Thích Ca Mâu Ni Phật

Video thích ca mâu ni phật

Tuổi thọ của một A-tăng-kỳ là bao lâu?

Điều này không thể tính toán được! Theo lời Phật dạy, một tảng đá vuông vức có kích thước 16km (Dài-rộng-cao) mất 100 năm để có một vị Chư Thiên đến lấy tấm lụa lau một lần. Khi tảng đá mòn đến mức chạm đất, gọi là một A-tăng-kỳ. Một thùng hạt cải vuông vức có kích thước 16km cũng mất 100 năm để có một vị Chư Thiên đến lấy đi một hột. Khi trong thùng không còn hột cải nào, cũng được gọi là một A-tăng-kỳ. Với việc Phật đã tu phước huệ trong 03 A-tăng-kỳ kiếp, chúng ta có thể thấy sự vĩ đại của Ngài.

Ngài tu hành và khổ hạnh

Phật chịu khó làm những việc khó mà người khác không thể làm được. Ngài chịu đựng những khó khăn mà người bình thường không thể chịu đựng. Với lòng từ bi đối với chúng sanh, Ngài đã phát tâm Bồ Đề, tu Nhất Thiết Trí và không tiếc chất xám để giáo dục chúng sanh. Qua nhiều kiếp sống, Ngài đã trải qua nhiều gian khổ và nhậu như chuyện không ai chịu, ăn những thứ mà người khác không muốn ăn, nhường nhịn những điều mà người khác không thể làm. Đó là lý do tại sao Ngài trở thành Phật và chứng quả Bồ Đề.

Học Phật và tu hành là để hiểu sự thống khổ của cuộc sống và chứng minh thành Phật

Phật không thể trở thành Phật chỉ trong một ngày một đêm. Ngài phải tu hành qua ba A-tăng-kỳ kiếp trước khi mani-fest Tám Tướng Thành Đạo. Vậy Tám Tướng Thành Đạo là gì? Tướng thứ nhất là Đâu Suất, nơi mà Pháp Vương Tử (Bổ Xứ) chuẩn bị thành Phật cư ngụ. Tướng thứ hai là Trụ Thai, trong bào thai Phật đã truyền Pháp Luân giáo dục chúng sanh. Tướng thứ ba là Xuất Thai, ngày mùng tám tháng tư khi Phật ra khỏi bào thai, Ngài khẳng định vị trí ngai vàng của mình bằng cách nói: “Trên trời dưới đất, Không ai tôn quý bằng ta!” Thật là kỳ diệu!

Phật và những trạng thái của Ngài

Có phải Phật tự cao tự đại? Tôi không phải là luật sư biện hộ cho Phật, nhưng sự thật là Phật xứng đáng với danh hiệu đó. Ngay từ lúc sinh ra, Ngài đã muốn giới thiệu Chánh Đạo cho chúng sanh. Ngày Phật ra đời, có chín con rồng phun nước để tắm Ngài. Lớn lên trong triều cung, Phật đã học được tất cả những kiến thức trên thế gian. Tất cả kỹ năng của người khác, Ngài đều học hỏi. Tuy nhiên, Ngài đã thông đạt vượt trội.

Ðức Phật và việc nhận thức về sự thống khổ của cuộc sống

Một ngày đi dạo quanh bốn cửa thành, Phật nhìn thấy sự sinh, lão, bệnh, tử và từ đó ý thức được rằng cuộc đời con người đầy đau khổ. Sinh, lão, bệnh, tử là những khổ đau, và cuộc sống con người không có ý nghĩa đích thực. Vì thế, Phật rời bỏ sự giàu có để tu hành, với mục tiêu trở thành một trong Tám Tướng Thành Đạo.

Lấy Phật làm gương để tu hành

Học Phật và tu hành là để hiểu rõ sự thống khổ của cuộc sống và chứng minh thành Phật, đó mới chính là chân lý. Vì vậy, vào ngày Phật Đản, chúng ta phải học hỏi từ lời dạy của Phật. Lấy Phật làm gương, lấy hành vi của Phật làm gương, lấy tâm của Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện mình, lấy chí của Phật làm chí mình. Phải kiên nhẫn học tinh thần không sợ khó khăn, khổ cực. Chỉ khi đạt được điều này, tất cả mọi người đều có thể trở thành Phật, đạt đến sự giải thoát.

Tu hành không dễ dàng và cam kết với sự tu hành

Vì mong muốn tu hành, Phật không tiếc mạng sống và có lòng dũng cảm để tu. Bây giờ, nếu chúng ta không chịu khó và gian khổ, làm sao có thể trở thành Phật? Khi đã nhập gia, nếu chúng ta không chân chính tu hành, chúng ta phụ lòng của Phật, các Bồ Tát và các Tổ Sư!

Không để lòng tham và ích kỷ cản trở tu hành

Nếu lòng tham, lòng tranh, lòng cầu danh lợi và lòng ích kỷ không được xóa bỏ, thì sẽ không ai đối diện được với Phật, cha mẹ và tổ tiên. Đừng chỉ lo lắng về bản thân mình, hãy lo lắng vì người khác. Hãy cam kết tu hành và không lãng phí thời gian. Đêm nay hoặc mai này, Địa Ngục không biết đến khi nào sẽ đến. Khi nó đến, dù bạn muốn sống thêm vài ngày thì cũng không thể. Đừng chờ đến khi đã trở nên già cỗi mới cam kết tu hành. Đừng chờ đến khi hối hận rồi mới nhận ra đã quá muộn!

Ở cuộc sống, sinh và chết luân hồi lẫn nhau. Nếu sống không xứng đáng, chúng ta chỉ trở thành súc sinh sau khi chết. Khi mất đi thân thể, không thể quay trở lại được trong vạn kiếp. Vì vậy, đừng tự lừa dối bản thân, đừng làm ông luật sư tự vệ. Đừng nghĩ rằng không cần tu hành và chỉ cần Phật giúp bạn trở thành Phật! Ngay cả Ánanda, em trai của Phật cũng không thể được ban cho Tam muội chỉ bởi chính ông phải tự nỗ lực tu hành.

Vì vậy, đến Vạn Phật Thành cũng có thể coi là đến Tuyển Phật Trường. Chúng ta phải học tập để đạt được sự giỏi giang trước khi bước vào cuộc thi. Đừng chờ đến khi thi trượt và mới hối hận, vì lúc đó sẽ đã quá muộn!