyện cho thân con tan thành một ngàn mảnh”. Đầu tiên, ngài xuống cõi địa ngục, sau đó tiến lên cõi ngạ quỷ và rồi các cõi trời. Từ đó, ngài vô tình nhìn xuống và chợt thấy vẫn còn nhiều người sa vào địa ngục, mặc dù ngài đã cứu rất nhiều chúng sanh thoát khỏi địa ngục.

Điều này làm Quan Tự Tại vô cùng đau buồn. Trong một cơn tuyệt vọng, ngài kêu cứu tất cả chư Phật. Những vị này từ khắp muôn phương thế giới đã đến cứu giúp như mưa tuyết. Với sức mạnh của mình, chư Phật đã tái tạo hoàn toàn thân thể của Quan Tự Tại, khiến ngài có mười một cái đầu, một ngàn cánh tay và một con mắt trên lòng bàn tay. Điều này biểu thị sự kết hợp giữa trí tuệ và phương tiện thiện xảo, là dấu hiệu của lòng bi mẫn chân thực.

Tâm đại bi của Quan Tự Tại càng hiện hữu hơn, và ngài tiếp tục nguyện: “Con nguyện không thành tỏa cho đến khi tất cả chúng sanh trở thành Phật.”

Tara và ý nghĩa của thần chú

Theo truyền thuyết, vì đau buồn trước nỗi khổ của luân hồi sinh tử, hai giọt nước mắt đã rơi từ mắt Quan Tự Tại và chư Phật đã biến hai giọt nước mắt đó thành hai nữ thần Tara. Một nữ thần có màu xanh lá cây, tượng trưng cho sức mạnh của lòng bi mẫn, và một nữ thần có màu trắng, tượng trưng cho mẹ hiền của lòng bi mẫn. Tara có nghĩa là “người giải cứu”, người chở chúng ta vượt qua biển sinh tử.

Theo kinh điển, chính Quan Tự Tại đã truyền thần chú này cho đức Phật. Và đức Phật đã giao phó công tác cứu giúp chúng sanh cho Quan Tự Tại. Khi chúng sanh tụng thần chú này với lòng tin, kết hợp với thiền định và tinh tấn, năng lực chuyển hóa của thần chú sẽ phát sinh và tăng trưởng. Chính vì vậy, chúng ta có thể chuyển hóa bản thân bằng phương pháp này.

Pháp tánh của “Om Mani Pémé Hung”

Theo giáo lý, mỗi âm trong thần chú “Om Mani Pémé Hung” mang hiệu quả đặc biệt để chuyển hóa tầng lớp khác nhau của chúng ta. Sáu âm này tịnh hóa sáu nguyên nhân gốc của vô minh, góp phần vào việc loại bỏ ác nghiệp và khổ đau trong cuộc sống. Thần chú này cũng tịnh hóa sáu hạnh siêu việt của tâm giác ngộ, bao gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Ngoài ra, thần chú còn có khả năng hộ trì, che chở khỏi những ảnh hưởng xấu và các bệnh tật.

Thông qua thần chú “Om Mani Pémé Hung”, ta có thể tắt tính chất sáu phiền não và giúp bản thân tiến tới giác ngộ. Truyền thuyết nói rằng các tiếng nói này có thể trở thành âm thanh của thần chú sáu âm, khiến chúng ta trở nên thanh tịnh và an lạc.

Kết Luận

Thần Chú Quan Thế Âm Bồ Tát, “Om Mani Pémé Hung”, là tinh hoa của lòng bi mẫn và ân sủng của chư Phật và Bồ-tát. Thần chú này tượng trưng cho sự mục đích của Quan Tự Tại trong việc cứu giúp tất cả chúng sanh. Tự nguyện hộ trì bằng thần chú này, chúng ta có thể trải nghiệm sự chuyển hóa và chốn an lành trong tâm hồn.