Tuyển Tập Các Bài Văn Khấn Truyền Thống

Nội dung bài viết

Hòa Mình với Tết Nguyên Đán

Văn Khấn Ông Chúa Táo Trên Đỉnh Trời (Ngày 23 tháng Chạp)

Lễ Khấn Tạ Mộ (Lễ Tế Cúng tại Nghĩa Trang)

Lễ Khấn Tiễn Năm Cũ (Lễ Tất Niên)

Lễ Cúng Giao Thừa – Xua Tan Tai Ấm Đêm Mùng Một

Văn Khấn Giao Thừa trong Ngôi Nhà

Khấn Thần Linh trong Ngôi Nhà (Ngày Mùng Một Tết)

Khấn Tổ Tiên (Ngày Mùng Một Tết)

Lễ Khấn Tạ Năm Mới

Khám Phá Những Tiết Lễ Quý Giá Trong Năm

Lễ Khấn Tết Nguyên Tiêu

Lễ Khấn Cúng Sao Giải Hạn (Ngày Rằm tháng giêng)

Lễ Thanh Minh (Lễ Khấn Âm Phần Long Mạch và Sơn Thần Thổ Phủ tại Nghĩa Trang)

Lễ Thanh Minh (Lễ Khấn Văn Linh trước Mộ)

Lễ Khấn Tết Hàn Thực

Lễ Khấn Ngày Tết Đoan Ngọ

Tiết Trung Nguyên – Khấn Thần Linh trong Ngôi Nhà (Ngày 15 tháng 7)

Tiết Trung Nguyên – Khấn Tổ Tiên trong Ngôi Nhà (Ngày 15 tháng 7)

Tiết Trung Nguyên – Khấn Chúng Sinh ngoài Trời (Ngày 15 tháng 7)

Tiết Trung Nguyên – Cúng Phóng Sinh

Lễ Cúng Tổ Tiên (Ngày Tết Trung Thu)

Lễ Khấn Tổ Tiên (Ngày Tết Cơm Mới)

Mùng Một – Ngày Rằm

Lễ Khấn Tổ Công và các Vị Thần

Lễ Khấn Gia Tiên vào Ngày Rằm và Mùng Một

Lễ Cúng Cô Hồn trong Đêm Đầu Tháng 7

Vòng Đời và Những Nghi Lễ Tín Ngưỡng

Lễ Cúng Mụ (Lễ Khấn Cúng Mụ)

Lễ Cúng Mụ (Lễ Khấn Đầy Năm)

Lễ Đám Cưới (Lễ Khấn Yết Cáo Gia Thần và Gia Tiên)

Lễ Khấn Lễ Động Thổ

Lễ Nhập Trạch (Lễ Khấn Thần Linh)

Lễ Nhập Trạch (Lễ Khấn Cáo Yết Gia Tiên)

Lễ Khấn Yết Cáo Táo Quân và Thổ Thần

Lễ Khấn Lễ Tân Gia (Lễ Khấn Gia Tiên)

Lễ Khai Trương Cửa Hàng

Lễ Khấn Bồi Hoàn Địa Mạch

Giải Hạn và Các Lễ Phát Sao

Lễ Khấn Giải Hạn Sao Thái Dương

Lễ Khấn Giải Hạn Sao Thái Âm

Lễ Khấn Giải Hạn Sao Mộc Đức

Lễ Khấn Giải Hạn Sao Vân Hán

Lễ Khấn Giải Hạn Sao Thổ Tú

Lễ Khấn Giải Hạn Sao Thái Bạch

Lễ Khấn Giải Hạn Sao Thủy Diệu

Lễ Khấn Giải Hạn Sao La Hầu

Lễ Khấn Giải Hạn Sao Kế Đô

Tang Lễ và Những Lễ Rước Hương

Lễ Khấn Lễ Thiết Linh

Lễ Khấn Lễ Thành Phục

Lễ Khấn Lễ Chúc Thực

Lễ Khấn Cáo Long Thần Thổ Địa

Lễ Khấn Lễ Thành Phần

Lễ Khấn Lễ Hồi Linh

Lễ Khấn Lễ Chầu Tổ (Lễ Khấn Triều Tổ)

Lễ Khấn Lễ Tế Ngu

Lễ Khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc

Lễ Khấn Lễ Triệu Lịch Điện Văn

Lễ Khấn Lễ Tiểu Tường và Đại Tường (Giỗ Đầu và Giỗ Thứ Hai)

Lễ Khấn Lễ Đàm Tế

Lễ Khấn Lễ Rước Linh Vị vào Chính Điện (Lễ Khấn Yết Cáo Tiên Tổ)

Lễ Khấn Lễ Cải Cát

Văn Khấn Trong Cuộc Sống Bình Thường

Lễ Khấn Long Mạch, Sơn Thần và Thổ Thần

Lễ Cúng Giỗ và Những Nghi Lễ Liên Quan

Lễ Khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và Các Vị Thần Linh Trước Ngày Giỗ Đầu

Lễ Khấn Ngày Giỗ Đầu

Lễ Khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và Các Vị Thần Linh Trước Ngày Giỗ Hết

Lễ Khấn Ngày Giỗ Hết (Đại Tường)

Lễ Khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và Các Vị Thần Linh vào Ngày Tiên Thường (trước ngày giỗ 1 ngày)

Lễ Khấn Gia Tiên Ngày Giỗ Tiên Thường (theo Phong Tục Cát Kỵ)

Lễ Khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và Các Vị Thần Linh vào Ngày Giỗ Thường (theo Phong Tục Cát Kỵ)

Lễ Khấn Gia Tiên Ngày Giỗ Thường

Ý Nghĩa Khi Cúng Giỗ

Ý Nghĩa Các Văn Khấn trong Lễ Cúng Giỗ

Lời Khấn Tín Ngưỡng Tại Gia

Lễ Khấn Thổ Công

Lễ Khấn Thần Tài

Lễ Khấn Thánh Sư

Lễ Khấn Tiền Chủ

Lời Khấn Tại Chùa

Lễ Khấn Tại Chùa

Lễ Khấn Lễ Phật

Lễ Khấn Lễ Ông Địa

Lễ Khấn Lễ Ông Thánh Hiền

Lễ Khấn Cầu Tài, Cầu Lộc, Cầu Bình An Tại Ban Thần Tam Bảo

Lễ Khấn Lễ Ông Tạng Vương Bồ Tát (Truyền Thống U Minh Giáo Chủ)

Lễ Khấn Lễ Quan Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà Quan Âm)

Lễ Khấn Giải Trừ Bệnh Tật

Lời Khấn Tại Đình Miếu

Lễ Khấn Lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Lễ Khấn Lễ Tam Tòa Thánh Mẫu

Lễ Khấn Lễ Mẫu Thượng Ngàn (Tại Chùa Hương)

Lễ Khấn Lễ Thánh Mẫu Thượng Thiên

Lễ Khấn Ban Công Đồng

Lễ Khấn Lễ Ông Thánh Trần

Lễ Khấn Tại Đền Bà Chúa Kho

Lễ Khấn Lễ Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Nguyên Tắc Cúng, Khấn, Vái và Lạy