Tổng hợp Công thức tính phần trăm khối lượng và Bài tập minh họa

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về Công thức phần trăm khối lượng hay nhất

Công thức tính phần trăm khối lượng và bài tập liên kết là một trong những chuyên đề trọng tâm của chương trình học lớp 10, 11. Công thức thành phần phần trăm theo khối lượng là gì? Lý thuyết về công thức tính phần tử khối lớp 10?… Trong nội dung bài viết chi tiết dưới đây, Tiphay.edu.vn giới thiệu đến các bạn công thức tính phần trăm theo khối lượng, cùng tìm hiểu nhé !.

Phần trăm khối lượng là gì?

 • Phần trăm khối lượng cho biết phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất hóa học.
 • Để tìm phần trăm khối lượng, chúng ta cần biết khối lượng mol của các nguyên tố trong hợp chất, tính bằng gam / mol, hoặc số gam của các chất tạo thành dung dịch.
 • Phần trăm khối lượng được tính bằng công thức đơn giản chia khối lượng của nguyên tố (hoặc chất tan) cho khối lượng của hợp chất (hoặc dung dịch).

Công thức tính thành phần phần trăm theo khối lượng

Công thức phần trăm khối lượng hóa học

% A = ( frac {m_ {A}} {m_ {hh}} ). 100%

% B = ( frac {m_ {B}} {m_ {hh}} ). 100%

% C = ( frac {m_ {C}} {m_ {hh}} ). 100%

Trong đó:

(m_ {hh} = m_ {A} + m_ {B} + m_ {C}… )

Công thức phần trăm khối lượng trong dung dịch

C% = ( frac {m_ {ct}} {m_ {dd}} ). 100%

(m_ {ct} = frac {m_ {dd}} {100} ). C%

(m_ {dd} ) = ( (m_ {ct} ). 100%): C%

Công thức tính tỷ trọng

(d = frac {m_ {dd}} {V} ) (g / ml)

Công thức tính nồng độ mol / lít ( (C_ {M} ))

(C_ {M} = frac {n} {V} )

Trong đó:

 • n: số mol chất tan trong dung dịch (mol)
 • V: thể tích dung dịch (lít)

Công thức phần trăm theo thể tích (hoặc phần trăm theo số mol)

Công thức cho phần trăm thể tích hoặc công thức cho phần trăm mol

% A = ( frac {n_ {A}} {n_ {hh}} ). 100%

Xem thêm: Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến

Trong đó: (n_ {hh} = n_ {A} + n_ {B} + n_ {C} +… )

Công thức liên hệ giữa C%, (C_ {M} ) và mật độ DỄ DÀNG

(C_ {M} = frac {10.D} {M} ). C%

( Leftrightarrow ) C% = ( frac {C_ {M} .M} {10.D} )

Cách thường tính phần trăm theo khối lượng

Tính phần trăm khối lượng khi biết khối lượng

 • Bước 1: Tính khối lượng mol của hợp chất (A_ {x} B_ {y} )
 • Bước 2: Tính số mol mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất (A_ {x} B_ {y} ). Phân tử 1 mol (A_ {x} B_ {y} ) có: x mol nguyên tử A và y mol nguyên tử B.
 • Tính khối lượng của các nguyên tố có trong 1 mol hợp chất (A_ {x} B_ {y} ).
  • (m_ {A} = x.M_ {A} )
  • (m_ {B} = x.M_ {B} )
 • Tính phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố theo công thức:
  • % (m_ {A} ) = ( frac {m_ {A}} {m_ {A_ {x} B_ {y}}} ). 100%
  • % (m_ {B} ) = ( frac {m_ {B}} {m_ {A_ {x} B_ {y}}} ). 100%
  • Hoặc% (m_ {B} ) = 100% -% (m_ {A} )

Tính phần trăm khối lượng khi chưa biết khối lượng

Bước 1: Xác định phương trình phần trăm khối lượng trong hợp chất

 • Viết lại phương trình ở đầu bài: Phần trăm khối lượng = (Khối lượng phân tử của nguyên tố / Khối lượng phân tử của hợp chất) x 100.
 • Đơn vị của hai giá trị này là gam trên mol (g / mol).
 • Nếu bài toán không đưa ra khối lượng, bạn có thể sử dụng khối lượng mol để tính phần trăm khối lượng của nguyên tố.

Bước 2: Viết công thức hóa học

 • Nếu bài toán không bao gồm công thức hóa học của mỗi hợp chất, chúng ta cần viết nó ra.
 • Nếu bài toán là công thức hóa học thì bỏ qua bước này mà chuyển sang bước Tìm khối lượng từng nguyên tố.

Bước 3: Tìm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất.

 • Tra khối lượng phân tử của từng nguyên tố trong công thức hóa học trên bảng tuần hoàn.
 • Khối lượng nguyên tố thường được viết bên dưới ký hiệu hóa học.
 • Lưu ý khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất.

Bước 4: Nhân khối lượng nguyên tử với tỉ lệ mol.

 • Xác định số mol (tỉ lệ mol) của mỗi nguyên tố trong hợp chất hoá học.
 • Tỷ lệ mol được tính bằng số thấp hơn trong công thức hóa học của hợp chất. Nhân khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố với tỉ lệ mol.

Bước 5: Tính tổng khối lượng của mối nối.

 • Cộng khối lượng của tất cả các nguyên tố trong hợp chất.
 • Tổng khối lượng của một hợp chất có thể được tính bằng cách sử dụng tỷ lệ mol. Con số này là mẫu số trong phương trình phần trăm khối lượng.

Bước 6: Xác định khối lượng của nguyên tố để tính phần trăm khối lượng.

 • Khi nhiệm vụ yêu cầu bạn tìm “phần trăm khối lượng”, bạn cần tìm khối lượng của một nguyên tố cụ thể trong một hợp chất dưới dạng phần trăm của tổng khối lượng của tất cả các nguyên tố.
 • Xác định khối lượng của nguyên tố này và viết nó ra. Khối lượng này là khối lượng được biểu thị bằng tỷ lệ mol. Con số này là tử số trong phương trình phần trăm khối lượng.

Bước 7: Thay các biến vào phương trình phần trăm khối lượng.

Khi giá trị của mỗi biến đã được xác định, chỉ cần cắm chúng vào phương trình được xác định ở bước đầu tiên:

Phần trăm khối lượng = (Khối lượng phân tử của nguyên tố / Khối lượng phân tử của hợp chất) x 100.

Bước 8: Tính phần trăm khối lượng.

Bây giờ phương trình đã được điền vào, tất cả những gì bạn phải làm là tính phần trăm khối lượng.

Chia khối lượng của nguyên tố cho tổng khối lượng của hợp chất rồi nhân với 100. Đây là phần trăm khối lượng của nguyên tố trong hợp chất.

Xem thêm: Thơ về niềm tin trong tình yêu

Lý thuyết về công thức tính phần trăm khối lượng và bài tập

Bài tập về công thức tính phần trăm khối lượng lớp 10

Bài 1: Oxi hóa hoàn toàn 0,135 gam hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng chất rắn (H_ {2} SO_ {4} ), bình 2 đựng KOH thì khối lượng bình 1 tăng tương ứng là 0,117 gam 2 tăng 0,396 gam. Trong một thí nghiệm khác, đun nóng 1,35 g hợp chất A với CuO thì thu được 112 mL (dktc) khí nitơ. Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong phân tử của chất A.

giải pháp

Khối lượng bình 1 tăng lên là khối lượng của (H_ {2} O )

( Rightarrow n_ {H} = 2n_ {H_ {2} O} = frac {2,0,117} {18} = 0,013 , mol )

Sự tăng thể tích của pít-tông 2 là khối lượng của (CO_ {2} )

( Rightarrow n_ {C} = n_ {CO_ {2}} = frac {0,396} {44} = 0,009 , mol )

Số mol của N có trong 0,135 gam hợp chất hữu cơ A là:

(n_ {N} = n_ {N_ {2}} = frac {2,0,112} {22,4,10} = 0,001 , mol )

Để:

% (m_ {C} ) = ( frac {12.0.009} {0.135} ). 100% = 80%

% (m_ {H} ) = ( frac {1.0.0013} {0.135} ). 100% = 9.63%

% (m_ {N} ) = ( frac {14.0.001} {0.135} ). 100% = 10.37%

% (m_ {O} ) = 100% – (80% + 9,63% + 10,37%) = 0%

Xem thêm: Cách tạo tài khoản bán hàng trên shopee

Bài 2: Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít khí (CO_ {2} ) (dktc) và 0,72 gam (H_ {2} O ). Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử của chất A?

giải pháp

Oxi hóa A tạo ra (CO_ {2} ) và (H_ {2} O )

( Rightarrow ) Hợp chất A có C, H có thể có O.

(n_ {CO_ {2}} = frac {0,672} {22,4} = 0,03 , mol )

(n_ {H_ {2} O} = frac {0,72} {18} = 0,04 , mol )

( Rightarrow n_ {C} = n_ {CO_ {2}} = 0,03 , mol )

(n_ {H} = 2n_ {H_ {2} O} = 0,08 , mol )

Để:

% (m_ {C} ) = ( frac {12.0.03} {0.6} ). 100% = 60%;

% (m_ {H} ) = ( frac {1,0,08} {0,6} ). 100% = 13,33%

% (m_ {O} ) = 100% – (60% + 13,33%) = 26,67%

Như vậy là bài viết trên đã giúp các bạn làm quen với chủ đề công thức phần trăm khối lượng. Hi vọng những công thức tính phần trăm thể tích mà Tiphay.edu.vn đã tổng hợp sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Xem chi tiết trong video của thầy TUẤN XÍP:

(Nguồn: www.youtube.com)

Related Posts

Top 6 Cách nuôi lô khung 2 ngày hot nhất

Top 6 Cách nuôi lô khung 2 ngày hot nhất

Trong bài viết này mvatoi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về chủ đề Cách nuôi lô khung 2 ngày cực hot

Trung tâm hỗ trợ Garena – Trụ sở garena Hồ Chí Minh

Trung tâm hỗ trợ Garena – Trụ sở garena Hồ Chí Minh

Trong bài viết này mvatoi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về chủ đề hỗ trợ Garena cực hot

Top 6 cách hack Free Fire kim cương vô hạn hot nhất

Top 6 cách hack Free Fire kim cương vô hạn hot nhất

Dưới đây là bài viết về cách hack Free Fire hay nhất

Lột đồ tướng nữ liên quân

Cách lột đồ tướng nữ liên quân 18+ không che cực hot

Trong bài viết này mvatoi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về lột đồ tướng nữ liên quân hay nhất và đầy đủ nhất

Akinator tiếng Việt

Cách chơi thần đèn Akinator tiếng Việt trên điện thoại và PC hot nhất

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Thần đèn Akinator tiếng Việt hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Top 10+ lời chúc 20 10 cho bà hay nhất

Top 10+ lời chúc 20 10 cho bà hay nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp lời chúc 20 10 cho bà hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi