Trở mặt như trở bàn tay

Ý nghĩa của thành ngữ “trở mặt như trở bàn tay”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

trở mặt như trở bàn tay có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu trở mặt như trở bàn tay trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ trở mặt như trở bàn tay trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ trở mặt như trở bàn tay nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới trở mặt như trở bàn tay

 • lù rù như chuột chù phải khói là gì?
 • ăn no ngủ kỹ là gì?
 • ăn mày đánh đổ cầu ao là gì?
 • hung chi hơn gạo, bạo chi hơn tiền là gì?
 • xuất khẩu thành chương là gì?
 • mài mực ru con, mài son đánh giặc là gì?
 • lửa thử vàng, gian nan thử đức là gì?
 • nhát như cáy là gì?
 • thẳng như chỉ đặt là gì?
 • vong ân bội nghĩa là gì?
 • lộn thừng lộn chão là gì?
 • trai cầu vồng yên thế, gái nội duệ cầu lim là gì?
 • tam khoanh tứ đốm là gì?
 • tiếc vãi máu mắt là gì?
 • lúa trỗ ngả mạ, vàng rạ mạ xuống là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “trở mặt như trở bàn tay” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

trở mặt như trở bàn tay có nghĩa là: Thay đổi, lật lọng một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Đây là cách dùng câu trở mặt như trở bàn tay. Thực chất, “trở mặt như trở bàn tay” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ trở mặt như trở bàn tay là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Related Posts