ưu điểm của chiết cành

Đề bài

Nêu những ưu điểm của chiết và giâm cành so với cây trồng mọc từ hạt.

Lời giải chi tiết

So với cây mọc từ hạt, cành chiết và cành giâm có những ưu điểm sau:

+ Nhân nhanh giống cây trồng.

+ Giữ nguyên được tính trạng tốt mong muốn.

+ Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm ra hoa, kết quả: chỉ 2-5 năm tùy loài cây, tùy tuổi sinh lí (tuổi chủng loại) của cành.

Loigiaihay.com

Related Posts