Vai trò điều tiết của nitơ thể hiện

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật, được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3- . Vai trò của nittơ trong cơ thể thực vật? là gì hãy cùng chúng tôi theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Câu hỏi:

Vai trò của nittơ trong cơ thể thực vật?

A. Là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzim.

Xem thêm: Cải rổ nấu món gì

D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP…

Đáp án đúng D.

Vai trò của nittơ trong cơ thể thực vật là tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP và thiếu nitơ sẽ làm giảm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan sẽ bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt ở trên lá.

Lý giải việc lựa chọn đáp án đúng là đáp án D do:

Nitơ có vai trò quan trọng đối với thực vật, giúp cho cây sinh trưởng và phát triển.

– Vai trò chung: Nitơ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

– Vai trò cấu trúc:

Xem thêm: Cách bón lân cho cây cảnh

+ Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP,…

+ Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, lá xuất hiện màu vàng nhạt.

+ Dấu hiệu khi cây thiếu Nitơ là cây sinh trưởng kém, có xuất hiện màu vàng nhạt trên lá;

+ Thừa Nitơ thì cây phát triển quá nhanh, dễ đổ.

– Vai trò điều tiết:

+ Nitơ là thành phần cấu tạo của prôtêin – enzim, côenzim và ATP.

Xem thêm: Thế cây mai chiếu thủy

Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử prôtêin trong tế bào chất.

Nguồn Nitơ cho cây:

– Nitơ trong không khí: Chủ yếu dạng Nitơ phân tử, ngoài ra còn tồn tại dạng NO, NO2 .

– Nitơ trong đất: Nơtơ khoáng trong các muối khoáng như muối nitrat, muối nitrit, muối amôn.

+ Nitơ hữu cơ trong xác động vật, thực vật, vi sinh vật.

Từ những phân tích trên có thể thấy được rằng Nitơ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của thực vật và có vai trò quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển của cây trồng.

Related Posts