Văn Khấn Cúng Sao

Văn Khấn Cúng Sao

Theo quan niệm xưa của chúng ta, mỗi người sẽ được một ngôi sao chiếu mệnh riêng. Tổng cộng có chín ngôi sao, gồm ba sao tốt, ba sao xấu và ba sao trung. Thông thường, vào những năm có sao xấu, cúng sao được tổ chức để giải hạn. Bài viết này của M & Tôi sẽ giới thiệu về văn khấn cúng sao giải hạn và bài cúng sao giải hạn chuẩn năm 2023!

Các Sao Hạn Năm 2023

Các sao hạn năm 2022

Năm 2023 có những sao hạn sau đây:

Cúng Sao Giải Hạn Năm 2023 Ngày Nào?

Cúng sao giải hạn năm 2022 ngày nào?

Dưới đây là lịch cúng sao giải hạn năm 2023:

 • Cúng giải sao Thái Bạch: Thời gian – Ngày 15 âm hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ – 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần – “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”.
 • Cúng giải sao Kế Đô: Thời gian – Ngày 18 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ – 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần – “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.
 • Cúng giải sao Thổ Tú: Thời gian – Ngày 19 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ – 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần – “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân”.
 • Cúng giải sao Thủy Diệu: Thời gian – Ngày 21 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ – 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần – “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”.
 • Cúng giải sao Vân Hán: Thời gian – Ngày 29 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ – 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần – “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”.
 • Cúng dâng sao Thái Dương: Thời gian – Ngày 27 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ – 2 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần – “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”.
 • Cúng dâng sao Thái Âm: Thời gian – Ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ – 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần – “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”.
 • Cúng dâng sao Mộc Đức: Thời gian – Ngày 25 âm lịch hàng tháng hoặc đầu năm mới. Sắm lễ – 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần – “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”.

Lễ Vật Cúng Sao Giải Hạn

Lễ vật cúng sao giải hạn

Dưới đây là lễ vật cúng sao giải hạn:

 • Đèn hoặc nến (số lượng tùy thuộc vào sao).
 • Bài vị (màu của bài vị sẽ phụ thuộc vào từng sao), hãy viết chính xác tên sao lên bài vị (viết tên sao nào thì cúng sao đó).
 • Mũ vàng.
 • Đinh tiền vàng (số lượng không quá nhiều).
 • Gạo, muối.
 • Trầu, cau.
 • Hương hoa, trái cây, phẩm oản.
 • Nước (1 chai).
 • Sau khi lễ xong, hãy hóa cả tiền, vàng, văn khấn, bài vị.

Bài Cúng Sao Giải Hạn Tại Nhà

Bài cúng sao giải hạn tại nhà

Cúng sao giải hạn tại nhà, bạn có thể thực hiện như sau:

“Con xin chào chín phương Trời, chào mười phương Chư Phật, chư Phật mười phương.
Con xin kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.
Con xin kính lạy Ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
Con xin kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.
Con xin kính lạy (sao mà gia đình có người chiếu mệnh thì viết dòng khấn sao đó, còn các sao khác thì không viết):

 • Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân (nếu có người sao Thái Dương chiếu mệnh);
 • Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân (nếu có người sao Thái Âm chiếu mệnh);
 • Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân (nếu có người sao Mộc Đức chiếu mệnh);
 • Đức Nam phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh quân (nếu có người sao Vân Hán chiếu mệnh);
 • Đức Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân (nếu có người sao Thổ Tú chiếu mệnh);
 • Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân (nếu có người sao Thái Bạch chiếu mệnh);
 • Đức Bắc phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh quân (nếu có người sao Thủy Diệu chiếu mệnh);
 • Đức Thiên cung Thần chủ La Hầu Tinh quân (nếu có người sao La Hầu chiếu mệnh);
 • Đức Địa cung Thần Vỹ Kế Đô Tinh quân (nếu có người sao Kế Đô chiếu mệnh).
  Con xin kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
  Chủ tín của con là: [Họ và tên của bạn], tuổi [tuổi của bạn].
  Cùng với các thành viên trong gia đình, bao gồm (liệt kê họ và tên, tuổi của từng thành viên trong gia đình):
 • [Họ và tên thành viên 1]
 • [Họ và tên thành viên 2]
 • [Họ và tên thành viên 3]
 • [Họ và tên thành viên 4]

  Hôm nay là ngày [ngày] tháng [tháng] năm Quý Mão 2023, chủ tín con thành tâm sắm lễ, hương hoa trái cây, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại địa chỉ [địa chỉ] để cúng sao (viết tên các sao chiếu mệnh của các thành viên trong gia đình trong năm nay) chiếu mệnh.
  Con kính xin chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho gia đình chúng con gặp mọi sự lành, tránh xa mọi sự dữ, và gia đình yên bình, an khang thịnh vượng.
  Chủ tín con gửi đến lời cầu nguyện thành tâm trước lễ, xin chư vị phù hộ và độ trì.
  Con xin kính báo cáo!”

Bài Cúng Sao Giải Hạn

Bài cúng sao giải hạn

Dùng khăn cúng giảo sao hạn, lá sớ có nội dung tùy theo tên Sao Hạn hàng năm mà viết theo mẫu sau đây, đốt ba cây nhang cúng ba lạy rồi đọc:

“Con xin chào chín phương Trời, chào mười phương Chư Phật, chư Phật mười phương.
Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.
Con xin kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế.
Con xin kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.
Con xin kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.
Con xin kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.
Con xin kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.
Chủ tín con là: [Họ và tên của bạn].
Viên Việt Nam quốc: [Quốc gia của bạn].
Phật cúng giàng.
… Thiên tiến lễ.
Nhương tinh giai hạn cầu gia nội bình an sự.
Kim thần.
Nhương chủ: [Họ và tên của bạn].
Tam quang phổ thân nhất ý ngôn niệm thần đẳng sinh phùng đế vượng tinh bẩm thiên lương bán hoàng duy hạn ách quỳ quỳ khủng ác diệu hoặc gia cảnh cảnh cúng dường.
Nguyên cung trần bái đảo chí nghi nguyên đạo trường sinh chi phúc kim tác đầu thành ngũ thể tịnh tiến nhất tâm.
Cụ hữu sớ văn kiền thân.
Thượng tấu:
Trung thiên tinh chúa Bắc cực tử vi trương sinh đại đế Ngọc bệ hạ.
Tả nam tào lục ty diên thọ tinh quân Thánh tiền Hữu bắc đẩu cửu hoàng giai ách Tinh quân Thánh tiền.
Thiên đình cửu cung bát cửu diệu ngũ hành Đẩu số tinh quân.
Vị tiền.
Cung vọng.
Tôn tinh đồng thuỳ chiếu giám phúc nguyện.
Tử vi chiếu mệnh thiên phủ phù cung bảo mệnh vị thiên tài thiên thọ thiên tương đồng, vũ khúc dĩ phù trì sứ thân cung hoá lộc hoá quyền hoá khoa Đối văn xương chi thọ vực, tam tai tống khứ, tứ thời vô hạn ách chi ngu, ngũ phúc hoàn lai bát tiết hỷ thần thanh long chi tả phụ.
Tử tôn quan đới phu thê lộc tồn ác diệu bôn đằng cát tinh biền tập.
Đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí.
Cẩn sớ.
Thiên vận: niên… nguyệt…
Tham khảo thêm: Cách cúng hóa giải phạm Thái Tuế 2023.

Lưu Ý Khi Cúng Sao Giải Hạn

Lưu ý khi cúng sao giải hạn

Dưới đây là những lưu ý khi cúng sao giải hạn:

 • Thường thì việc cúng sao giải hạn được tổ chức vào đầu năm mới của lịch Âm. Sau đó, cúng sẽ được tiến hành hàng tháng vào các ngày cố định, phù hợp với từng sao chiếu mệnh.
 • Cúng sao ở chùa hay tại nhà đều có ý nghĩa và tác dụng như nhau, bạn hoàn toàn có thể tổ chức tại nhà. Thậm chí, có thể lược bớt một số thủ tục mà không sao, bởi cúng sao, giống như lễ Phật, quan trọng nhất là lòng thành.
 • Khi cúng giải hạn cho gia đình, bạn có thể chọn một ngày thuận tiện trong tháng Giêng.
 • Cúng dâng sao nên được thực hiện ở ngoài trời, chẳng hạn trên sân trước nhà hoặc sân thượng.
 • Nếu không có không gian ngoài trời, bạn hoàn toàn có thể tổ chức trong nhà. Cúng sao giải hạn chủ yếu cần lòng thành.

(Pgdphurieng.edu.vn đã gửi đến bạn những thông tin về cách cúng sao năm 2023 để giải hạn sao Kế Đô, Thái Bạch và La Hầu. Hãy tham khảo và thực hiện theo nhé!)

Pgdphurieng.edu.vn – để biết thêm thông tin chi tiết.