Tuổi Tuất: Chọn ngày nào để khai trương cửa hàng?

Người tuổi Tuất thường đặt câu hỏi: “Ngày nào trong năm là thích hợp để khai trương cửa hàng?” Để giúp bạn, chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết trong bài viết này.

1. Tuổi Mậu Tuất (1958)

Ngày khai trương cửa hàng đóng vai trò quan trọng với sự thành công của bạn. Gia chủ Mậu Tuất cần cân nhắc và suy xét kỹ lưỡng trước khi chọn ngày khai trương.

Dưới đây là một số ngày đẹp theo phong thủy dành cho gia chủ Mậu Tuất:

 • Tháng 1: 4/12, 9/12, 26/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 2/1, 10/1, 15/1, 28/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 12/2, 27/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 1/3, 5/3, 14/3, 27/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 6/4, 25/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 2/5, 16/5, 28/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 8/6, 17/6, 27/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 2/7, 5/7, 10/7, 25/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 1/8, 12/8, 27/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 1/10, 15/10, 25/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 2/11, 9/11, 13/11, 29/11 (âm lịch)

2. Tuổi Canh Tuất (1970)

Người tuổi Canh Tuất (năm sinh dương lịch là 1970) quan tâm đến việc chọn ngày khai trương cửa hàng. Dưới đây là một số ngày đẹp, tháng tốt trong năm cho gia chủ Canh Tuất:

 • Tháng 1: 1/12, 3/12, 23/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 2/1, 13/1, 15/1, 25/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 10/2, 28/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 2/3, 5/3, 17/3, 28/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 1/4, 27/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 4/5, 15/5, 29/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 5/6, 16/6, 25/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 2/7, 3/7, 12/7, 28/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 1/8, 12/8, 29/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 4/9, 15/9, 27/9, 28/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 4/10, 17/10, 28/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 1/11, 4/11, 12/11, 26/11 (âm lịch)

3. Tuổi Nhâm Tuất (1982)

Người tuổi Nhâm Tuất quan tâm đến ngày khai trương cửa hàng. Dưới đây là một số ngày đẹp, tháng tốt trong năm cho gia chủ Nhâm Tuất:

 • Tháng 1: 3/12, 7/12, 28/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 5/1, 12/1, 15/1, 25/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 10/2, 25/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 3/3, 4/3, 14/3, 28/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 3/4, 25/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 1/5, 10/5, 25/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 3/6, 15/6, 27/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 5/7, 8/7, 10/7, 27/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 2/8, 10/8, 28/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 2/9, 13/9, 75/9, 28/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 5/10, 12/10, 25/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 2/11, 4/11, 13/11, 27/11 (âm lịch)

4. Tuổi Giáp Tuất (1994)

Người tuổi Giáp Tuất (năm sinh dương lịch là 1994) quan tâm đến ngày khai trương cửa hàng, công ty và văn phòng. Dưới đây là một số ngày đẹp, tháng tốt trong năm cho gia chủ Giáp Tuất:

 • Tháng 1: 2/12, 7/12, 25/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 1/1, 4/1, 12/1, 27/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 10/2, 25/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 1/3, 2/3, 15/3, 28/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 5/4, 20/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 3/5, 13/5, 27/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 2/6, 15/6, 28/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 3/7, 5/7, 8/7, 25/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 3/8, 10/8, 27/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 2/9, 10/9, 25/9, 27/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 1/10, 3/10, 27/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 2/11, 9/11, 13/11, 27/11 (âm lịch)

5. Tuổi Bính Tuất (2006)

Người tuổi Bính Tuất thường quan tâm đến việc chọn ngày khai trương cửa hàng. Dưới đây là một số ngày đẹp trong năm cho gia chủ Bính Tuất:

 • Tháng 1: 3/12, 7/12, 25/12 (âm lịch)
 • Tháng 2: 1/1, 9/1, 15/1, 28/1 (âm lịch)
 • Tháng 3: 5/2, 27/2 (âm lịch)
 • Tháng 4: 3/3, 4/3, 14/3, 28/3 (âm lịch)
 • Tháng 5: 7/4, 28/4 (âm lịch)
 • Tháng 6: 2/5, 14/5, 28/5 (âm lịch)
 • Tháng 7: 9/6, 18/6, 27/6 (âm lịch)
 • Tháng 8: 3/7, 8/7, 10/7, 28/7 (âm lịch)
 • Tháng 9: 5/8, 12/8, 29/8 (âm lịch)
 • Tháng 10: 5/9, 12/9, 25/9, 28/9 (âm lịch)
 • Tháng 11: 3/10, 15/10, 27/10 (âm lịch)
 • Tháng 12: 2/11, 3/11, 13/11, 27/11 (âm lịch)

Mong rằng thông tin trên đã giúp bạn tuổi Tuất lựa chọn ngày khai trương cửa hàng phù hợp nhất. Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua M & Tôi để được tư vấn chi tiết.

Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan