Văn Khấn Cúng Cất Nóc Nhà

H2 Ý nghĩa văn khấn lễ cúng cất nóc nhà mới

Tại sao lễ cúng cất nóc nhà lại quan trọng đến vậy? Hãy tìm hiểu ý nghĩa của lễ cúng cất nóc qua các điểm chính sau:

  • Cầu mong mọi điều may mắn và thuận lợi cho công trình.
  • Tạo tâm lý an tâm, được thần linh phù hộ trong quá trình thi công.
  • Xây dựng lòng tin tưởng giữa chủ nhà và nhà thầu.
  • Tạo động lực làm việc hăng say, mang lại hiệu quả cao.

Nếu bạn muốn tổ chức lễ khởi công công trình trọn gói và tuân thủ đúng các phong tục, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số 1900 3010.

H2 Nội dung văn khấn cúng cất nóc nhà

Xây dựng móng cho ngôi nhà và cất nóc là những công việc cực kỳ quan trọng để ngôi nhà của bạn trở nên vững chãi theo thời gian, và để thu hút sự phù hộ của các thần linh tứ phương. Đồ Cúng Việt đã nghiên cứu và tham khảo các tài liệu để đưa ra nội dung bài cúng văn khấn cúng cất nóc nhà mới, để đảm bảo lễ cúng diễn ra tốt đẹp. Nội dung khấn khi cúng gồm:

Nam mô a di Đà Phật !
Nam mô a di Đà Phật !
Nam mô a di Đà Phật !
Chúng con xin kính lạy các ngài các vị chín phương Trời, chúng con xin kính lạy các ngài các vị mười phương Chư Phật, chúng con xin kính lạy các ngài các vị Chư Phật mười phương.
Chúng con xin kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần.
Chúng con xin kính lạy quan Đương niên.
Chúng con xin kính lạy các tôn thần bản xứ.
Tín chủ (chúng) con là: ……………………
Ngụ tại: ………………………………………….
Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… là ngày lành tháng tốt.
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con khởi tạo …………….. cất nóc căn nhà ở địa chỉ: …………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình, con cháu.
Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được cất nóc.
Tín chủ con thành tâm kính mời:
Chúng con xin kính mời Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần.
Chúng con xin kính mời Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương.
Chúng con xin kính mời Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.
Chúng con xin kính mời Ngài Định phúc Táo quân.
Chúng con xin kính mời Các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và tất cả các ngài vị Thần linh cai quản trong khu vực này.
Cúi xin các Ngài, nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ — thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con với tín chủ lại kính xin phổ cáo với các vị Tiền chủ,các vị Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành, công việc chóng thành, muôn sự như ý.
Chúng con sắm sửa những lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật !
Nam mô a di Đà Phật !
Nam mô a di Đà Phật !

M & Tôi